13. oktober 2015

Stop for ammassatter

Norge og Rusland stopper lodde-fiskeriet i Barentshavet

Lodder kaldes ammassat på grønlandsk og er en populær
spise. Foto: Havforskningsinstituttet
Lodde-bestanden i Barentshavet er alvorligt truet, og det har fået Norge og Rusland til at enes om et totalt stop for fiskeri af lodde i området i 2016, skriver Barents Observer.

Dermed følger de de to lande biologernes råd, som man tidligere har overhørt. Kvoten for 2015 har været på 120.000 tons, selv om biologerne anbefalede sølle 6.000 tons.

Lodden, der i Grønland kendes som ammassat, er en populær spise i Rusland, mens den i Norge overvejende bruges til fiskemel- og olie - dog betragtes lodderogn som en stor delikatesse. Lodden er også et vigtigt element i fødekæden, hvor den bliver spist af blandt andre torsk, havfugle og hvaler.

Loddebestanden i området er tidligere kollapset på grund af overfiskning, men denne gang mener forskerne, at nedgangen i bestanden især skyldes meget store torskeforekomster og nogle dårlige planktonår.

Ammassatten er en traditionel spise i Grønland, hvor den fanges ved kysterne af især fritids- og lystfiskere i yngleperioden. Den ryger enten direkte på panden, bruges til suppe eller tørres. Det industrielle fiskeri efter lodde ved Grønland foregår især fra udenlandske trawlere.Fangstmængderne varierer meget på grund af loddens vandringer ind og ud af det grønlandske farvand i Nordøstatlanten.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar