30. oktober 2015

Eksperter i affald mødes i Sisimiut

Ny ARTEK-konference

Sisimiut tager skraldet... ...på dagsordenen.
Hvad skal vi gøre af skraldet? Det er et tilbagevendende tema i Arktis - for med de lave temperaturer er det ikke helt nemt at håndtere affald. Og en ting er sikkert: Det forsvinder ikke af sig selv...

Det sætter ARTEK fokus på, når den arktiske ingeniøruddannelse til april holder konference i Sisimiut.

- Udviklingen i Arktis skaber nye udfordringer i forhold til affalds- og spildevandshåndtering, forureningsbekæmpelse, menneskers sundhed, forvaltning af forurenet jord og beskyttelse af vandforsyningen. Der er et stort behov for forskning og udvikling af økonomisk overkommelige, robuste og holdbare tekniske løsninger, der sikrer vandforsyningen og miljøkravene i Arktis, hedder det i indbydelsen til konferencen..

Den såkaldte  ARTEK Event 2016 inviterer industrien, den offentlige sektor, forskere og andre med interesse for emnet til at deltage i konferencen og præsentere, diskutere og udveksle ideer og erfaringer om håndtering af kommunalt og industrielt affald og beskyttelse af vandressourcerne i Arktis.

Konferencens skal blandt andet beskæftige sig med affaldsbortskaffelse og spildevand, men også sikring af vandressourcer er på dagsordenen.

Konferencen finder sted i Sisimiut 12 - 14. april 2016.

Center for Arktisk Teknologi afholder hvert 2. år ARTEK Event - en international konference om arktisk teknologi. Konferencen foregår på Tech College Greenland i Sisimiut. ARTEK Event har til formål at belyse aktuelle tendenser, muligheder og udfordringer inden for arktisk teknologi, og dermed bidrage til vidensopbygning, netværksdannelse og mere generelt understøtte den teknologiske udvikling i Grønland. Eventen blev afholdt første gang i 2005.

Læs konferenceindkaldelsen på DTU-ARTEKs hjemmeside.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar