6. juli 2015

Go' sommer

Ferietiden er over os


Badende børn i Kolonihavnen i Nuuk.
Uanset om vi bor i Grønland eller Danmark, Alaska eller Svalbard så er det sommer og ferietid.

Det forhåbentligt gode vejr skal bruges ude i det fri og ikke bag pc-skærmen. Det gælder både læserne og redaktøren - og derfor holder vi lukket her på bloggen i resten af juli.

God sommer og og på gensyn til august.

Arktisk byggeskik under lup

Millionstøtte til ny arktisk byggeskik

Nu skal der sættes fokus på den arktiske byggeskik - blandt
andet på en konference, som Arctic Business Network
arrangerer til efteråret.
Den A.P. Møllerske Støttefond har netop bevilget 10 millioner kroner til et ambitiøst projekt, hvor
DTU, Rambøll og Tegnestuen Vandkunsten skal udvikle en helt ny byggeskik i Arktis. Målet med projektet er at udvikle en byggeskik, der tager højde for de særlige arktiske forhold.

Grundtanken i Ny Arktisk Byggeskik er at udvikle et montagevenligt, genanvendeligt byggesystem af lette, delvist præfabrikerede bygningskomponenter, som kan monteres og afmonteres uden brug af tungt løftegrej.

 - Indtil nu har byggeskikken i eksempelvis Grønland været meget inspireret af den europæiske tilgang til byggeri og præget af de materialer, der er tilgængelige på lavere breddegrader. Materialer, der ofte er dyre at transportere, fordi de simpelthen er en mangelvare i de arktiske egne. Et eksempel er træ, som ofte indgår i grønlandske huse. Bevillingen fra Den A.P. Møllerske Støttefond giver mulighed for at videreudvikle projektet og realisere en prøvebolig i Nuuk, som byggeteknisk, visuelt og boligfunktionelt kan blive et paradigmeskift for byggeskikken i Arktis, siger Niels Andersen, som er centerleder for Center for polare aktiviteter på DTU (Polar DTU).

At udvikle en ny arktisk byggeskik kræver helt nye byggetekniske løsninger. Disse løsninger skal udvikles og afprøves i det tværfaglige laboratorium NABLAB. Laboratoriet har base hos Tegnestuen Vandkunsten på Holmen i København, mens systemets enkeltdele og montagen af delene afprøves på DTU’s campus i Lyngby. Derefter er det ambitionen, at de byggetekniske løsninger skal afprøves og sidenhen forankres i Grønland for på sigt at udfordre nybyggeriets rutiner.

Ny Arktisk Byggeskik er en videreudvikling af et projekt, som Tegnestuen Vandkunsten og tegnestuerne Qarsoq og Clement & Carlsen (Nuuk) udstillede på Arkitekturbiennalen i Venedig i 2012 under temaet Possible Greenland.

Bevillingen fra den A. P. Møllerske Støttefond kommer på et tidspunkt, hvor interessen for den arktiske byggeskik er større end aldrig før - og i takt med en stigende erkendelse af udfordringerne ved at bruge traditionelle europæiske byggematerialer i Arktis.

Poul Hededal, formand for Arctic Business Network,
 er godt tilfreds med den nye fokus på arktisk byggeskik.
Tidligere på året meddelte Naalakkersuisoq for byggeri, Knud Kristensen, at man er interesseret i at udvikle det grønlandske byggeri For eksempel med test- og laboratoriefaciliteter i Grønland. Desuden har emnet længe været diskuteret i Arctic Business Network, hvor man har Arktisk Byggeskik som tema for en konference senere på året.

I Arctic Business Network er formand Poul Hededal godt tilfreds med udviklingen:

- Det er glædeligt, at der nu kommer fokus på den arktiske byggeskik. De seneste års store problemer med blandt andet skimmelsvampe i det grønlandske byggeri viser, at det er på høje tid, at vi ser nærmere på, hvordan vi bygger intelligent og bæredygtigt i Arktis - for det handler nemlig om meget mere end Grønland. Udfordringerne er de samme overalt i Arktis. Det var baggrunden for, at vi allerede for over et år siden begyndte at arbejde med en konference om Arktisk Byggeskik, siger Poul Hededal.

3. juli 2015

Lusepuster

Stenbidere soignerer farmlaks

Stenbiderrogn er en delikatesse, men nu viser forsøg,
at den marine forårsbebuder også kan bruges til at afluse
farmlaks. Foto: Benny Kokholm
Det nordiske atlantsamarbejde, NORA, har netop besluttet at fortsætte sin støtte til et forsøgsprojekt, hvor man bruger stenbidere til at afluse farmlaks.

Lakseopdræt er et stort erhverv i det nordatlantiske område, især på Færøerne og i Norge. Men det er ikke uden problemer - og blandt andet de norske lakseopdrættere har været hårdt ramt af sygdomme, der blandt andet overføres via de såkaldte lakselus.

Lakselus er en parasit, der lever af blod og slim på laksefisk, og man har blandt andet bekæmpet dem forskellige kemiske stoffer, men det er ikke uden problemer.

Nu viser forsøg imidlertid, at stenbidere elsker lakselus - og fisken med de lækre rogn er derfor en oplagt kandidat til biologisk bekæmpelse af lakselus. Det er baggrunden for NORA's støtte til projektet NOLICE.

NORA modtog i alt 40 ansøgninger om projektstøtte til årets første søgerunde. Efter behandlingen på NORA's årsmøde i juni har ni af ansøgerne fået støtte. NORA kan give støtte i op til tre år.

Læs mere om NORA's projektstøtte 2015.

Kartofler på Disko igen i år

Kartoffelavler har søgt om arealtildeling

Den vulkanske jord på Disko er velegnet
til kartofler, mener Søren Kristiansen.
Nye kartofler og gode kartofler i det hele taget er lidt af en mangelvare i Nordgrønland. Det har inspireret Søren Kristiansen fra fra bygden Kangerluk nord for Qeqertarsuaq på Disko til at eksperimentere med kartoffelavl, selv om han Disko ligger 500 km nord for polarcirklen.

Sidste år blev det til hele 400 kg kartofler, der blev solgt på auktion - og nu har Søren Kristiansen søgt om areltildeling til tre områder på i alt 750 m2, skriver Tamanut Avannaanni.

De 750 m2, der i kartoffelavlersprog svarer til cirka 1/6 tønder land, skal bruges til at sætte 100 kg læggekartofler, som Kristiansen har købt i Danmark.

- Den vulkanske jord på Disko er fantastisk til kartofler, fortæller Søren Kristiansen til den lokale avis.

Planen er at komme til at dyrke så mange kartofler, at han kan forsyne butikkerne i Nordgrønland. Men der er lang vej endnu.

Søren Kristiansen får hjælp af frivillige til det store arbejde med at bearbejde jorden og lægge kartoflerne. Hele arbejdet foregår ved håndkraft og en lille fræser.

- Skal vi op i endnu større skala, kræver det maskiner, siger Søren Kristiansen, der er overbevist om, at kartoffelavlen kan blive et godt supplement til fangererhvervet.

2. juli 2015

English is my best...

Sommeruniversitet i Nuuk

Ilisimatusarfik benytter sommerens lyse timer til
at styrke de studerendes engelsk-kundskaber.
Foto: Ilisimatusarfik
Nu får de studerende på Grønlands Universitet, Ilisimatusarfik, i Nuuk en enestående chance for at forbedre deres færdigheder i engelsk.

Universitetet arrangerer denne sommer for første gang et såkaldt sommeruniversitet - eller som Ilisimatusarfik skriver på hjemmesiden "Ilisimatusarfik Summer University". Kurset retter sig både mod de nuværende studerende og dem, som begynder efter sommerferien.

Både en form for sommeruniversitet og specielt bedre muligheder for at lære engelsk i praksis har længe været et stort ønske blandt vore studerende, siger international koordinator ved Ilisimatusarfik Per Thomsen.

Kurset er tilrettelagt, så de studerende opnår ECTS-points. Det betyder, at de til sin tid kan føre kurset på deres eksamensbevis.

- Jeg tror, at sommeruniversitetet er begyndelsen til noget stort, siger Per Thomsen.

- Mange udenlandske studerende efterspørger sommerkurset med et grønlandsk eller arktisk indhold - og det vil vi kigge nærmere på til næste år.

Engelskkurset, der begynder mandag og varer til den 30. juli, har 15 tilmeldte ud af Ilisimatusarfiks cirka 700 studerende, der er fordelt på dels en række traditionelle universitetsfag og dels uddannelser som sygeplejerske og journalist.

Når niche bliver mega

De små kan også være med

Nuuk var vært for Arctic Winter Games i 2002.
Det er vel de færreste, der tror, at det er realistisk med for eksempel vinter-OL i Nuuk, men mindre kan også gøre det.

Den grønlandske hovedstad var i 2002 en succesfuld vært for 1.000 deltagere i Arctic Winter Games og planlægger at gentage successen til næste år. Andre eksempler er Tromsø, der i 2014 var vært for skak-OL og Tórshavn, der i år har været vært for VM i æstetisk gymnastik.

Så de mindre nordatlantiske byer kan altså også være med, når det gælder og nichen er den helt rigtige. Det er baggrunden for en konference, som nordatlant-samarbejdet NORA arrangerer i dagene 7. og 8. oktober.

Med konferencen vil NORA sætte fokus på, at turisme i forbindelse med arrangementer er en niche, der har vækstpotentiale og i nogle tilfælde kan vokse så meget, at der vil være tale om et mega arrangement for NORA-regionen.

AWG samlede over 1.000 sportsentusiaster
 i den grønlandske hovedstad i 2002. Byen planlægger
 at gentage successen i 2016.
 På konferencen vil der være beretninger fra folk, der har erfaringer med arrangere store internationale begivenheder og vi vil høre fra folk, der har løftet deres lokale arrangement op på et international niveau, der kan tiltrække udenlandske turister til området. Desuden vil der være repræsentanter fra internationale organisationer, der har erfaring med at gennemføre store arrangementer og i at tiltrække internationale events til deres områder.

Læs mere om "Når niche bliver mega" her.

1. juli 2015

Suleqatigiitta – Lad os samarbejde

Aalborg-dage i Nuuk

Minik Rosing taler om det grønlandske perspektiv.
I dagene 9. til 13. august mødes politikere og erhvervsfolk fra Nuuk og Aalborg til de såkaldte Aalborg-dage i Nuuk. Arrangementet er en markering af samarbejdet mellem de to byer - og er efterhånden en tradition, der gennemføres hvert andet år.

Forberedelserne til arrangementet er i fuld gang. Blandt andet inviterer Sermersooq Business Council og Arctic Consensus til en workshop for erhvervsfolk med titlen "Suleqatigiitta - Lad os samarbejde".

Arrangementet lægger sig i slipstrømmen på flere rapporter, der på det seneste har anbefalet et intensiveret samarbejde mellem det grønlandske og det danske erhvervsliv.

Tonny Thorup sætter fokus på eksport.
På seminaret Suleqatigiitta – Lad os samarbejde drøftes innovation som vækstfaktor. Der vil blive udvekslet erfaringer, drøftet mulige samarbejder på tværs indenfor emner som IT; marineprodukter; infrastruktur, logistik og råstofområdet. Blandt oplægsholderne er direktør Claus Holstein, Aalborg havn, professor Minik Rosing, Københavns Universitet og Tonny Thorup fra Business Aalborg.

- Deltagerne på seminaret udfordres med gruppearbejde, som skal vise retning for potentielle samarbejder på tværs, hedder det blandt andet i invitationen.

Seminaret afsluttes med en reception, hvor deltagerne har mulighed for networking. Arrangementet foregår den 12. august på Hotel Hans Egede.

Invitation og program for Suleqattigiitta - Lad os samarbejde kan ses her.