26. juni 2019

ABN ser på vedvarende energi

Vedvarende energi og infrastruktur

I samarbejde med Siemens ser ABN nærmere på
vedvarende energi og infrastruktur
 i Arktis. Foto: Siemens-Gamesa
Torsdag den 5. september slår Siemens dørene op for et spændende ABN-arrangement, hvor der vil blive sat fokus på vedvarende energi og infrastruktur i Arktis.

Virksomheden har i en årrække været repræsenteret i Grønland, men arrangementet denne gang foregår hos Siemens-Gamesa i Brande, hvor ABN-medlemmerne får mulighed for at se den store fabrik. Desuden vil der blive en orientering om Siemens globalt. Virksomheden beskæftiger sig blandt andet med lufthavne, havne, Transport e-bus, letbane med mere, byudvikling, miner og vedvarende energi, der alt sammen har betydning for udviklingen af det grønlandske samfund.

Netværksmødet begynder klokken 12 og slutter ved 16-tiden. Siemens er vært ved en let frokost.

Tilmelding kan som sædvanligt ske til sekretariatet (contact (at) arcticbusinessnetwork.com. Sekretariatet opfordrer til, at man allerede nu sætter dette spændende arrangement ind i kalenderen.

Månesand fra Grønland

Nye anvendelsesmuligheder for grønlandsk mineral

Astronaut Jim Irwin ved månebilen under Apollo 15-færden
 i juli 1971. Foto: Project Apollo Archive.
Anorthosit fra White Mountain-forekomsten ved Kangerlussuaq er stort set identisk med anorthosit, der blev indsamlet på månen under Apollo 15-missionen i 1971. Det grønlandske anorthosit er derfor velegnet til at teste udstyr, som skal til månen, for eksempel køretøjer, skriver Hudson Resources i en pressemeddelelse.

Selskabet samarbejder med videnskabsfolk fra University of Tokyo, som er eksperter i måneekspeditioner. Universitetet har fundet ud af, at den grønlandske anorthosit ligner anorthosit indsamlet på månen både hvad angår kornstørrelser og kemiske egenskaber.

Hudson har derfor leveret materiale til det amerikanske Johnson Space Center, der vil teste materialet yderligere i forbindelse med tests af drone-køretøjer, som skal bruges på fremtidige månefærder. Hudson oplyser, at man desuden er i dialog med European Space Center om brug af den grønlandske anorthosit.

- Vi er stolte over, at vi er blevet bedt om bidrage med vort produkt til den fremtidige rumforskning. Store opdagelser skyldes udforskningen af rummet og gennem samarbejdet med rum-agenturerne kan vi finde nye anvendelsesmuligheder for vore produkter, siger Jim Cambon, der er president i Hudson.

Hudson Resources driver gennem selskabet Hudson Greenland A/S anorthositminen nær Kangerlussuaq. Udvindingen er gået i gang i år og kører nu for fuld drift. Hudson har tilladelse til at udvinde anorthosit ved Kangerlussuaq i 50 år, oplyser selskabet.

Rigsfællesskabet og den ny regering

Fælles forståelse

Mette Frederiksen (tv) har blandt andet konsulteret
 den grønlandske MF Aaja Chemnitz Larsen under
regeringssonderingerne. Foto: IA
Som ventet bliver Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet nu dansk statsminister.

Tirsdag aften kunne den ny statsminister meddele, at man var blevet enig med partierne Enhedslisten, SF og Det Radikale Venstre om en fælles forståelse, der kan danne grundlag for en socialdemokratisk mindretalsregering.

I den fælles forståelse på lige godt en A4-side har partierne også fundet plads til et par ord om Rigsfællesskabet. Det hedder:

"Danmark er også en del af Rigsfællesskabet. En ny regering ønsker et ligeværdigt, positivt og styrket partnerskab i Rigsfællesskabet baseret på tillid og gensidig respekt. I fællesskab med Grønland og Færøerne vil vi udvikle danske ansvarsområder."

Det forventes, at den kommende danske regering præsenteres torsdag.

Nationaldag i Zoo

Samarbejde sikrer succes

De mange deltagere i nationaldagsfesten
 i Aalborg Zoo hyggede sig.
For fjerde år i træk lagde Aalborg Zoo have til den grønlandske nationaldagsfest i Nordjylland.

Samarbejdet mellem Det Grønlandske Hus i Aalborg og Aalborg Zoo tog sin indledning i 2016 - og allerede første gang kunne man konstatere, at det var en god ide.

Arctic Street Food bød på konditorkunst i 
samarbejde med Tech College og selvfølgelig
 smagsprøver på grønlandske råvarer.
Direktører Bo Albrectsen fra Det Grønlandske Hus i Aalborg bød velkommen sammen med Zoo-direktør Henrik Johansen.Zoo-direktøren benyttede sin tale til at hylde de grønlandske studerende i Nordjylland og bad publikum om at klappe af årets dimittender.

Ellers var store dele af arrangementet lagt i hænderne på Arctic Street Food, der bød på både stor konditorkunst i samarbejde med Tech College og selvfølgelig også lækre smagsprøver på de grønlandske råvarer.

Publikum hyggede sig over alt i den store have, og selv en voldsom regnbyge slog ikke skår i festen. Det var en rigtig familiefest, hvor der også var plads til børnene. Og mange af børnene benyttede da også lejligheden til at smutte forbi isbjørnene. For mange var det deres første møde med en rigtig, levende isbjørn.

Selv ikke en voldsom regnbyge ødelagde festen.
På trods af de grønlandske lækkerier kan en pølse nu også gå an.
Mange børn benyttede lejligheden til at hilse på isbjørnene.

21. juni 2019

Bag kulisserne

ABN på hospitalet

Styrelseschef Malene Nielsen og cheflæge Berit Handberg
fortalte om et sundhedsvæsen med store udfordringer.
Medlemmerne af Arctic Business Network fik et kig bag kulisserne på Dronning Ingrids Hospital, da netværket besøgte det grønlandske sundhedsvæsen torsdag aften.

Styrelseschef Malene Nielsen og cheflæge Berit Handberg tog imod ABN´s medlemmer og fortalte om et sundhedsvæsen med store udfordringer - især på rekrutteringssiden.

- Ofte forfalder diskussionen til, at Grønland mangler læger, men virkeligheden i Sundhedsvæsenet er, at det er på alle positioner, der mangler medarbejdere. Det nytter ikke at skaffe en læge, hvis resten af værdikæden ikke fungerer, fortalte de.

Spørgelysten var stor på medlemsmødet.
. Frekvensen af medarbejderudskiftningen i SHV er høj. I gennemsnit bliver alle medarbejdere skiftet en gang om året.

Der var stor spørgelyst ved den efterfølgende debat, hvor ABN´s medlemmer spurgte ind til de mange udfordringer. Særlig interesse var der for spørgsmålet om finansieringen af behandlingen af medarbejdere i miner og ved de større infrastrukturprojekter.

Sundhedsledelsen præsenterede også planer for nogle kommende udvidelser af de fysiske rammer.I første omgang tager SHV fat på en ny fløj til psykiatrien, som trænger voldsomt til nye rammer.

ABN-medlemmerne kom på en tur bag kulisserne
 på Dronning Ingrids Hospital.
Senere er det ambitionen at bygge en helt ny fløj til det medicinske område. Efter oplæggene og debatten blev det til en en guidet tur rundt på Dronning Ingrids Hospital med særlig vægt på alle de funktioner, man ikke ser, når man til daglig besøger hospitalet til dagligt.

Netværksleder Anders Læsøe rundede af og takkede for det spændende og indsigtsfulde besøg. Han benyttede også lejligheden til ønske alle netværksmedlemmer god sommer.Nye bestyrelse i Air Greenland

Nye tider

Air Greenland er nu på grønlandske hænder.
Efter at Naalakkersuisut har overtaget SAS og Statens aktier i Air Greenland, har selskabet holdt ekstraordinær generalforsamling, hvor der er blevet indsat fire nye bestyrelsesmedlemmer.

Jette Larsen er nyt bestyrelsesmedlem i Air Greenland. Hun er administrerende direktør i Illuut A/S og har blandt andet erfaring med bestyrelsesarbejde fra INI A/S, Royal Arctic Line og KNI.

Annette Brøndholt blev også valgt, og hun har blandt andet erfaring fra luftfart. Hun har arbejdet 15 år i SAS, hvor hun havde flere lederstillinger – herunder vicedirektør for finans og it. Hun er også involveret i modeindustrien og varetager bestyrelsesposter fra sin bopæl i London.

 Steen Jensen er partner i advokatfirmaet Bech-Bruun, hvor han rådgiver danske og internationale børsnoterede selskaber – og finansielle virksomheder og stater om blandt andet børsret, kapitalmarkedsforhold, finansiering og transaktioner. Han har bopæl i Danmark.

Endelig er der blevet plads til Malik Hegelund Olsen.Han er salgschef i Royal Greenland og er bestyrelsesmedlem i Ilisimatusarfik og Elite Sport Greenland. Han bor i Nuuk.

Bestyrelsesformanden er Kjeld Zacho Jørgensen, der tidligere var lufthavnsdirektør i Billund. Ud over tre medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer sidder Bodil Marie Damgaard fortsat i bestyrelsen.

Bud i hus

Lufthavnslicitation

Licitationen på de nye landingsbaner er slut. Foto: Kair
Kalaallit Airports International A/S har nu modtaget entreprenørernes tilbud på anlægsarbejder for landingsbanerne og tilhørende vejarbejder i Ilulissat og Nuuk. Det er sket, efter at fristen for buddene er blevet forlænget to gange. Kun tre selskaber har givet bud.

- Det er mange måneders spænding og hårdt arbejde, der nu udløses med modtagelse af tilbud fra entreprenørerne, som vi nu skal i gang med at gennemgå og forhandle på plads, før den endelige kontrakt med den valgte entreprenør kan underskrives, siger administrerende direktør, Peter Wistoft.

Oprindeligt var seks konsortier indbudt til licitationen,men Aarslef-Istak valgte tidligt i processen at trække sig fra udbuddet, og efterfølgende valgte MT Højgaard og China Communications Construction Company Ltd. også at trække sig.

De tre tilbageværende prækvalificerede selskaber (BAM International bv fra Holland, Pennecon Dexter Joint Venture fra Canada samt Munck Gruppen fra Danmark) har afgivet tilbud på anlægsarbejderne. Alle selskaber har indleveret et tilbud for hver lufthavn som følger udbudstidsplanen.

- Vi er meget glad for budene fra de tre entreprenører der alle har stor erfaring med byggerier på udfordrende geografiske lokationer, understreger  Peter Wistoft og fortsætter;

- Bestyrelsen mødes senere i denne måned for at vælge den entreprenør, der får opgaven med at bygge landingsbanerne i Nuuk og Ilulissat, og hensigten er stadig, at arbejdet på landingsbanerne starter op i efteråret i år.

18. juni 2019

Maritime uddannelser skal styrkes

Grønlandske virksomheder samarbejder

De maritme uddannelser skal styrkes, mener de
store grønlandske rederier. Foto: Royal Greenland
En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Royal Greenland A/S, Royal Arctic Line A/S, Polar Seafood Greenland A/S, Imarsiornermik Ilinniarfik/ Grønlands Maritime Center, Grønlands Erhverv og Departementet for Uddannelse har startet arbejdet med at styrke de maritime uddannelser.Det fortæller Royal Greenland på sin hjemmeside.

Virksomheden forklarer, at der i såvel rederierne som i det politiske system er stor interesse for at uddanne flere officerer i de maritime erhverv. Til trods for, at der er sket forbedringer de senere år, må virksomhederne konstatere, at det nuværende uddannelsessystem langt fra er gearet til at løse opgaven. Hverken økonomisk, hvor bevillingerne løbede er reduceret, eller for så vidt angår de fysiske rammer, hvor man er henvist til at leje sig ind i små, utidssvarende rammer - hvilket igen reducerer antallet af uddannelsespladser.

Det hedder videre, at disse omstændigheder har yderligere forstærket den mangel på hjemmehørende officerer, som i forvejen er et alarmerende problem. Og et problem, der ikke matcher Grønlands position som søfarts- og fiskerination.

- Der uddannes langt fra officerer nok til, at vi kan blive selvforsynende, og der vil de næste mange år fortsat være behov for arbejdskraft udefra. Det er imidlertid de grønlandske maritime virksomheders intention, at denne udvikling skal vendes, således at vi på længere sigt kan få en væsentlig større andel af grønlandske officerer om bord i såvel fiskerflåden som handelsflåden.

Royal Greenland tilføjer på hjemmesiden:

- Desuden er der også et betydeligt behov for at få tilført produktionsuddannelser, både en grundlæggende og videregående, så fiskeriindustriens uddannelsesniveau hæves og der derved kan uddannes fabriksledere, som kan varetage produktionen ombord på såvel fiskerfartøjer som i landfabrikkerne. Derudover er der også et stigende behov for at få uddannet flere maskinister til flåden generelt. Udover at engagere sig i dette samarbejde er Grønlands store maritime virksomheder klar til at påtage sig et ansvar for at promovere erhvervet og dets karrieremuligheder, så vi i højere grad kan gøre kvalificerede unge mennesker interesserede i en maritim uddannelse.

Militær forskningsstøtte

Prøver i litervis

Knud Rasmussen arbejder i øjeblikket som forskningsskib,
men det går ikke ud over beredskabet,
understreger Arktisk Kommando.
Hvert år modtager Arktisk Kommando ansøgninger om støtte til forskning.via hjemmesiden issaffik.org. I år er ingen undtagelse, og i den forgangne uge har inspektionsfartøjet Knud Rasmussen været platform for to af årets første forskningsprojekter.

Det ene projekt er ejet af DTU og drejer sig om indsamling af vandprøver fra havet omkring Grønland. Knud Ramussen har løst en del af opgaven ved Sydvestgrønland. Prøverne opsamles i store palletanke på cirka 600 liter. Prøverne indgår i et projekt, der kortlægger udstrækningen af menneskeskabt radioaktivitet. Prøvernes resultater sammenholdes med den erkendte og naturligt forekommende stråling.

- Det er altid en fornøjelse at være med til at støtte forskningsprojekterne over sommeren. Forskningsprojekterne gennemføres, mens vi løser vores primære opgaver, som er overvågning og hævdelse af suverænitet. Skulle der for eksempel opstå en redningsaktion, som vi skal deltage i, vil det altid tilsidesætte forskningsprojekterne, siger skibschef på Knud Rasmussen, orlogskaptajn Clemens Vest Hansen.

Knud Rasmussen har samlet prøver fra fem forskellige positioner langs vestkysten. Opsamlingen af vandet sker med pumpe og tager 20 minutter pr tank.

Det andet projekt, inspektionsfartøjet har støttet i sidste uge, drejer sig om indhentning af hydrografiske data ved hjælp af en CTD. En CTD er en probe som måler ledningsevne, temperatur, dybde, lys, tubilitet (grums), fluorescens og ilt. Den opsamlede data fortæller noget om forholdende på forskellige vanddybder og anvendes blandt andet til vurdering af klimaændringer og størrelsen af fiskebestande. Projektet har været i gang siden 1953.

Amerikansk-grønlandsk samarbejde

Ny viden om mineraliseringer i Sydgrønland

Hyperspektrale undersøgelser i Sydgrønland.
Departementet for Råstoffer og Arbejdsmarked og USA’s Udenrigsministeriet har formaliseret eksisterende og planlagt fælles mineralteknisk engagement i Grønland. Aftalen er netop underskrevet af Naalakkersuisoq for Råstoffer og Arbejdsmarked Erik Jensen og den amerikanske statssekretær Francis R. Fannon.

Aftalen betyder, at de to parter i fællesskab blandt andet vil. finansiere og drive sommerens hyperspektrale undersøgelser fra flere end ca. 3.000 kvadratkilometer overflyvninger i "Gardar-provinsen" (Igaliku). Undersøgelse fra fly vil blive foretaget fra Narsarsuaq som base i juli og august.

Hyperspektral data indsamles ved måling af sollys reflekteret fra jordoverfladen. Dette omfatter synligt lys, men omfatter også nær- og kortbølge infrarødt lys, som er usynligt for det menneskelige øje. Dette lys giver information om mineralerne i bjergene, som kan fortælle geologer om ukendt mineralisering og kan bruges til at forbedre geologiske kort, som hjælper mineral forskere at målrette deres efterforskningsaktiviteter. Data behandles og leveres som både rå data og kort over klippearter og mineraler.

- Grønland har en imponerende ressourcerigdom og gennem denne aftale vil vi i samarbejde søge at maksimere mulighederne for at udvikle den vigtige energi- og mineralsektorer. Som en vigtig geopolitisk partner ønsker vi at sikre, at Grønland forfølger et miljø, der kan tiltrække forskelligartede og private investeringer for at nå sine egne mål for energi og mineralressourcer, siger Frank Shannon fra den amerikanske statsadministration for ressourcer.

Sjælden grønlandsk delikatesse

Ikke nok til et erhvervseventyr

Morkler er velsmagende og dyre. Bemærk, at billedet
viser en almindelig morkel - og ikke en kegleformet morkel,
som Frederik Grønvold fandt ved Ameralik.
Frederik Grønvold, der er passioneret svampesamler, fandt i pinsen en såkaldt keglemorkel i Ameralik, fortæller Pinngortitaleriffik på sin hjemmeside.

. - Jeg har samlet svampe i rigtig mange år, men det er første gang jeg har set sådan en. De er sjældne i Danmark og er eftertragtede af restaurantejere som delikatesser, fortæller Frederik Grønvold om sit fund.

Keglemorkel forhandles i Danmark til priser mellem 300 og 3.000 kroner, men der er næppe basis for et grønlandsk erhvervseventyr i denne omgang:

- Svampe har brug for det helt rigtige forhold til at springe ud. Det skal enten være fugtigt eller tørt på det rigtige tidspunkter, forklarer Katrine Raundrup, der er forsker i Pinngortitaleriffik's afdeling, Miljø og Råstoffer.

Svampene er en lidt upåagtet del af den grønlandske flora, men der findes blandt andet store mængder af den velsmagende birkerørhat - og da der ikke er snegle i Grønland, er svampene ofte ganske fine.

13. juni 2019

Store tal i kæmpehavn

Se billeder: Netværksmedlemmer på havnerundfart

Der var stor interesse for ABN's medlemsmøde på Aarhus Havn.
Aarhus Havn er Danmarks største containerhavn - og det er en kæmpeoperation at holde styr på sådan en havn. Det lærte en lille snes medlemmer af ABN mere om, da erhvervsnetværket onsdag var på besøg på havnen.

ABN-medlemmerne besøgte blandt andet
Lundsøes nye kølehus, der står færdigt om godt 14 dage.
Mødet, der varede hele eftermiddagen, blev indledt af account manager Jesper Skatka, der fortalte om den store havn, der strækker sig fra midtbyen og ud mod Marselisborg. Havnen håndterede sidste år 540.000 TEU og herudover store mængde bulk - blandt andet korn og foderstoffer til nogle af de mange virksomheder, der er på Aarhus Havn.

Aarhus Havn er i konstant udvikling - og der er planer om en 140 hektar stor udvidelse. Der er netop iværksat VVM-undersøgelse af projektet, der vil dække havnens arealbehov frem til 2060..

Skatka kunne også konstatere, at interessen for den østjyske havn er øget markant blandt arktiske erhvervsfolk de seneste år, efter at Royal Arctic Line for et par år siden annoncerede, at man i fremtiden vil bruge havnen til grønlandstrafikken i et samarbejde med islandske Eimskip.

Søren Søe viste rundt på byggepladsen.
Det har blandt andet fået Lundsøe Coldstores & Logistics, der er specialiseret i opbevaring og distribution af arktiske seafood-produkter fra både Canada og Grønland til at investere i en udvidelse, der vil betyde mere end en fordobling af Lundsøes frysekapacitet i Aarhus, fortalte direktør Søren Søe fra virksomheden - og går alt efter planerne følger yderligere to udvidelser i de kommende år.

Det ny og store frysehus står færdigt i slutningen af juni. Heldigvis - for temperaturen i frysehuset er endnu ikke på minusgrader, konstaterede ABN-medlemmerne, da de blev vist rundt i det kommende fryselager.

Efter besøget hos Lundsøe var deltagerne på en havnerundfart i bus med Jesper Skatka som guide. Blandt andet besøgte man Mærsk-terminalen, der havde besøg af det 399 meter lange og 59 meter brede Murcia Maersk.

- Sådan et skib laster omkring 19.000 20-fodscontainere. Det svarer til det samlede containertal i RAL's Grønlands-operation, bemærkede terminalchef Steen Davidsen.
ABN-medlemmerne på det velbesøgte møde lytter til
 Jesper Skatkas introduktion til Aarhus Havn.
Der var stor interesse for Lundsøes byggeplaner.
Jesper Skatka viste blandt andet rundt i havnens såkaldte
 kundecenter, hvorfra alle havneoperationerne ledes.
Fine nye reoler i Lundsøes frysehus på Aarhus Havn er ved at
blive gjort klar til arktiske seafood-specialiteter.

Grønland møder folket

Grønlandsdag på Folkemødet

Den grønlandske repræsentation i Danmark
 inviterer til Grønlandsdag på Folkemødet.
Grønland er igen i år repræsenteret, når den politiske festival, Folkemødet, løber af stabelen de kommende dage på Bornholm.

Den grønlandske repræsentation i Danmark har taget initiativ til en samlet grønlandsk deltagelse i Folkemødet, hvor man blandt andet kan møde repræsentanter for de store grønlandske selvstyreselskaber og turistbranchen.

Samarbejdet bliver udmøntet i en særlig Grønlandsdag på lørdag i Lulus Kulturcafe i Allinge, hvor der både bliver budt på underholdning, kaffemik og en snak om de erhvervsmæssige muligheder i Grønland.

- I år arrangerer Grønlands Repræsentation i samarbejde med fire store grønlandske virksomheder (Tele/Post, Royal Greenland, Royal Arctic Line og Air Greenland), og konsulentfirmaet Friday samt de Grønlandske Huse i Danmark og Visit Greenland, en Grønlandsdag på folkemødet, oplyser specialkonsulent Jens Heinrich fra den grønlandske repræsentation i Danmark.

- Ideen er, at vise et nuanceret billede af forholdene og mulighederne i Grønland med udgangspunkt i det udviklingspotentiale, Grønland besidder. Vi tager en række forskellige emner op til debat, herunder hvordan Grønland kan samarbejde med forskellige parter for at skabe en positiv udvikling.

Grønlandsdagen kommer også til at indeholde kulturelle indslag, såsom kaffemik og musik af bandet Suluit og DJ Aviaja, så publikum på Folkemødet får en større viden om, hvad Grønland egentlig er for en størrelse og måske et bud på, hvilken vej vinden blæser for Grønland, siger Jens Heinrich.

Folkemødet foregår under stor mediebevågenhed og samler traditionelt alle i Danmark med interesse for politik, og som ønsker at påvirke de politiske beslutningsprocesser. Det betyder også, at forhandlingerne om den kommende danske regering er sat på stop i de kommende dage.

Folkemødet 2019 slutter søndag den 16. juni.

Ny borgmester

Politisk rokade

Charlotte Ludvigsen er ny borgmester
 i Kommuneqarfik Sermersooq. Foto: KS
Et flertal i kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq har valgt den 32-årige Charlotte Ludvigsen (IA), også kaldet Lotte, som ny borgmester. Det skete tirsdag, efter at den hidtidige borgmester gennem ti år, Aasi Chemniz Narup (IA) overraskende valgte at trække sig efter nogen tids intern uro i den kommunale koalition med Demokraterne på grund af debatten om børns vilkår i Tasiilaq.

Charlotte Ludvigsen har været medlem af kommunalbestyrelsen I Kommuneqarfik Sermersooq siden 2015 og har været formand for Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked. Privat bor hun sammen med sønnen Aputsiaq. Hun har studeret TNI-administration og har også tidligere arbejdet hos Rigsombuddet og Inuit Ataqatigiit Kattuffiat.

Kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq består af 19 medlemmer. Ved det seneste kommunalvalg i 2017 blev mandatfordelingen således: Inuit Ataqatigiit (9), Siumut (7), Demokraterne (2) og Samarbejdspartiet (1) været repræsenteret.

Med Asii Chemnitz Narup’s udtræden, bliver Lone Rosengreen Pedersen det nye medlem af kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq som suppleant for Malene Lynge der holder orlov. Ny 1. viceborgmester bliver Uju Petersen (IA) mens 2. viceborgmester bliver Harald Bianco (IA).

7. juni 2019

Virksomhedsbesøg og symfonimusik

AalborgDage i Nuuk 2019

Aalborg-borgmester Thomas Kastrup Larsen og
borgmester Aasi Chemnitz Narup fra Kommuneqarfik
Sermersooq fotograferet sammen i Nuuk 

ved en tidligere lejlighed.
 Foto: Kommuneqarfik Sermersooq
Hvert andet år er venskabskommunerne Kommuneqarfik Sermersooq og Aalborg Kommune vært for arrangementet "AalborgDage i Nuuk" og "GrønlandskeDage i Aalborg". Begivenheden skifter mellem Aalborg og Nuuk, og i år foregår det i Nuuk. Det store arrangement finder sted i dagene 14. til 17. august.

Programmet for dette års AalborgDage i Nuuk er tredelt med et politisk-, et erhvervsmæssigt-, og et kulturelt spor.

Programmet byder blandt andet på virksomhedsbesøg, institutionsbesøg og en erhvervskonference med titlen "Partnerskab med bæredygtige løsninger inden for arbejdskraft, rekruttering, opkvalificering og uddannelse". Der er også sammensat et stort kulturelt program med blandt andet en koncert med Aalborg Symfoniorkester i Katuaq.

For deltagere fra Aalborg arrangeres en samlet delegationsrejse med afgang 14. august og retur 18/19 august. Fra Aalborg Kommune deltager magistraten og direktørgruppen, repræsentanter fra erhvervslivet samt kulturen. Fra Nuuk deltager repræsentanter fra Udvalg for Økonomi og Erhverv, formænd for de øvrige udvalg, erhvervslivet og kulturen.

Læs mere om AalborgDage i Nuuk.

Genvalg til Aaja

Nye nordatlantiske mandater

Aaja Chemnitz Larsen blev grønlandsk topscorer
 med hele 27 procent af de afgivne stemmer.
Folketingsvalget grundlovsdag bød på to genvalg og to nyvalg blandt de nordatlantiske repræsentanter.

I Grønland befæstede MF Aaja Chemnitz Larsen fra IA sin position og blev med flere end 27 procent af de grønlandske stemmer valgets absolutte topscorer.

Også den færøske MF Sjurdûr Skaale blev genvalgt. Den 51 årige journalist, skuespiller og sanger fra Javnaðarflokkurin havde et godt valg og blev færøsk topscorer med 12 procent stemmerne.

Nyt grønlandsk folketingsmedlem bliver Siumuts Aki-Mathilda Høegh-Dam. Hun er 22 år, bachelor i statskundskab og har tidligere arbejdet for Siumut på Christiansborg. På Cv'et har hun også en tidligere karriere som Miss Danmark-finalist.

Endelig bød valget på et gensyn i Folketinget med Sambandsflokkurins Edmund Joensen, der er 74 år og tidligere har været medlem af Folketinget fra 1994 til 1998 og fra 2007 til 2015. Joensen har også tidligere været færøsk lagmand.

40 sider nyttig viden

Ny Grønland i tal

Ny udgave af "Grønland i tal".
Grønlands Statistiks populære folder om grønlandske samfundsforhold er atter på gaden. Denne gang endda på hele tre sprog.

 Grønland i tal er en overskuelig introduktion til det grønlandske samfund og foreligger nu i en opdateret 2019-udgave, på engelsk, dansk og grønlandsk. Folderen er på 40 sider med nyttig information om en lang række områder, blandt andet sundhedsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.

 Den engelske version Greenland in Figures henvender sig blandt andet til de mange turister, der hvert år besøger Grønland, samt til grønlændere, der har udenlandske gæster og kontakter og brug for at formidle viden om landet. I den situation er Greenland in Figures nyttig at have ved hånden.

Man kan bestille den engelske udgave i trykt form, og man betaler kun for portoen.

Den grønlandske og den danske udgave kan hentes på Grønlands Statistiks hjemmeside www.stat.gl som pdf fil. Den engelske udgave bestilles via e-mail til stat@stat.gl eller pr. telefon på +299 34 57 70 med oplysninger om leveringsadresse og antal.

4. juni 2019

Bæredygtige iværksættere

Nukiga Erhvervsdage om iværksætteri

Igen i år inviterer Nukiga til  erhvervsdage i Aarhus.
Grønlandske iværksættere kan være vejen til bæredygtig erhvervsudvikling. Det mener Nukiga, og det aarhusianske initiativ inviterer derfor igen i år til Nukiga Erhvervsdage i Aarhus.

- Bæredygtighed handler ikke kun om klima og miljø. Det handler i lige så høj grad om måden, vi samarbejder på og om måden, vi tjener vores penge på. Verden har brug for bæredygtige løsninger på gamle udfordringer, og iværksættere kan bidrage med et nyt mindset, der kan udfordre gamle strukturer og sikre en sund erhvervsudvikling, skriver Nukiga på sin hjemmeside.

- Vi har i år inviteret en række kompetente oplægsholdere fra Grønland og Danmark til at udfordre diskussionen om Grønlands erhvervsudvikling og debattere, hvad Danmark kan lære af Grønland og omvendt, når det drejer sig om iværksætteri og erhvervssamarbejde. Iværksættere og startups fra hele Grønland vil præsentere deres produkter, pitche deres forretningsideer og komme med deres bud på, hvad det kræver at få succes som iværksætter i Grønland. Hvad er de største udfordringer, og hvordan opnår man succes, når man springer ud som iværksætter i Grønland?

Programmet for erhvervsdagene byder blandt andet på oplæg fra Anne Nivika Grødem (projektleder i fødevareklyngen Nerisa fra Sermersooq Business Council), Juliane Henningsen (direktør i Arctic Circle Business), Michael Binzer (direktør i VisioBox), Jacob Nitter Sørensen (direktør i Air Greenland), Jakob Stoumann (direktør i Oxford Research) og mange andre.

Nukiga Erhvervsdage 2019 i Aarhus finder sted 9. og 10. september. Yderligere oplysninger om priser og tilmelding på Nukigas hjemmeside.

Oversigt: Grønlands nationaldag

Nationaldagen fejres i hele Danmark

Kage er vigtigt til nationaldagen. Her en gigantisk
kage fra Nationaldagen i Aalborg Zoo i 2017.
En af sommerens gode traditioner er den grønlandske nationaldag den 21. juni - og rundt omkring er man i fuld gang med forberedelserne, kan man læse på de grønlandske huses hjemmesider.

Det er i år ti år siden, at det grønlandske selvstyre blev indført - og det er samtidig 40 år siden, at hjemmestyret blev indført. Det kommer helt sikkert til blive et emne for mange af nationaldagstalerne, men desuden bliver der også masser af optræden og ikke mindst lejlighed til at smage grønlandske godbidder.

I Nordjylland kan man fejre nationaldagen hele tre gange, for der bliver både arrangementer ved Lindholm Kirke, i Det Grønlandske Hus på Vesterbro og så naturligvis den store sammenkomst i Aalborg Zoo, hvor der blandt andet bliver taler af Aaja Chemnitz Larsen og Zoo-direktør Henrik Johansen. Læs hele programmet her.

I Aarhus bliver der et nationaldagsarrangement, som finder sted på Kofoeds Skole i Toldbodgade. Se programmet her.

Også i Odense bliver der en stor sammenkomst, hvor programmet er sammensat af Det Grønlandske Hus og Foreningen Umiaq. Se programmet her.

I København byder man blandt andet på på taler af Jakob Janussen og Uffe Ellemann-Jensen, ligesom man også byder på ansigtsmaling. Se programmet her.

Oversigten er baseret på de grønlandske huses hjemmesider. Man skal være opmærksom på, at der også kan være andre arrangementer rundt omkring i landet.

Bestyrelse genvalgt

Arctic Circle Business tror på samarbejde

Den genvalgte bestyrelse i Arctic
 Circle Business. Foto: ACB
Arctic Circle Business havde generalforsamling den 22. maj, hvor der var genvalg til den samlede bestyrelse.

- Circle Business er en vigtig aktør i erhvervsudviklingen i Qeqqata Kommunia. Med 67 medlemsvirksomheder udgør vi den lokale erhvervslivsstemme i Sisimiut, Maniitsoq, Kangerlussuaq og øvrige bygder. Erhvervsrådets formål er på tværs af brancher og politiske holdninger at sikre og fremme en sund erhvervsudvikling og beskæftigelse i regionen og medvirke til vækst i Qeqqata Kommunias erhvervsliv, siger formand Petrus Olsvig-Kleist.

- Den genvalgte bestyrelse tror på, at Qeqqata-regionen har masser af potentiale til yderligere vækst de kommende år. Medlemmerne udtrykte stor tilfredshed med erhvervsrådet arbejde under generalforsamlingen.

- Vi ser frem til at fortsætte det gode samarbejde med kommunalpolitikerne samt det øvrige erhvervsliv. Vi skal fortsætte med at udvikle Qeqqata Kommunia som en stærk region hvor fiskeri, turisme, uddannelse og råstoffer udgør fundamentet for erhvervsudviklingen, siger den genvalgte formand.

Bestyrelsen består af Petrus Olsvig - Kleist, fmd., Henrik Sachse, Arctic Star, næstformand, Malene Christensen, Grønlandsbanken Sisimiut,  Søren Olsen Damgaard, Royal Greenland A/S Peter Høegh, Mittarfeqarfiit, Kangerlussuaq og Anette Lings, Hotel Sisimiut.  Suppleanter er Arne Hardenberg, Greenland Extreme & Maannguaq Lauritzen, Sarfalerisut.

Air Greenland bliver grønlandsk

Nationalt flyselskab

Air Greenland er nu 100 % grønlandsk.
Naalakkersuisut er blevet enig med SAS og den danske stat om, at Grønland overtager de to parters andele i Air Greenland, der dermed bliver et 100 procent grønlandsk ejet selskab.

SAS oplyser, at det skandinaviske flyselskabs ejerandel på 37,5 procent bliver solgt til Naalakkersuisut for 277 millioner kroner.- Handelsprisen er lidt over den bogførte værdi, hvilket resulterer i en gevinst for SAS, skriver SAS i en pressemeddelelse.

Købsaftalen skal ses på baggrund af flere års drøftelser og forhandlinger med SAS og staten. Der er fundet en model for aktiernes overgang til selvstyret, hvor finansieringen løses ved udbyttebetaling fra Air Greenland, skriver Naalakkersuisut i en pressemeddelelse og understreger samtidig, at man har planer om at drive selskabet på kommercielle vilkår:

- Air Greenland skal forsat drives som en sund forretning og løse opgaverne med passagerbefordring i, til og fra Grønland, som en vigtig del af den grønlandske infrastruktur, hedder det.

Udover at være et luftfartsselskab med fokus på Grønland har Air Greenland et hotel, Hotel Arctic, og et rejsebureau, Grønlands Rejsebureau.