18. juni 2019

Militær forskningsstøtte

Prøver i litervis

Knud Rasmussen arbejder i øjeblikket som forskningsskib,
men det går ikke ud over beredskabet,
understreger Arktisk Kommando.
Hvert år modtager Arktisk Kommando ansøgninger om støtte til forskning.via hjemmesiden issaffik.org. I år er ingen undtagelse, og i den forgangne uge har inspektionsfartøjet Knud Rasmussen været platform for to af årets første forskningsprojekter.

Det ene projekt er ejet af DTU og drejer sig om indsamling af vandprøver fra havet omkring Grønland. Knud Ramussen har løst en del af opgaven ved Sydvestgrønland. Prøverne opsamles i store palletanke på cirka 600 liter. Prøverne indgår i et projekt, der kortlægger udstrækningen af menneskeskabt radioaktivitet. Prøvernes resultater sammenholdes med den erkendte og naturligt forekommende stråling.

- Det er altid en fornøjelse at være med til at støtte forskningsprojekterne over sommeren. Forskningsprojekterne gennemføres, mens vi løser vores primære opgaver, som er overvågning og hævdelse af suverænitet. Skulle der for eksempel opstå en redningsaktion, som vi skal deltage i, vil det altid tilsidesætte forskningsprojekterne, siger skibschef på Knud Rasmussen, orlogskaptajn Clemens Vest Hansen.

Knud Rasmussen har samlet prøver fra fem forskellige positioner langs vestkysten. Opsamlingen af vandet sker med pumpe og tager 20 minutter pr tank.

Det andet projekt, inspektionsfartøjet har støttet i sidste uge, drejer sig om indhentning af hydrografiske data ved hjælp af en CTD. En CTD er en probe som måler ledningsevne, temperatur, dybde, lys, tubilitet (grums), fluorescens og ilt. Den opsamlede data fortæller noget om forholdende på forskellige vanddybder og anvendes blandt andet til vurdering af klimaændringer og størrelsen af fiskebestande. Projektet har været i gang siden 1953.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar