29. maj 2015

Forretning i øjenhøjde

Arktiske kompetencer på dagsordenen

Sebastian Ravn Rasmussen og Klaus Allan Harnvig
Krane fra Aris har en fortid i henholdsvis Sirius-patruljen
og RAL og har derfor et nøje kendskab til Grønland
 helt ned i snedrivehøjde.
- Det er da ikke så svært, lød det uimponeret fra oplægsholderne, da Arctic Business Network tirsdag havde inviteret til en workshop under overskriften Arktiske Kompetencer.

Workshoppen skulle afdække, hvad det egentlig kræver, når man vil drive business i Arktis - herunder særligt Grønland?

En række af medlemsvirksomhederne kom med et bud – og et panel bestående af de to grønlandske iværksættere Henriette Berthelsen, Inua og Ivonn Hegelund Stenskov, Pilu. Direktøren for Det Grønlandske Hus i Aalborg, Søren Stach supplerede.

Lars Ib fortalte om uddannelsen af
grønlandske bestyrelsesmedlemmer.
Workshoppen bød på erfaringsudvikling i bedste netværksånd. Og erfaringerne viste, at det faktisk slet ikke er så svært at drive virksomhed i Grønland.

- Forretning er forretning – uanset hvor i verden, man er. Det vil sige, at man først og fremmest skal sætte sig ind i samhandelspartnernes virkelighed. Man skal møde kunderne med åbne øjne og forstå deres behov. Det betyder, at man skal forstå, at Grønland ikke er Danmark – akkurat som hvis man handler med firmaer i Tyskland, Sverige eller Østen. Man skal også forstå, at lige så lidt som man kan skære alle danskere over en kam, er der også store geografiske forskelle i den grønlandske kultur, og at der derfor er forskel på livet, som det leves i en stor by som Nuuk og så i en lille bygd på den grønlandske østkyst, lød det samstemmende fra oplægsholderne.

Arrangementet bød på flere spændende indlæg i den afsluttende debat, som havde lektor Aalborg Universitet, Anne Merrild Hansen, som faciliator.

Alle oplæggene kan ses på Arctic Business Networks hjemmeside.

Thule-udbud dømt ud

Fornyet spænding om Thule-kontrakten

Thule-licitationen skal formentlig gå om. Foto: NASA
Udbuddet af Thule-kontrakten skal gå om. Det har den amerikanske Court of Federal Claims netop bestemt, fordi vinderen af kontrakten, Exelis Services A/S, ikke lever op til kravene i udbudsmaterialet, meddeler KNR.

Dermed er der skabt fornyet spænding om den store kontrakt, der i mange år har været i hænderne på det dansk-grønlandske selskab Greenland Contractors og betragtes som overordentlig vigtig for det grønlandske samfund på grund af dels skattebetalingen og på grund af de mange lærepladser på den amerikanske base i Nordgrønland.

Efter en licitation sidste år meddelte USA, at kontrakten skulle overgå til Exelis Services A/S. Der blev imidlertid sået tvivl om det amerikansk-ejede selskab opfyldte betingelserne for at operere på Rigsfællesskabets territorium, sådan som det ellers er aftalt i forsvarsaftalen mellem USA, Danmark og Grønland.

Sagen har været rejst i Folketinget af de grønlandske folketingsmedlemmer. Den amerikanske kendelse kommer efter en klage fra dansk-grønlandske budgivere ved licitationen.

Greenland Contractors nuværende kontrakt udløber 30. september 2015.

27. maj 2015

Fredelig generalforsamling

Tilfreds formand 

En tilfreds formand, Poul Hededal, aflagde tirsdag
 sin beretning på den årlige generalforsamling i
Arctic Business Network.
Det går godt i Arctic Business Network.

- Arctic Business Network er et aktivt erhvervsnetværk, som fortsat vil arbejde for samarbejde, forretningsmuligheder og forankring af viden omkring det at være arktisk forretningsaktør eller vidensorganisation/ institution.

Sådan sagde Poul Hededal, formand for Arctic Business Network, da netværket tirsdag holdt generalforsamling.

Generalforsamlingen lytter til formandens beretning.
I sin beretning så formanden tilbage på et år, hvor netværket stort set havde haft medvind på cykelstierne. Bestyrelsen har sat gang i en strategiproces, der skal styrke kendskabet til netværket - og give medlemmerne større udbytte af medlemsskabet. Begge spor kører efter planen, og formanden kunne glæde sig over, at Arctic Business Network i øjeblikket afvikler sit hidtil mest ambitiøse og omfattende program med møder i Aalborg, Nuuk og København.

Advokat Niels Thomsen havde et let job som dirigent.
Generalforsamlingen forløb uden de store diskussioner. Vigtigste dagsordenpunkt var en revision af vedtægterne, som blev vedtaget. Ændringerne betyder, at kontingentet fremover opkræves helårligt ved kalenderårets begyndelse.

Generalforsamlingen havde samlet godt 30 medlemmer, heraf en lille håndfuld der fulgte med fra Grønland via et nyt konferencesystem, som netværket havde premiere på ved samme lejlighed.

Formand Poul Hededal og netværksleder Ellen
Arnskjold i gang med de sidste forberedelser
 inden generalforsamlingen.
Arctic Business Network vælger kun bestyrelse hvert andet år, så bestyrelsen fortsætter uændret i det kommende år med Poul Hededal som formand, Henrik Rafn som næstformand samt Torben Søgaard og Allan Frost som bestyrelsesmedlemmer.

26. maj 2015

Aalborg-dage i Nuuk

Nuuk og Aalborg fejrer samarbejdet

Tidligere borgmester Henning G. Jensen, Aalborg
og tidligere borgmester, nu afdøde Agnethe Davidsen,
 Nuuk beseglede den 6. august 2002 venskabet mellem
 de to byer med en venskabsaftale.
Foto: Lars Horn/Baghuset
I dagene 9. til 13. august mødes politikere og erhvervsfolk fra Nuuk og Aalborg til de såkaldte Aalborg-dage i Nuuk.

Arrangementet er en markering af det traditionelt gode samarbejde, der er udviklet gennem flere end 40 år, mellem de to venskabsbyer. Venskabssamarbejdet har altid fokuseret på det sociale og kulturelle plan, men i år bliver der også fokus på erhvervssamarbejdet. Samhandlen mellem Nordjylland og Grønland er en hel essentiel del af samarbejdet og har sat gang i den lokale udvikling på begge sider af Atlanten.

Under temaet ”Markedsplads for samarbejder” afholdes en række erhvervsarrangementer under Aalborg Dagene i Nuuk, som har til formål at fremme samhandlen mellem de to parter. Erhvervssessionerne har fokus på gode samarbejdserfaringer, konkrete samarbejdsprojekter og nye muligheder indenfor samarbejde, samhandel, eksport og fødevarer understøttet af god mulighed for networking.

 For at sikre, at programmet afspejler og varetager erhvervslivets interesser, inviteres medlemmerne af Arctic Business Network til et intromøde den 2. juni kl. 14.00 hos Arctic Group, Langerak 17, 9220 Aalborg Øst.

Der bliver arrangeret fællesrejse til Aalborg-dage i Nuuk med afgang direkte fra Aalborg til Kangerlussuaq søndag den 9. august. Pris for at deltage i fællesrejsen bliver cirka 25.000 kr. inklusiv rejse, hotel, arrangementer og forplejning i forbindelse med arrangementer. Tilmelding skal ske ved henvendelse til Emil Skjervedal hos Arctic Consensus: esc@arctic-consensus.com.

Aalborg Dage i Nuuk arrangeres i samarbejde mellem Det Grønlandske Hus i Aalborg, Arctic Consensus, Sermersooq Business Council og Arctic Business Network.

Herman og Vittus på frierfødder

Atter forsøg på at skaffe biltestcenter til Kangerlussuaq

Qeqqata Kommunia og Naalakkersuisut satser på at gøre
Kangerlussuaq til internationalt center for biltests.
Qeqqata Kommunia og Naalakkersuisut vil gerne skabe flere arbejdspladser i Kangerlussuaq-området. Det var baggrunden for, at borgmester Herman Bertelsen og Naalakkersuisoq Vittus Qujaukitsoq i sidste uge besøgte Arjeplog kommune i det allernordligste Sverige.

Den lille kommune med 3.000 indbyggere har nemlig formået at gøre sig til en af de centrale aktører på det internationale marked for biltests i hårdt vinterklima - og det kunststykke vil de grønlandske politikere gerne gøre svenskerne efter.

Det har da også vist sig, at Kangerlussuaq har noget at tilbyde biltestbranchen, der i følge SVT-Nyheter er i voldsom vækst. For en halv snes år siden testede Arjeplog-firmaet Tjintokk VW-modeller på indlandsisen ved Kangerlussuaq og sidste efterår var det ligeledes Arjeplog-baserede ATM på besøg i lufthavnsbyen for at teste nye BMW-modeller. Det glæder Vittus Qujaukitsoq:

Testbiler er allerede fritaget for afgift i Grønland.
- Jeg er glad for at det efter mange års pause er lykkedes at genskabe biltest branchens interesse for Kangerlussuaq, som en oplagt destination for testning af biler under ekstreme kuldeforhold. Efter besøget i Arjeplog står det klart, at der er et stort potentiale for en betragtelig investering fra svensk side og skabelse af mange nye arbejdspladser i kommunen.

- Naalakkersuisut har allerede i august 2014 givet afgiftsfritagelse til biltester i Kangerlussuaq, men der ligger en række udfordringer før biltest igen kan starte i Grønland, ikke mindst hvad angår ajourføring af overnatningsmuligheder og yderligere udbygning at vejnetværket i området.

Herman Berthelsen er naturligvis også en glad mand ved udsigten til nye arbejdspladser:

- Det er meget glædeligt, at bilindustrien igen ser muligheder i Kangerlussuaqs gode placering med fastlandsklima, international lufthavn, stort vejnet og mange søer.

De to Arjeplog-firmaer er blandt verdens førende i branchen og beskæftiger hver især omkring 300 mand på årsbasis. Tilsammen omsætter Tjintokk og ATM for over en halv milliard svenske kroner.

22. maj 2015

Også et tilbud til erhvervslivet

Uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv står til søs i Grønland

Seashow er en sejlende uddannelsesvejledning,
 som også har noget at tilbyde erhvervslivet.
Foto: DGH-Aalborg.
Folkene i Det Grønlandske Hus i Aalborg har  i disse dage travlt med forberedelserne til Seashow 2015, der løber af stabelen 7. - 14. september.

Det er nu tredje gang, at det Grønlandske Hus arrangerer Seashow, som er en sejlende uddannelsesvejledning langs den grønlandske vestkyst. I år drejer det sig om strækningen Ilulissat, Aasiaat, Sisimiut, Maniitsoq og Nuuk. Skibet lægger til i byernes havn, og de unge kan komme ombord og møde repræsentanter for en række danske og grønlandske uddannelsesinstitutioner - og selvfølgelig høre mere om livet på blandt andet de danske efterskoler.

I forhold til tidligere vil Seashow 2015 byde på en styrket erhvervsdel, hvor der i samarbejde med Arctic Business Network blive særlige erhvervsarrangementer i forbindelse med anløbene.

Vi har derfor et godt tilbud også til erhvervslivet, mener den ansvarlige, uddannelseskoordinator Anna Louise Berg Stisen fra DGH-Aalborg:

- Udover at SeaShow først og fremmest er en uddannelsesmesse, er det også en uge med fokus på erhverv og samarbejdet mellem Grønland og Danmark. Turen er derfor også oplagt for eksempelvis sælgere, der via besøgene i de fem byer på ruten kan nå ud til mange potentielle kunder og samarbejdspartnere, siger Stisen.

Det er ved at være sidste chance for at tilmelde sig. Prisen for at deltage er kr. 20.000,-, hvis man ønsker fly fra Danmark. Deltagere, som stiger på skibet i Ilulissat og afmønstrer i Nuuk, kan deltage for kr. 13.500, oplyser Anne Louise Berg Stisen.

Udover DGH-Aalborg og Arctic Business Network er også Arctic Educational Network og Aalborg medarrangører på det store projekt.

Seashow 2015 kan følges på Facebook.

21. maj 2015

Ny forskningsstation taget i brug

GEUS blandt de første brugere

Forskerne fra GEUS arbejder på havisen
 i Nordøstgrønland. Foto: GEUS
De to GEUS forskere Sofia Ribeiro og Niels Nørgaard-Pedersen var blandt de første forskerhold, der har lavet feltarbejde med udgangspunkt i den nye Villum Research Station - Station Nord i Nordøstgrønland.

 De er netop hjemvendt fra tre ugers feltarbejde, hvor de samlede sedimentkerner fra havbunden i Wandelhavs området med det hovedformål at rekonstruere tidligere havisændringer i denne region. Feltarbejdet blev organiseret af Arctic Science Partnership i samarbejde med Arctic Research Center ved Aarhus Universitet.

- Fjordene i dette område er dybest set ukendt land. Vi var nødt til at planlægge, hvor vi skulle arbejde ud fra kun nogle få målinger af havdybden og oplysninger om havisens karakter ud fra radar satellitbilleder, siger Sofia Ribeiro.

- Selv om vi var nødt til at bore igennem op til 3m tyk havis for at nå havvandet var feltarbejdet en succes, og vi fik hentet 37 sedimentkerner op fra havbunden, siger Niels-Nørgaard Pedersen.

Havisændringer i de seneste århundreder og årtusinder vil blive rekonstrueret fra disse sedimentkerner i forbindelse med Sofia Ribeiro forskningsprojekt finansieret af Villum Fondens Young Investigator Programme.

GEUS er netop blevet medlem af Arctic Business Network.

Grønlandsk center i Reykjavik

Fokus på turisme og kultur

Nu kan folk i Reykjavik høre mere om grønlandsk kultur.
Et nyt hus med fokus på rejser til Grønland, samt grønlandske souvenirs og design åbnede tidligere i år i Reykjavik i den fjernere ende af byens travle strøg, Laugavegur.

Bag huset står Kattie Nielsen og Fridrik Magnusson, der som par har arbejdet med turisme i Island og Grønland i mange år. Parret står blandt andet bag Hotel Narsaq Group i Sydgrønland.

- Vi har etableret dette her center for at bygge bro mellem Island og Grønland og vores fokus er på turisme, kultur, kunst, og husflid, men vi kan også tilbyde konferencefaciliteter i mindre skala eller netværksmøder for især islandske og grønlandske virksomheder, der handler med hinanden, forklarer parret i en pressemeddelelse.20. maj 2015

Kærlighed ved første blik

Krydderier og brændevin fra grønlandske urter

Grønlandsk kvan ved vintertid. Planten er en
populær sommerspise i Grønland.
Det kan bedst beskrives som kærlighed ved første blik, da reklamefotografen Marianne Bjerre besøgte Sydgrønland i forbindelse med en opgave for en halv snes år siden.

Marianne Bjerre fortalte ivrigt om sine oplevelser - blandt andet til vennen Lars Forsberg, og det blev starten til en kulinarisk fritidsvirksomhed, Kvann-Kompagniet sammen med Peder Schmidt og Klaus Clemens. Senere har de fire også indgået et samarbejde med den grønlandske madmor Anso Hardenberg, der som grønlandsk mad-ambassadør er kendt i den store verden og plejer omgang med nogle af verdens bedste kokke.

Peder Schmidt og Marianne Bjerre foran en del
 af Kvann-Kompagniets sortiment, der både omfatter
krydderier, teer, brændevin og øl samt kogebogen
Mamaq med opskrifter af Henri Lee og Anso Hardenberg.
Fra en adresse langt ude på landet nord for København eksperimenterer firkløveret med grønlandske urter og krydderier, som de sælger både i fast og tørret form og som tilsætning til brændevin.

Kvann-kompagniet står blandt andet bag kogebogen Mamaq, hvor Anso Hardenberg i samarbejde med kokken Henri Lee byder på en række spændende opskrifter med grønlandske krydderier.

Udover at sælge urter plukket i Grønland af Grønlandsk arbejdskraft er Kvann- Kompagniet også i gang med at etablere dyrkning af frisk kvan i Nordsjælland, og er allerede på nuværende tidspunkt leveringsdygtige i friskhøstede kvanstængler og blade på bestilling. De friske kvanblade anvendes til sirupper, chutneys, marmelader, vine, chokolade og mange andre produkter.

Kvann Kompagniet sælger sine produkter gennem udvalgte forhandlere, blandt andre Tranhuset på Christianshavn, men en stor del af omsætningen hentes ved bagagerumssalg på markeder.

Kvann-Kompagniet har netop meldt sig ind i Arctic Business Network.

Læs mere om Kvann-Kompagniet.

Sæler i Strasbourg

Demonstrationer foran EU-parlamentet

Bendt Bendtsen får sig en bid sæl. Foto; Inuit Sila.
Sælkampagnen Inuit Sila er i disse dage i Strasbourg for at gøre opmærksom på de problemer, som EU's holdninger til sælfangst giver i Grønland.

Kampagnen har under stor mediebevågenhed slået et telt op foran EU-parlamentsbygningen, hvor man blandt andet byder parlamentsmedlemmerne på smagsprøver af sæl.

Tirsdag havde man blandt andet besøg af konservative parlamentsmedlem Bendt Bendtsen, der skar Grønlands politiske problem ud i pap for Sermitsiaq:

- Der er mange politikere hernede, der tror, at kyllingen er født direkte ned i en plastikpose, så mange har svært ved at håndtere, at inuitterne har levet af at jage og fiske i flere hundrede år, sagde Bendt Bendtsen til den grønlandske avis.

Inuit Silas demonstrationstog til Strasbourg kan følges løbende med opdateringer på Facebook.

Kunstigt åndedræt til Svalbard

Krisepakke til Store Norske

De faldende energipriser truer
 kulminedriften på Svalbard.
Den norske regering offentliggjorde i slutningen af april en redningspakke, der skal holde liv i Store Norske - kulmineselskabet, der er Svalbards dominerende arbejdsplads og egentlige baggrund for den norske tilstedeværelse på den afsidesliggende øgruppe.

Store Norske kom i efteråret i krise på grund af de faldende brændstofpriser og så sig øjeblikkeligt nødsaget til af afskedige cirka en tredjedel af arbejdsstyrken. Siden har man arbejdet på en plan for at redde selskabet og dermed det sårbare miniput-samfund på Svalbard.

Den norske regering skyder 500 millioner kroner ind i selskabet gennem lån og ejendomskøb. Dermed er Store Norske sikret til udgangen af 2016. Den videre drift af selskabet vil afhænge af udviklingen i energipriserne og yderligere sparetiltag i driften.

Redningspakken giver Svalbard et pusterum, men krisen er bestemt ikke overstået, siger den norske erhvervsminister Monica Mæland fra Høyre.

- Jeg er vældig optaget af, at Svalbard i fremtiden får flere ben at stå på, siger ministeren og bebuder, at den norske regering vil arbejde videre med spørgsmålet hen over sommeren.


19. maj 2015

Markedet er hele Nordatlanten

Nyt ABN-medlem satser stort på både Grønland og Færøerne

Partner Mads Laursen fra Lynge Olsen
Reklame & Kommunikation A/S.
Foto: Lynge Olsen
- Grønland er vort næststørste marked, og vi har efterhånden også mange kunder på Færøerne. Det fortæller partner Mads Lynge Laursen fra Lynge Olsen Reklame & Kommunikation A/S om baggrunden for, at virksomheden netop har meldt sig ind i Arctic Business Network.

- Vi har længe været interesseret i at indgå i en eller anden form for netværk med andre virksomheder på de nordatlantiske markeder. Med ABN's "Go Global"-strategi passer netværket perfekt til vores behov, siger reklamemanden, der tog beslutningen efter at have deltaget i et af ABN's møder om bogen "Inussuk - Pejling mod Grønland" i foråret.

Trykstart på den færøske telefonbog i Baltikum.
Foto: Lynge Olsen
Lynge Olsen Reklame & Kommunikation A/S har siden starten i 2002 haft vokseværk.

- I dag er vi 15 medarbejdere og efter sommerferien 18 medarbejdere her på hovedkontoret i Køge. Desuden har vi 11 medarbejdere i Riga i Letland, der primært arbejder med tryksagsindkøb og online-produktion samt en produktionsafdeling i Thailand.

Mads Laursen siger, at virksomheden især har sin styrke på Strategi og Forretningsudvikling, online-løsninger og tryksager, hvor afdelingen i Riga leverer konkurrencedygtige priser og leveringssikkerhed på rotationsopgaver, bøger og emballage.

- På tryksagsområdet er vi så store og har så meget erfaring, at vi også fungerer som partner for reklamevirksomheder i Nuuk og Tórshavn, så selv om vi på papiret er en dansk virksomhed, bidrager vi også til at styrke erhvervslivet lokalt i Grønland og på Færøerne. Senest har vi blandt andet leveret den færøske telefonbog, fremhæver Mads Lynge Laursen.

De største kunder i Danmark er Dansk Camping Union og Dagrofa. I Grønland servicerer reklamevirksomheden blandt andet Pisiffik og Nuuk Center og blandt de færøske kunder er butikscentret SMS i Tórshavn.

Læs mere om Lynge Olsen Reklame & Kommunikation her.

Balladen om Grønland på engelsk

Nu skal udlandet lære om forholdet mellem Grønland og Danmark

Martin Breum udkommer nu på engelsk.
Martin Breum vakte betydeligt opsigt sidste år, da han udgav bogen "Balladen om Grønland". På 248 sider tog han læserne med på en hæsblæsende tour de force i Rigsfællesskabets historie og ikke mindst den række af uenigheder mellem den danske og grønlandske regering, som har præget mediebilledet de seneste år.

Bogen blev blandt andet præsenteret på et møde i Arctic Business Network, som samlede 110 deltagere i Aalborg kort før jul.

Nu udkommer Balladen om Grønland på engelsk som e-bog med titlen "The Greenland Dilemma". Bogen bliver den første engelsksprogede bog i nyere tid, som forsøger at forklare det familiære, men til tider vanskelige forhold mellem Danmark og Grønland på en facon, som også kan forstås ude i den store verden.

Det er Forsvarsakademiet, der har finansieret oversættelsen af Breums bog.

Den engelske udgave af Balladen
 om Grønland udgives som e-publikation
og er gratis.
- Arktis tiltrækker sig international opmærksomhed som aldrig før, og Grønland, verdens største ø, har en central placering i debatten. Alligevel står Grønland for mange som et mysterium - fascinerende og fremmed. Under alle omstændigheder er det afgørende, at det internationale samfund begynder at forstå implikationerne, så misforståelser kan erstattes af opdaterede og informerede perspektiver, forklarer Forsvarsakademiet på sin hjemmeside.

"The Greenland Dilemma" lanceres ved et arrangement på Forsvarsakademiet, Ryvangs Alle 1, 2100 København Ø torsdag 21. maj 2015 klokken 14 - 16. I forbindelse med bogudgivelsen vil der være oplæg fra Nils Wang, kontreadmiral og chef for Forsvarsakademiet (introduktion),  Martin Breum, journalist og forfatter, Nauja Bianco, seniorrådgiver Nordisk Ministerråd og Johannes Riber Nordby, militærforsker ved Forsvarsakademiet.

Bogen ”The Greenland Dilemma” vil blive udgivet som ePub fra den 21. maj på www.fak.dk.

Martin Breum er medlem af Arctic Business Network.

15. maj 2015

Droneforbud i Arktis

Slut med turistdroner

Nu får de arktiske måger luftrummet for sig selv.
Nu er det slut med, at krydstogtsturister bruger medbragte droner i et forsøg på at komme tæt på det arktiske dyreliv, fortæller NRK.

Det er sammenslutningen af arktiske krydstogtsoperatører, AECO, der har besluttet at indføre forbuddet mod det luftbårne legetøj, som er blevet populært blandt amatørfotografer på krydstogtskibene.

– Vi ønsker ikke, at vores gæster bruger droner i forsøg på at komme tæt på de store naturoplevelser på grund af risikoen for at forstyrre dyr, fugle og andre rejsende, siger direktør Frigg Jørgensen i AECO til NRK.

Brugen af droner til privat brug er stærkt stigende, men de arktiske turoperatører ønsker ikke at bidrage til støj og risiko for, at dronerne kender som affald i uberørte områder. Rejsende i Arktis skal have glæden af at opleve unik natur, dyreliv, uberørthed og stilhed, mener AECO.

Forbuddet vil omfatte de fleste operatører, som tilbyder cruises til Svalbard, Grønland, Canada, nasjonalparken «Russian Arctic» og Jan Mayen.

13. maj 2015

Rejsebureau på Grønlandshavnen

Grønlands Rejsebureau gik i luften i Aalborg

Direktør Peter Bastrup bød velkommen og fortalte
 om planerne for det nye kontor på Grønlandshavnen.
Tirsdag eftermiddag slog Grønlands Rejsebureau dørene op for virksomhedens nye afdeling i Nordjylland, der meget passende holder til på CLS-kontorhotellet i Royal Greenlands tidligere hovedkontor på Grønlandshavnen i Aalborg Øst. Det skete ved en velbesøgt reception.

- Vi tror på Nordjylland. Ikke alene på grund af de tætte forbindelser til Grønland, men også fordi området er et kraftcenter, sagde direktør Peter Bastrup og understregede, at selv om bureauet er specialist i Grønland, kan man klare alle former for erhvervsrejser - og han så derfor frem til et tæt samarbejde med det nordjyske erhvervsliv.

Lise-Lotte Terp fra Aalborg Havn bød velkommen på havnens vegne. Lise-Lotte Terp er også formand for det Grønlandske Hus i Aalborg - og der havde hun fundet gaven til receptionen. Det var en musikalsk gave i form af underholdning ved grønlandske Judithe Jørgensen, der efterhånden har gjort sig bemærket ved en del lejligheder. Judithe har vundet flere sangkonkurrencer og er et kendt navn i det grønlandske miljø i Nordjylland.

Det er første gang i flere end 20 år, at Grønlands Rejsebureau åbner et nyt kontor. Den daglige ledelse af Aalborg-kontoret er lagt i hænderne på afdelingschef Tina Mogensen.

Receptionen var velbesøgt.
Lise-Lotte Terp fra Aalborg havn bød
 velkommen til Nordjylland - og Grønlandshavnen.
Den grønlandske sangerinde Judithe Jørgensen stod for underholdningen.
Afdelingschef Tina Delin Mogensen er daglig leder
 af kontoret på Grønlandshavnen.
Direktør Peter Bastrup fra Grønlands Rejsebureau
omgivet af en del af personalet.

12. maj 2015

Positiv modtagelse af mineprojekt

Grønland har brug for arbejdspladserne, mener borgerne

Anorthosit er et hvidt mineral, som har givet navn til
White Mountain/Qaqortorsuaq fjeldet nær Kangerlussuaq. 

Anorthosit bruges i glasfiberindustrien. 
Foto: Hudson Resources.
Naalakkersuisut, Qeqqata Kommunia og Hudson Resources holdt i sidste uge borgermøder i Maniitsoq og Kangaamiut holdt i sidste uge borgermøder om den kommende anorthosit-mine ved Qaqortorsuaq - også kendt som White Mountain - nær Kangerlussuaq.

Den entydige besked fra begge møder var, at borgerne ønskede projektet igangsat hurtigst muligt.

-Vi har brug for arbejdspladser, siger de.

Mineprojektet vil i driftsfasen beskæftige knapt 60 medarbejdere og skønnes af selskabet at indbringe omkring 200 millioner. kroner. i skatteindtægter over 20 år.

Formålet med møderne er at høre borgernes spørgsmål, kommentarer og forslag til projektet. Borgernes spørgsmål fokuserede især på miljøforhold, krav til lokalt arbejdskraft og størst mulig fordel for samfundet.

- Jeg er meget glad for det store fremmøde ved møderne, og ikke mindst de mange spørgsmål og forslag til, hvordan projektet kan gennemføres på en måde, som gavner den grønlandske befolkning mest muligt, sagde naalakkersuisoq Vittus Qujaukitsoq.

Borgermøderne fortsætter i de kommende dage i Itilleq, Kangerlussuaq, Sarfannguit og Sisimiut.

Flere ansatte i Selvstyret

Færre ansatte i kommunerne

En stor arbejdsplads.
Antallet af offentligt ansatte i Grønland er faldet en smule fra 2013 til 2014, fortæller Grønlands Statistiks nyhedsbrev.

I 2014 var der i gennemsnit for de fire kvartaler 9.716 fuldtidsbeskæftigede i Selvstyret og kommunerne. Der var 3.574 fuldtidsbeskæftigede i Selvstyret og 6.143 fuldtidsbeskæftigede i kommunerne. Det er en samlet nedgang på 110 fuldtidsbeskæftigede i forhold til 2013.

Nedgangen er imidlertid kun sket i kommunerne, da Selvstyret havde fået 88 flere fuldtidsbeskæftigede.

Opgørelsen gælder kun Selvstyre og de grønlandske kommuner. Ansatte i staten, for eksempel politi og forsvar, tæller ikke med. Den samlede potentielle arbejdsstyrke i Grønland blev i 2009 opgjort til godt 39.000.11. maj 2015

Mødet med Danmark

Lynkursus i kulturforståelse

Grønlandske børn på hjemmebane.
Foreningen Grønlandske Børn slår nu et slag forståelsen af den grønlandske kultur i Danmark. Det sker med to kortfilm, som skal være med til at nedbryde negative fordomme.

Filmene fortæller på en humoristisk måde om mødet mellem den grønlandske og den danske kultur - og giver også mange gode eksempler på, at vi taler forbi hverandre.

Den første film i rækken har titlen Forforståelse, Nysgerrighed og Fordomme. Her præsenterer en række grønlandske unge et udpluk af oplevelser, de har haft i mødet med danskere. De bliver suppleret af kultursociolog Anette Bruun og eskimolog Lars Lerche, som fortæller om fordomme og udviklingen af synet på grønlændere.

Den anden film, Mødet med Danmark, er til alle, som er nysgerrige på, hvordan man oplever mødet med Danmark, når man kommer fra Grønland. Filmen tager udgangspunkt i grønlandske oplevelser af Danmark og er et humoristisk indspark i debatten om kulturforskelle.

Filmene er fotograferet og instrueret af Mikisoq H. Lynge og er produceret i samarbejde mellem Foreningen Grønlandske Børn og MKSQ Media.

Mødet med Danmark from Foreningen Grønlandske Børn on Vimeo.


Forforståelse, Nysgerrighed og Fordomme from Foreningen Grønlandske Børn on Vimeo.

8. maj 2015

Future Greenland slut

Håb for fremtiden

Arbejdsgiverdirektør Brian Buus Pedersen
 runder Future Greenland 2015 af.
Det var en tilfreds Brian Buus Pedersen, der på vegne af GE kunne lukke Future Greenland 2015. Det skete umiddelbart efter, at vinderen var fundet i den store eksportkonkurrence.

Buus Pedersen var tilfreds med resultatet:

- Liv og spræl blandt unge mennesker, der både kan og vil, giver håb for fremtiden.

Arbejdsgiverdirektøren opsummerede konferencen:

- Reformer er nødvendige, men vi har set, at det endnu ikke er for sent. Og jeg deler Naalakkersuisuts formand Kim Kielsens vision for Grønland, da han ved åbningen af konferencen blandt andet sagde, at han drømmer om et driftigt land, hvor et livligt erhvervsliv og iværksætteri skaber vækst og udvikling, hvor de syge, svage og ældre får den hjælp, de har behov for - et folk med et højt uddannelsesniveau.

Brian Buus Pedersen takkede deltagerne og de mange i kulissen for en fin konference - og herefter kunne deltagerne slappe af med vin, pindemadder og Carreto-is i Katuaqs store foyer.

Og vinderen er...

En bid af Grønland

Greenland Ice tog prisen i Sermersooq Business Council og Greenland Business store konkurrence om det bedste eksportprojekt.

Det var en stolt Maik Carreto - idemanden bag Greenland Ice - der kunne modtage den store pris på i alt 75.000 kroner sponsoreret af Arctic Import, Bank Nordik og Polar Seafood.

Maik Carreto kvitterede for prisen med is til alle deltagerne i Future Greenland - natur(v)is!Kaffesnak

Samarbejdet mellem kommuner og erhvervsliv knirker, men der er også positive historier

De grønlandske borgmestre og GE-formand
Henrik Leth snakkede samarbejde.
- Vi tager en kop kaffe. Det er billigt, og det giver resultater.

Sådan lyder Qeqqata-borgmester Herman Berthelsens opskrift på et godt samarbejde mellem kommune og erhvervsliv.

Opskriften kom frem torsdag eftermiddag på Future Greenland 2015, hvor repræsentanter for de fire grønlandske kommuner stødte sammen med GE-formand Henrik Leth i en paneldebat.

GE-formanden var ikke imponeret over de kommunale præstationer.

- Elendige kommunale forvaltninger er skyld i, at byggeriet er gået i stå, fordi sagsbehandlingen tager alt for lang tid, mener Henrik Leth.

Herman Berthelsen giver kaffe...
Herman Berthelsen betragtede det som en ren tilståelsessag:

- Kommunerne er langsomme, men Selvstyret er endnu langsommere, sagde borgmesteren.

Midt i al elendigheden rykkede Bent Olsvig Jensen fra True North Gems Greenland dog de betrængte kommuner til hjælp, og viceborgmester Justus Hansen fra Sermersooq kunne indkassere mange roser for kommunens arbejde med at få gang i rubinminen ved Qeqeertarsuatsiaat:

... Og Justus Hansen indkasserer ros.
- Kommunen har været meget imødekommende og nedsatte på stedet en task force, der banede vejen for projektet, sagde Bent Olsvig Jensen.
Justus Hansen takkede for roserne:

- Det går begge veje. True North Gems har vist stor vilje til at få tingene til at glide. De har medvirket i borgermøde lige fra projektets start - og det er vigtigt, for råstofprojekter skal være forankret i lokalsamfundene, sagde Justus Hansen.

7. maj 2015

Pitching Event

Start Up Export

Tre grønlandske iværksættere konkurrerer om årets eksportpris. Deltagerne i Future Greenland er med til at afgøre, hvem der skal have prisen.

Bag konkurrencen står Sermersooq Business Council og Greenland Business.Torsdag formiddag præsenterede deltagerne deres projekter.
Greenland Ice.
Inuk Design.
Nuuk Coiture.

Et spørgsmål om tillid

Industrien og den offentlige sektor skal svinge sammen

Tillid betyder alt, sagde Karsten Dybvad fra DI.
- Vækst i den private sektor er forudsætningen for en velfungerende offentlige sektor.
Budskabet var klart, da direktør Karsten Dybvad fra DI som dagens første taler åbnede Future Greenland-konferencens anden dag torsdag morgen.

I lighed med gårsdagens talere prædikede Karsten Dybvad tillidens evangelium.

- Tillid er forudsætningen for investeringer. Samfundet skal ikke møde overskud med mistro, men forstå, at der ikke bliver investeret, hvis ikke der er overskud. Men når det så er sagt, er det altså også utroligt vigtigt med det offentlige som en troværdig samarbejdspartner.

Karsten Dybvad kunne i øvrigt fortælle, at hans første job i sin tid var i Statsministeriet. Dengang fik han at vide, at man skulle have mindst tyve års erfaring for at arbejde med grønlandske forhold. Det er nu 20 år siden, så han gik ud fra, at det var i orden at udtale sig om Grønland.

Undder spørgerunden blev DI-direktøren spurgt, hvad en eventuel grønlandsk selvstændighed vil betyde for udenlandske investeringer i Grønland.

- Selvstændighed betyder ingen ting for investorerne. Den slags har man ingen holdning til - mens tillid er altafgørende.

Is-slam til 50 kroner kiloet

Pengene ligger ude i fjorden

Minik Rosing er geologi-professor
 og forsker blandt andet i gletsjer-slam.
Professor Minik Rosing vakte betydelig opsigt på dagens Future Greenland, da han midt på formiddagen fortalte om et forskningsprojekt, der skal vende grønlandske erhvervsbarrierer til fordele.

- Blandt andet har vi kig på alt det slam, som gletsjer-afløbene fører ud i fjordene. Det består af findelt klippemateriale og er velegnet til jordforbedring. I Australien sælges et tilsvarende produkt under navnet Rock Dust til en pris af 50 kroner kiloet, fortalte professor Rosing.

Den slags skal man ikke sige til en konference af erhvervsfolk, hvis man ikke ønsker fuld opmærksomhed. Der km i hvert fald hurtigt gang i købmændenes indre lommeregner.

Slammet fra isfjordene har blandt andet den fordel, at det binder CO2 og derfor kan man transportere det langt uden at det går ud over CO2-regnskabet. Minik Rosing har beregnet, at i CO2-mæssig sammenhæng kan slammet transporteres 12.000 km uden problemer.

- En anden fordel ved at producere slam til jordforbedring er, at det er en ganske enkel operation. En mand - en spade - et skib - og så er man i gang, sagde Minik Rosing.

Det bliver spændende at følge professor Rosings planer. Måske var det et grønlandsk erhvervseventyr, der blev født på scenen foran de 350 deltage i Future Greenland.

6. maj 2015

Modetøj tog prisen

Iværksætterpris til grønlandsk brand

Kristian Lennert fra Grønlandsbankens Erhvervsfond.
Grønlandsk modetøj af høj kvalitet var vinderen, da Grønlandsbanken som onsdagens sidste punkt på Future Greenland-konferencen uddelte årets iværksætterpris.

Prisen gik til Inuit Quality Clothes of Greenland - et tøjmærke som de seneste år har gået sin sejrsgang på kysten.

- Det begyndte med en butik Aasiaat, så fulgte Sisimiut og Nuuk og senest er også Sydgrønland kommet til, fortalte formanden for Grønlandsbankens Erhvervsfond Kristian Lennert.

Butikschef Aniku Sørensen, Ikiuna K. Olsen g Kristian
 Lennert sammen med den obligatoriske kæmpecheck
.
Inuit Quality Clothes of Greenland modtager prisen for sit arbejde med selve brandet i form af visuel identitet, butikker, facader og ikke mindst de spændende tøjdessiner, sagde formanden.

Prisen blev modtaget af butikschef Aniku Sørensen og Ikiuna K.Olsen, der sagde tak for den fornemme pris ved at takke kunderne for, at de bærer brandets produkter.