27. maj 2015

Fredelig generalforsamling

Tilfreds formand 

En tilfreds formand, Poul Hededal, aflagde tirsdag
 sin beretning på den årlige generalforsamling i
Arctic Business Network.
Det går godt i Arctic Business Network.

- Arctic Business Network er et aktivt erhvervsnetværk, som fortsat vil arbejde for samarbejde, forretningsmuligheder og forankring af viden omkring det at være arktisk forretningsaktør eller vidensorganisation/ institution.

Sådan sagde Poul Hededal, formand for Arctic Business Network, da netværket tirsdag holdt generalforsamling.

Generalforsamlingen lytter til formandens beretning.
I sin beretning så formanden tilbage på et år, hvor netværket stort set havde haft medvind på cykelstierne. Bestyrelsen har sat gang i en strategiproces, der skal styrke kendskabet til netværket - og give medlemmerne større udbytte af medlemsskabet. Begge spor kører efter planen, og formanden kunne glæde sig over, at Arctic Business Network i øjeblikket afvikler sit hidtil mest ambitiøse og omfattende program med møder i Aalborg, Nuuk og København.

Advokat Niels Thomsen havde et let job som dirigent.
Generalforsamlingen forløb uden de store diskussioner. Vigtigste dagsordenpunkt var en revision af vedtægterne, som blev vedtaget. Ændringerne betyder, at kontingentet fremover opkræves helårligt ved kalenderårets begyndelse.

Generalforsamlingen havde samlet godt 30 medlemmer, heraf en lille håndfuld der fulgte med fra Grønland via et nyt konferencesystem, som netværket havde premiere på ved samme lejlighed.

Formand Poul Hededal og netværksleder Ellen
Arnskjold i gang med de sidste forberedelser
 inden generalforsamlingen.
Arctic Business Network vælger kun bestyrelse hvert andet år, så bestyrelsen fortsætter uændret i det kommende år med Poul Hededal som formand, Henrik Rafn som næstformand samt Torben Søgaard og Allan Frost som bestyrelsesmedlemmer.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar