6. december 2018

Spændende energiprojekter

ABN besøgte Nukissiorfiit

Teknisk direktør Mogens Nielsen
fortæller om grønlandske energiprojekter.
Det grønlandske energi- og forsyningsselskab Nukissiorfiit har en vision om at forsyne Grønland med vand og energi uden brug af fossile brændstoffer. Det kunne medlemmerne af Arctic Business Network høre mere om, da netværket onsdag havde inviteret til medlemsmøde hos Nukissiorfiit.

Teknisk direktør Mogens Nielsen fortalte om virksomheden og især om de to nye grønlandske energiprojekter.

I bygden Igaliku i Sydgrønland har man opstillet både solpaneler og vindturbiner. Planen er, at Igaliku om sommeren hovedsagelig skal forsynes med el fra solpaneler og vindkraft. Sol og vindkraft er ikke stabile, så en batteribank skal sikre en jævn forsyning over døgnet.

I Sisimiut er Nukissiorfiit netop blevet færdig med at opstille to vindmøller, der skal fungere som et testcenter for vindmølleenergi i Grønland.

Herudover er man i gang med at anlægge et helt nyt forsyningsanlæg i bygden Qeqertat nær Qaanaq, hvor der de seneste år har været et omfattende fiskeri. Det er planen, at elværk, olietankanlæg og teleforbindelser skal være klar i 2019 og i 2020 kommer så også vandforsyning. Det er et udfordrende projekt både på grund af logistikken og den korte anlægssæson godt 1200 km nord for polarcirklen.

Desuden arbejder Nukissiorfiit på at undersøge mulighederne for at anlægge en række mindre vandkraftværker til at forsyne bygderne Qeqertarsuatsiaat, Qassiarsuk, Atammik, Arsuk, Ittoqqortoormiit, Kulusuk, Narsaq Kujalleq (Narsamijit) , Kapisillit, Kangerlussuaq, Oqaartsut samt  Isortoq,
Nogle af ABN-medlemmerne under besøget hos Nukissiorfiit,
der naturligvis har den grønlandske julestjerne tændt i mødelokalet.

29. november 2018

Islandsk flyfusion aflyst

WOW air bliver ikke overtaget af Icelandair

Icelandair opgiver at købe WOW air.
Icelandairs køb af WOW-air er aflyst. Det meddeler branchesitet Check-in torsdag formiddag.

Købet af WOW air kunne have skabt en nordatlantisk flygigant, men købsaftalen vil ikke blive effektueret.

- Icelandairs planlagte overtagelse af WOW air vil ikke blive gennemført. Bestyrelsen og ledelsen i begge selskaber har seriøst arbejdet med dette projekt. Det er virkelig skuffende. Vi vil gerne takke WOW airs ledelse for et godt samarbejde gennem de seneste uger, og vi ønsker alt det bedste til ejere og medarbejdere hos WOW air, siger Icelandairs koncernchef Nils Bogason i en pressemeddelelse.

Den aflyste handel skaber store problemer for WOW air, der er fanget i en alvorlig likviditetskrise. Tidligere på ugen måtte selskabet sende fire ud af 20 fly tilbage til leasingselskaberne, og selskabet står aktuelt og mangler minimum 165 millioner kroner, skriver Check-in.

WOW air, der er etableret i 2011, har slået sig op på billige billetter mellem Island og det nordamerikanske kontinent.

Diabetescenter på vej

Muligt mammutbyggeri i Nuuk

Det bliver ikke første gang, at det grønlandske
sundhedsvæsen får fondsstøtte. I 2010 bevilgede
A.P. Møller-fonden 140 millioner kroner
til skadestuen i Nuuk.
Nu er der muligvis endnu et storbyggeri på vej til Nuuk. Naalakkersuisut og Novo Nordisk Fonden har netop godkendt et visionsoplæg, der skal føre til en styrket diabetes- og livsstilsindsats i Grønland. Kernen i projektet er etablering af Steno Diabetes Center Grønland – et nyt stort videns- og kraftcenter, der skal arbejde for hele Grønland ud fra en placering i Nuuk.

Når en implementeringsplan (drejebog) er udarbejdet, skal denne godkendes af både Naalakkersuisut og Novo Nordisk Fonden, hvilket forventes at ske i 2020. Herefter træffer Novo Nordisk Fondens bestyrelse endelig beslutning om en bevilling til at styrke diabetes- og livsstilsindsatsen i Grønland.

Naalakkersuisoq for sundhed, Martha Abelsen siger, at visionsoplægget vil  betyde et stort løft for diabetes- og livsstilsområdet:

- Det vil først og fremmest vil komme borgerne til gode, men kan også medføre en væsentlig styrkelse af det tværsektorielle samarbejde om forebyggelse, siger Martha Abelsen.

-Det har været vigtigt for Naalakkersuisut, at hele landet er omfattet af planerne, således at alle borgere med behov får et sundhedstilbud af høj kvalitet. Vi forventer, at erfaringerne fra arbejdet med at udvikle og forbedre livsstilsområdet kan være med til at styrke andre områder i Det grønlandske Sundhedsvæsen.

Novo Nordisk Fonden de seneste år har støttet etablering af Steno Diabetes Centre i alle fem regioner i Danmark. Der er tale om investeringer i milliardklassen. Til det nye center i Nordjylland er der bevilget godt 700 millioner kroner - og centret ved Herlev Hospital, der åbner i 2020, er støttet med 2,8 milliarder kroner.

Novo Nordisk Fonden er en gigant inden for diabetesforskning og behandling. Siden 2010 har fonden uddelt mere end 16 milliarder kroner, primært til forskning ved offentlige vidensinstitutioner og hospitaler i Danmark og de øvrige nordiske lande samt behandling og forebyggelse af diabetes.

Havnebyggeri i Kangerlussuaq

VVM-godkendelse på plads

Havnebyggeriet føjer 15 km til vejnettet i Kangerlussuaq.
Havnen i Kangerlussuaq har længe været en udfordring for større skibe - og allerede i 2016 blev Qeqqata Kommunia og Naalakkersuisut enig om, at der skal opføres en ny havn cirka 10 km vest for den nuværende.

Projektet har været nogle år undervejs, men nu har Naalakkersuisut givet VVM-godkendelse til havnen og en vej fra det eksisterende vejnet ved Kellyville.

Vejen er 15 km lang og etableres som to tre meter brede vejbaner af grus med grøfter, som dimensioneres til en hastighed på 40 til 60 km/t. Vejforløbet etableres sandsynligvis med vigepladser på udvalgte steder. Der etableres eventuelt en eller flere rastepladser, hvorfra det er muligt for turister at besøge naturen.

Havnen etableres med en kaj på 60x60 meter samt to meget store fortøjningspæle, hvilket giver mulighed for, at store skibe kan ligge ved kaj, ligesom det vil være muligt, at to skibe kan ligge ved kaj samtidigt.

Der er seks ugers klageret på VVM-godkendelsen, og den endelige godkendelse kan derfor først foreligge til januar.

VVM-godkendelsen kan ses her.

250 til julegudstjeneste

Flytning af gudstjeneste en succes

Suppen til kirkekaffen blev leveret af Arctid Street Food.
Det Grønlandske Hus i Aalborg havde i år taget initiativ til, at den årlige julegudstjeneste for det grønlandske miljø i Nordjylland blev flyttet fra Hans Egedes Kirke i Aalborgs sydøstlige udkant til domkirken Budolfi.

Flytningen blev en succes. 250 deltagere havde lørdag eftermiddag fundet vej til domkirken, hvilket er mere end en fordobling i forhold til sidste år.

Efter gudstjenesten var der kaffe og suppe i Folkekirkens hus. Det blev lidt af en udfordring, da der kun er 150 stole i husets store sal, men alle var i julehumør, så det gik endda.

26. november 2018

Fornem pris til udsatte børn

Foreningen Grønlandske Børn modtager Kronprinsparrets Sociale Pris 2018

Foreningen Grønlandske Børn får
 Kronprinsparrets Sociale Pris 2018. Foto: FGB
Kronprinsparrets Sociale Pris gik i år til Foreningen Grønlandske Børn. Prisen blev lørdag overrakt af Kronprins Frederik ved et stort TV-transmitteret show i Musikkens Hus i Aalborg.

Tidligere behandlede Foreningen Grønlandske Børn tuberkuloseramte børn, men har i dag fokus på, at, at grønlandske børn kan få en tryg barndom, at de får en uddannelse og at de bliver hørt.

- Foreningen Grønlandske Børn er en organisation, der udvikler sig med tiden. Altid har de øje for de udfordringer, der er aktuelle og relevante i det grønlandske samfund og det danske – og altid med respekt, nysgerrighed og forståelse for de problemstillinger, de arbejder med. De ser potentialet hos børn og unge – og de understøtter dem i at udvikle sig til hele mennesker, så de har den bedste mulighed for at opfylde deres fulde potentiale, lød det i begrundelsen for prisen.

Kronprinsparrets Kulturpris 2018 gik til forfatteren Kim Leine, der har skrevet flere romaner om Grønland.

Arktisk vokseværk

Nuuk runder 18.000 indbyggere

Nuuk har vokseværk, men man kan stadig nyde lilleby-idyl
 mange steder, for eksempel i Myggedalen
.
Grønlands hovedstad vokser, og det går hurtigt. På kun tre år er indbyggertallet vokset med seks procent, og forleden rundede byen de 18.000 indbyggere.

- Det er dejligt at se den positive vækst i hovedstaden. Vi skal skabe en god fremtid for Nuuk og udvikle den sammen. Jeg byder alle nye borgere velkommen i vores fantastiske by. Flere borgere vælger Nuuk, og hvor er det dejligt at se,  at de er glade for vores by, siger borgmester Asii Chemnitz Narup.

Byen fejrer væksten med en fotokonkurrence. Den kan man læse meget mere om på Kommuneqarfik Sermersooqs hjemmeside. 

Bound for Antarktis

På langfart sydpå

Mary Arctica på Sydpolen i 2015. Foto: RAL
Royal Arctic Lines Mary Arctica sætter i begyndelsen af december kursen mod den norske forskningsstation Troll på Sydpolen.

Skibet ligger i øjeblikket i Aalborg og er ved at laste udstyr og materiel, der skal holde forskningstationen gående i det kommende år. Selve losningen på Sydpolen foregår ved iskanten - og godset skal så transporteres over isen de 235 km ind til Troll.

Royal Arctic Line har i en årrække hjulpet med forsyningerne til Sydpolen.

- Det passer godt ind i grønlandstrafikken, hvor godsmængderne er mindre i vinterhalvåret. Opgaven på Antarktis er vi stolte over at udføre og en opgave, som passer til os og vores erfaring, fortæller senior director Anders Bay Larsen fra Royal Arctic Line.

23. november 2018

Symposium om arktisk byggeri

Nye laboratorier styrker den arktiske forskning

Kronprins Frederik åbner arktiske laboratorier.
Kronprins Frederik viser endnu en gang sin store interesse for Grønland og Arktis, når han den 28. november åbner to nye laboratorier på DTU. De nye laboratorier skal gå i dybden med teknisk geologi, geoteknik og udvikling af bæredygtige byggematerialer. Laboratorierne vil danne grundlag for analyser og forskning, der kan tage de udfordringer op, som klimaforandringer og pres på jordens ressourcer stiller til byggeri og anlæg over hele verden.

I forbindelse med åbningen arrangeres der et symposium om arktisk teknologi. Symposiet byder på en lang række indlæg fra en række skandinaviske forskere. Der er også indlæg fra fra Artek-medarbejderne Tove Lading, der vil give et historisk rids over det arktiske bygge før og nu, et indlæg af Thomas Ingeman-Nielsen, der vil fortælle om byggeri på permafrost samt Martin Kotol om arktisk indeklima.

Fra Grønland medvirker også museumsinspektør Inge Bisgaard fra det grønlandske nationalmuseum, og til afslutning vil lektor Pernille Erland Jensen, DTU Byg, fortælle om uddannelserne i Arktisk Teknologi .

Selve åbningen af laboratorierne foretages af Kronprins Frederik. Der bliver også grønlandsk underholdning med Nive Nielsen and the Deer Children og blandt andet en tale af Malik Berthelsen, der er borgmester i ARTEKs hjemkommune, Qeqqata Kommunia.

Læs mere om symposiet om arktisk teknologi.

Selvstændighed på dagsorden

Programmet for Future Greenland 2019

Der er altid stor interesse for Future Greenland.
Grønlands Erhverv har netop offentliggort programmet for næste års Future Greenland-konference, der har den grønlandske selvstændighedsproces som tema.

På konferencen bliver der blandt andet lejlighed til at høre både danske og grønlandske politikere på højt plan.

Naalakkersuisoq Vittus Qujaukitsoq vil fortælle om forfatningskommissionens opgaver, og Naalakkersuisoq Ane Lone Bagger vil holde et oplæg om uddannelse som nøglen til selvstændighed. Desuden vil der blive et oplæg fra formanden for IA. Hvem det bliver, vides endnu ikke, da partiet som bekendt er midt i en proces med at finde ny formand.

Fra den danske politiske front bliver der indlæg af formanden for Socialdemokratiet Mette Frederiksen og tidligere udenrigsminister Martin Lidegaard.

Udover politikerne byder konferencen på en perlerække af ekspertindlæg, der skal belyse udfordringerne og mulighederne for et muligt selvstændigt Grønland, ligesom der i lighed med tidligere år også bliver sideevents og forud for konferencen en særlig B-to-B-event.

Future Greenland holdes hvert andet år i Nuuk, og er et de væsentligste fora for udviklingen af det grønlandske samfund og erhvervsliv.

Årets konference foregår i Nuuk i dagene 14. til 15. maj. Traditionen tro kædes konferencens mange elementer sammen af journalisten og forfatteren Martin Breum. I lighed med tidligere år bruger Sermersooq Business Council også konferencen til at afsløre vinderen af årets pitch-konkurrence.

Programmet findes på konferencens hjemmeside.