17. oktober 2018

Unge hjælper unge

Operation Dagsværk hjælper Grønlands ungdom

Unge arbejder til fordel for andre
 unge. Foto: Operation Dagsværk
Nu får danske og grønlandske virksomheder en helt særlig mulighed for at styrke CSR-profilen, styrke unge grønlænderes tro på sig selv og kickstarte deres indre handlekraft og ikke mindst styrke den fremtidige rekruttering af kvalificeret arbejdskraft i Grønland.

Det er organisationen Operation Dagsværk, der sammen med blandt andre Kalaallit Røde Korsiat har søsat et projekt særligt rettet mod Grønlands unge. På den såkaldte dagsværksdag - den 7. november -kan virksomheder og offentlige institutioner hyre en ung fra ungdomsuddannelserne i Danmark og Grønland til at løse en konkret opgave.

Arbejdet kan være alt imellem himmel og jord. Det kan være rengøring, bilvask, eller hvad med et ungt kreativt indspark til en virksomhed? Det kan være nye sjove ideer til din arbejdsplads, friske ideer til de sociale medier. Det kan være havearbejde, arkivering og meget mere. Lønnen er minimum 350 kr. for 5 timers arbejde. En arbejdsgiver må naturligvis gerne betale mere. Eleven donerer altid hele betalingen til årets projekt.

Baggrunden for det stort anlagte projekt er ganske alvorlig. 70 % af grønlandske unge består ikke et eller flere fag i folkeskolen og 75% ville ønske, at de havde mere respekt for sig selv. Det skader virksomhedernes rekruttering af fremtidens arbejdskraft – og fokus i årets Operation Dagsværk er derfor et velkomment initiativ.

Indtægterne fra Operation Dagsværk 2018 skal ubeskåret bruges til at starte en masteruddannelse af 100 sociale entreprenører og ung-til-ung træning i socialt entreprenørskab og forandring i lokalsamfundet for 1000 unge i folkeskolens afgangsklasser og andre uddannelsesinstitutioner.

Arctic Business Network opfordrer alle netværkets medlemmer til at deltage i Operation Dagsværk. Det er hjælp til selvhjælp – for de unge og for virksomhederne.

Du kan læse mere om projektet her: https://od.dk/gr%C3%B8nland
Og det rent praktiske her: https://od.dk/side/47/jobbanken

Ny økonomidirektør

En gang Grønland, altid Grønland

En gammel kending... Foto: INI
INI A/S skal have ny økonomidirektør efter Brian Pedersen, der er flyttet til Danmark. Ny mand på posten bliver Peter Fich, der tiltræder pr. 1. januar 2019.

Peter Fich kender Grønland godt og omvendt, ikke mindst fra sin tid som direktør i Grønlandsfly fra 1997-2000. Derudover har han tidligere været økonomidirektør hos Post Danmark og SAS. De sidste 17 år, har Peter Fich været direktør i Transmedica.

Peter Fich glæder sig meget til at komme tilbage til Grønland:

- Økonomi er mit speciale og Grønland fylder utrolig meget i mit hjerte, så jeg glæder mig til at kombinere de to ting igen.

Også direktør Henrik Rafn glæder sig:
- Med Peters to kandidatgrader i økonomi og jura, er jeg sikker på, at fagligheden er på plads. Men det betyder meget mere for mig, at Peter er helt ned på jorden og har den rette indstilling til forandringer og udfordringer. Fordi så ved jeg, at Peter er den rette økonomidirektør for INI

Peter Fich flytter sammen med sin kone Inge-Lise til Sisimiut. Hermed kommer INIs direktion til at bestå af Henrik Rafn som administrerende direktør, Peter Fich som økonomidirektør, Minannguaq Zeeb som kundedirektør og Anita Hoffer som stabsdirektør.

Hudson klar til produktion

Stort mineanlæg næsten klar til produktion

Den kæmpemæssige lagerhal kan rumme
 30.000 tons anorthosit. Foto: Hudson Resources
Hudson er tæt på at være færdig med at anlægge anorthosit-minen ved white Mountain nær Kangerlussuaq - og budgettet holder. Selskabet regner med at kunne tage anlægget i brug i løbet af de kommende uger, fortæller selskabet i en pressemeddelelse.

Det store anlægsarbejde er nu 95 procent færdigt. Blandt andet er man færdig med selve produktionsapparatet, der dels er en slags fabrik, der knuser råvaren og et transportbånd, der bringer den færdige råvare til en kæmpemæssig lagerhal på havnen, hvor anorthositten så skal afvente udskibning.

- Hele anlægget er strengt logistisk konstrueret, så råvaren først bliver knust i fabrikken, hvorefter materialet kører videre på transportbånd igennem lagerhallen. Undervejs bliver materialet sorteret efter størrelse. Lagerhallen kan rumme 30.000 tons materiale, fortæller Flemming Knudsen, der er bestyrelsesformand i Hudson. Knudsen er også formand for Arctic Business Networks råstofgruppe.

Hudson oplyser, at man endnu mangler cirka 500 meter af vejen fra bruddet til havnen, inden anlægsarbejdet er færdigt. Der er i øjeblikket 34 mand beskæftiget med anlægsarbejdet.

Anorthosit anvendes blandt andet til produktion af glasfiber og maling. Hudson har en 50-årig udvindingstilladelse til forekomsten ved Kangerlussuaq, der anslås at indeholde anorthosit til mindst 100 års produktion.

10. oktober 2018

Rejsen til tidernes morgen

Geologi og erindringer


Af Jesper Hansen


Minik Rosing fortæller i "Rejsen til tidernes morgen"
blandt andet om den tidlige opvækst i Itinnera nær Nuuk.
"Rejsen til tidernes morgen" er en sjov, rammende og dobbeltydig titel på Minik Rosings nye bog, fordi den på ene side handler om netop livets opståen på jorden og på den anden side handler om Rosings opvækst i Grønland.

Det gør også bogen ganske speciel, fordi den både er en erindringsbog og også en indføring i grundlæggende geologi og den forskning, der har gjort Minik Rosing verdensberømt inden for sit felt.

Rejsen til tidernes morgen begynder med Minik Rosings allertidligste barndom som søn af kunstneren Jens Rosing på rensdyrstationen Itinnera nær Kapisillit i Godthåbsfjorden. Det er spændende læsning, når man har boet i Nuuk i en årrække, som denne anmelder har gjort og i  øvrigt også har været i Itinnera, der er det tætteste, man kan komme udtrykket "to huse med fælles lokum".

Herlig bog om det gamle Grønland,
ungdomsoprøret, geologi og
 livets opståen - blandt andet.
Siden følger de unge år i Danmark med en opvækst i tresserne og de tidligere halvfjersere, hvor alting var under forandring. Minik kommer da også forbi Thy-lejren, hvor han blandt andet ernærer sig som ostehandler.

Det var dog ikke ost, men flere ture til Grønland, der vækker interessen for geologi og besegler Minik Rosings skæbne. Det sker i Isua i bunden af Godthåbsfjorden. En stenprøve derfra viser spor af fotosyntese, og Rosing bliver med et slag verdensberømt, da han i 1999 i en artikel i tidsskriftet Science flytter tidspunktet for livets opståen tilbage, så det i dag er almindeligt accepteret, at livet opstod for 3,6 milliarder år siden. Et svimlende tal, men også en opdagelse, der gjorde os i Nuuk stolte - for det betød jo, at livet var opstået netop i nærheden af vores dejlige by.

Undervejs i bogen kommer Minik Rosing også ind på den noget følsomme fortælling om forholdet mellem Danmark og Grønland, og der er kontant afregning ved kasse 1:

"Jeg opfatter 1970'ernes konstruktion og markedsføring af fortællingen om den undertrykte og udnyttede grønlænder som det måske mest skadelige danske overgreb på den grønlandske befolkning nogensinde."

Minik Rosing er en gudsbenådet fortæller, og man fornemmer gennem hele bogen, hvordan humoren syder og bobler lige nedenunder de tørre og teoretisk fremstillinger af geologiske problemstillinger. Ikke mindst i et afsnit hvor Rosing fortæller om, hvordan han udviklede verdens første økologiske landmine - og selv nær var blevet offer for den.

Heldigvis overlevede Minik Rosing, så han kunne berige verden med denne herlige, letlæste bog om det gamle Grønland, ungdomsoprøret, geologi og livets opståen på jord - sådan i al almindelighed.

Det er en god bog, som jeg bestemt kan anbefale alle, der interesserer sig for Grønland - og såmænd også alle andre...

Minik Rosing: Rejsen til tidernes morgen, 288 sider, vejledende pris kr. 249,95, Gyldendal.

5. oktober 2018

Mærsk rundede Nordøstpassagen

Dansk storrederi sejler nord om Rusland

Venta Maersk i Nordøstpassagen. Foto: Maersk
Fredag den 26. september nåede Venta Maersk havnen i Skt. Petersborg efter at have sejlet gennem nordøstpassagen nord om Rusland. Skibet forlod Vladivostok tilbage i august med en last af bestående af blandt andet frossen fisk.

Den 6. september sejlede Venta Maersk gennem Beringstrædet mellem Rusland og Canada. Strædet er opkaldt efter den danske opdagelsesrejsende Vitus Bering, der i 1728 - for nøjagtig 290 år siden - som den første sejlede gennem strædet for at undersøge om Sibirien og Nordamerika var et sammenhængende kontinent. Det viste sig ikke at være tilfældet, og derfor er den danske opdagelsesrejsende en stor helt i Rusland.

- Vi er meget glade for at byde besætningen og skibet tilbage efter denne enestående rejse, siger Palle Laursen, teknisk direktør i Mærsk i en pressemeddelelse.

Det er første gang, at Maersk Line har sendt et containerskib gennem Nordøstpassagen, hvor isen ellers ligger tæt det meste af året.

- Rejsen har givet os meget erfaring, vi har testet skibets systemer, besætningens evner, og hvordan støtten fra land har fungeret, forklarer Palle Laursen.

Venta Maersk fik på turen flere gange assistance fra russiske isbrydere. Maersk Venta har under hele turen haft en lods fra Northern Sea Route-administrationen, som er en særlig russiske myndighed, der er søsat for at hjælpe skibe med at sejle sikkert nord om Rusland.

Ruten via Nordøstpassagen er 40 procent kortere end den sædvanlige tur gennem Suez-kanalen, men stiller væsentligt højere krav til skib og mandskab. Derfor vurderer rederiet, at der ikke er kommerciel basis for at sejle nord om Rusland - og man betragter derfor turen som et forsøg.Formålet med sejladsen var at indsamle data og vurdere potentialet for at sejle gennem ruten på mere fast basis.

Historisk fiskeriaftale

Arktisk aftale underskrevet i Grønland

Erik Jensen er tilfreds med historisk fiskeriaftale i Arktis.
Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug Erik Jensen var onsdag vært ved en ceremoni for underskrivelse af en international fiskeriaftale i det centrale arktiske ocean.

Ceremonien fandt sted på Hotel Arctic i Ilulissat, med deltagelse af ministre, ambassadører og regeringsrepræsentanter for de 10 stater aftalen omfatter. Aftalens parter er Canada, USA, Rusland, Norge og Kongeriget Danmark for så vidt angår Færøerne og Grønland, Island, EU, Sydkorea, Japan og Kina.

- For Grønland har det været essentielt, at beslutninger om fiskeri i det centrale arktiske ocean ikke bliver truffet uden kystlandendes enighed. Det er vigtig at have en rolle i beslutningsprocesser om fremtidig fiskeriforvaltning til et havområde, der grænser direkte op til os.

- Jeg er virkelig tilfreds med inddragelsen af oprindelige folk i aftalen. Denne aftale udtrykker tydeligt betydningen af at inddrage oprindelige og lokale folks viden og betydningen af vores rolle i Arktis. At sikre lokal og traditionel viden som nøglefaktor sammen med videnskabelig viden, ser jeg som en af de store succeser i aftalen, sagde Erik Jensen i forbindelse med underskrivningsceremonien.

Aftalens hovedtræk er følgende:

- Intet fiskeri i det centrale arktiske ocean, før der er enighed om oprette en regional fiskeriforvaltningsorganisation, der fastsætter videnskabsbaserede fiskekvoter og regler for fiskeriet;

- Styrke forskningssamarbejde i en langsigtet indsats, der vil kunne give viden om ændringer i økosystemer og fiskebestande i det centrale arktiske ocean;

- Anerkende arktiske oprindelige folks interesser, værdien af oprindelige og lokale folks viden i beslutningsprocesser og sikre oprindelige og lokale folks deltagelse i den videre proces;

- Overholde bestemmelser om forsøgsfiskeri som udelukkende kan udføres i henhold til bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger, som parterne fastsætter;

- Alle parter skal være enige i beslutningsprocesser;

- Aftalen træder i kraft, når alle lande har ratificeret.

Ny regeringskoaliton

Regeringsrokade

Kim Kielsen fortsat i spidsen for den grønlandske regering.
(Opdateret 6. oktober med en komplet oversigt over medlemmer af Naalakkersuisut)
Efter længere tids uro om den grønlandske regering annoncerede formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen i sidste uge, at Siumut har indgået en ny koalitionsaftale med Atassut og og Nunatta Qitornai. Der er tale om en mindretalskoalition, men koalitionen støttes af Demokraterne.

Den grønlandske regeringskrise indtrådte efter at Kim Kielsen og statsminister Lars Løkke Rasmussen indgik aftale om dansk støtte til de kommende grønlandske storlufthavne. I den forbindelse udtrådte Partii Naleraq og dermed også finansminister Pele Broberg. Ny grønlandsk finansminister er Vittus Qujaukitsoq.

Onsdag blev Naalakkersuisoq for uddannelse, kultur, kirke og udenrigsanliggender Vivian Motzfeldt (S) valgt som Formand for Inatsisartut. I forbindelse hermed udtræder Vivian Motzfeldt af Naalakkersuisut.

 Som følge af det, bliver ressortansvaret for uddannelse, kultur og kirke med virkning fra i dag overgår til naalakkersuisoq for fiskeri, fangst og landbrug Erik Jensen, Siumut.

- Ressortansvaret for udenrigsanliggender overgår med virkning fra dags dato til naalakkersuisoq for erhverv og energi Aqqalu Jerimiassen, Atassut, skriver Naalakkersuisut i en pressemeddelelse.

Her er medlemmerne af Grønlands nye regering:

Kim Kielsen Siumut, formand,  Siverth K. Heilmann, Atassut, naalakkersuisoq for miljø, natur og videnskab, Vittus Qujaukitsoq, Nunatta Qitornai, naalakkersuisoq for finanser og nordiske anliggender, Doris J. Jensen, Siumut, naalakkersuisoq for sundhed, social- og justitsområdet, Simon Simonsen, Siumut, naalakkersuisoq for bolig og infrastruktur, Ane Lone Bagger, Siumut, naalakkersuisuoq for uddannelse, kultur og kirke samt udenrigsanliggender, Nikkulaat Jeremiassen, Siumut, naalakkersuisoiq for fiskeri, fangst og landbrug, Erik Jensen, Siumut, naalakkersuisoq for råstofområdet og arbejdsmarkedet, Aqqalu Jerimiassen, Atassut, naalakkersuisut for erhverv og energi

Den ny koalitionsaftale kan ses her.

Grønlandsk is til danske ganer

Iværksætter søger forhandlere i Danmark

Sådan annoncerer KNB for
Maik Carretos indlandsis
.
Nuuk-iværksætteren Maik Carreto, der gennem de seneste år har haft stor lokal succes med is lavet på vand fra den grønlandske indlandsis, drømmer om at eksportere is til Danmark.

Det afslører han i et opslag på Linkedin, som han har illustreret med en annonce fra de grønlandske brugser. Her skriver Maik Carreto, at han drømmer om at se en tilsvarende annonce i danske aviser.

-Vi mangler en dansk modtager, er det jeres butik? Eller kender du en i detailhandel der vil forhandle? Kontakt søges, skriver den driftige ismand i sit opslag.

Maik Carreto vandt i 2015 førstepræmien i en konkurrence arrangeret af Sermersooq Business Council og Greenland Business om det bedste grønlandske eksportprojekt - og det er altså det projekt, som Carreto nu vil sætte i søen.

Men kan læse mere om Greenland Ice på virksomhedens hjemmeside.

27. september 2018

Ny formand

ACB skal synliggøres

Petrus Olsvig-Kleist vil synliggøre Arctic Circle Business.
 Foto: ACB
Arctic Circle Business har fået ny formand. Det er butikschefen i Stark Sisimiut, Petrus Olsvig-Kleist.

- Jeg gerne fokusere på at vores arbejde bliver mere synligt for borgerne. Det er vigtigt at erhvervslivet har én samlet stemme udadtil, hvor ACB udgør fundamentet for samarbejdet mellem virksomheder, kommunen og Selvstyret og øvrige samarbejdspartnere, siger den nyvalgte formand i en pressemeddelelse.

- Vi er med til at sikre gode rammer for erhvervslivet og iværksætterne til gavn for økonomien i vores region. Jeg glæder mig til at servicere erhvervslivet sammen med ansatte i Arctic Circle Business.

Nyt visitorcenter

Plan for den gamle industrihavn i Nuuk

Der er planer om et nyt visitorcenter
 på den gamle industrihavn i Nuuk.
Naalakkersuisoq Aqqalu Jerimiassen præsenterede tirsdag nye en plan for at etablere et såkaldt visitorcenter i Nuuk.

Planen går ud på at overtage Royal Arctic Lines tidligere hovedsæde i den gamle industrihavn i Nuuk og anvende dette som den fysiske ramme for hovedstadens nye visitorcenter.

Planerne kom frem, da Naalakkersuisoq for Erhverv og Energi samt borgmester Asii Narup gennemførte et turismeseminar for Sermersooq Vest.

Der blev på seminaret gennemført en række workshops. Om formiddagen arbejdede man i en af arbejdsgrupperne med input til den regionale og nationale turismestrategi. En anden arbejdsgruppe kom med forslag til, hvordan byplanlægningen kan tilrettelægges så den bedst muligt kan understøtte turismeudviklingen.

Et centralt tema var, hvordan de forskellige byområder kan udvikles, så de bliver endnu mere attraktive og indbydende for turisterne. Der blev i workshop-arbejdet desuden set på, hvordan der kan ske en udvikling og indretning af byens kommende visitorcenter og ikke mindst hvordan hele havneområdet kan udvikles, så man kan få endnu mere ud af turismesektoren.