29. august 2016

Festlig eftermiddag

Det Grønlandske Hus i Aalborg fejrede sine nye lokaler

Stemningen var høj på den varme sommerdag.
Fredag eftermiddag var der grønlandsk feststemning i Aalborgs midtby, da byens grønlandske hus havde inviteret til åbningsreception i de nye lokaler på Vesterbro.

Det skete på en af sommerens varmeste dage, og DGH-Aalborg havde fornuftigvis forlagt begivenheden til et stort telt i gården. Allievel blev det en varm eftermiddag, hvor der blandt andet blev budt på taler af husets direktør Søren Stach Nielsen og bestyrelsesformand Lise-Lotte Terp.

Men der var også kaffe og kage, grønlandske specialiteter og spontan fællessang - og jubelen ville ingen ende tage, da den kendte grønlandske sanger Simon Lynge gik på scenen.

Begivenheden samlede et par hundrede deltagere, der fik sat den grønlandske kultur eftertrykkeligt på det aalborgensiske bykort.
Brugerne havde medbragt en gave i form af en marokkopude og et stiliseret
 grønlandskort. Begge dele fremstillet i sælskind. Her modtager
bestyrelsesformandLise-Lotte Terp (tv) og direktør Søren
Stach Nielsen (th) den flotte gave. 
En koncert med verdensberømte Simon Lynge var husets gave til gæsterne.
Receptionsdeltagerne nød solen i gården bag det Arktiske Hus, som
 Det Grønlandske Hus i Aalborg nu er en del af.
Som altid var der trængsel om de herlige grønlandske specialiteter.

Forretningsmuligheder i Grønland

DI arrangerer konference

Konference om minedrift og
store anlægsprojekter i Grønland.
DI inviterer nu til den årlige Greenland Conference, hvor man ønsker at samle alle beslutningstagere, investorer, mineselskaber, entreprenører og eksperter til en diskussion af forretningsmulighederne i Grønland. Det skriver Arctic Cluster of Raw materials i sit seneste newsletter. ARCM er medarrangør på konferencen sammen med Business Greenland.

Konferencen foregår den 24. november i København, hvor der bliver lejlighed til at høre oplæg fra ledende politikere fra både Danmark og Grønland,  repræsentanter for islandske og canadiske mineselskaber og en række eksperter, ligesom der naturligvis vil blive rig lejlighed til at networke. Konferencen har undertitlen "Igangværende og kommende projekter i Grønland inden for infrastruktur, råstoffer, energi, miljø og større anlægsprojekter."

Programmet for Greenland Conference kan ses her. Yderligere oplysninger kan fås hos Niels Tanderup Kristensen.

26. august 2016

Åbningsreception for AAU Arctic

Arktisk center skal samle aktiviteterne

Anne Merrild Hansen bliver leder
 af det ny forskningscenter.
- De arktiske og grønlandske udfordringer er særdeles velegnet til forskningsprojekter på tværs af fakulteterne - og netop det tværfaglige aspekt er en vigtig del af Aalborg Universitets DNA. Sådan forklarede AAU's prorektor Henrik Halkier kort før jul, da det blev annonceret, at universitetet ville oprette et arktisk forskningscenter.

Nu er arbejdet med centret kommet så langt, at man er klar til den officielle åbning af AAU Arctic, som nyskabelsen er døbt. Det sker mandag den 12. september kl. 17.00 til 18.30 i Aalborg Universitets lokaler på Rendsburggade 14.

I indbydelsen hedder det blandt andet:

- Vi er glade for at kunne invitere til åbning af AAU ARCTIC, AAUs nye tværfakultære platform. AAU Arctic skal i de kommende år have fokus på tværfaglig synergi og større gennemslagskraft via fælles forskningsprojekter. Målsætningen er også at øge AAUs deltagelse i nationale og internationale arktiske netværk.

Ved åbningen bliver der taler af rektor Per Michael Johansen, dekan Henrik Halkier og lederen af det nye center Anne Merrild Hansen.

Aalborg Universitet beder om, at man af hensyn til forplejningen tilmelder sig begivenheden. Det kan ske via dette link.

25. august 2016

Engagement giver resultater

Stor interesse for efterårets første netværksmøde


Stemningen og fremmødet var god, da ABN holdt sit første
medlemsmøde på hjemmebanen ved det ny sekretariat
 i Det Arktiske Hus i Aalborg.
Både fremmødet og spændingen var stor, da Arctic Business Network onsdag holdt efterårets første møde. På dagsordenen var blandt andet en præsentation af Stine Bylin Bundgaards PhD-opgave, der analyserer værdien af netværk med ABN som udgangspunkt.

Bundgaard har gennemført et hav af interviews med medlemmer og andre interessenter for at komme til en dybere forståelse af, hvordan netværk virker og skaber resultater.

Stine Bylin Bundgaard har forsket i ABN.
PhD-opgaven er netop indleveret til bedømmelse og skal forsvares senere på året. Stine Bylin Bundgaard hæfter sig især ved, at selv om et medlemsskab af Arctic Business Network er ganske uforpligtende, så viser det sig, at jo flere kræfter man investerer i et netværk, jo mere får man ud af det. Engagement giver resultater, kort sagt.

Den kommende PhD'ers synspunkter blev bekræftet i et oplæg fra Bolette van Ingen Bro, direktør i Cluster Excellence Denmark, der kunne berette om Arctic Business Network som et ganske enestående netværk med en god historie bag sig - og hun mente også, at netværket har en stor fremtid, hvis man ellers får en bedre finansiering, hvor det ikke alene er medlemmernes økonomiske bidrag, der driver værket.

Bolette van Ingen Bro rådgiver danske netværk.
De to oplæg gav en god debat og også noget at tænke over for netværksleder Ellen Arnskjold, der torsdag og fredag deltager i en stor konferencen i Aalborg arrangeret af Cluster Execellence Denmark.

Mødet foregik i Det Arktiske Hus i Aalborg og var således også ABN's første medlemsmøde på "hjemmebane". Mødet foregik på en af sommerens varmeste dage, så helt i den arktiske ånd blev netværksmødet indledt med en ispind.

Mødet gentages i Nuuk den 7. september.

En festlig tid

Som perler på en snor...

For 14 dage siden holdt ABN kaffemik i Det Arktiske Hus
 - og i morgen det Det Grønlandske Hus tur.
Indflytningen i det Arktiske Hus i Aalborg skrider frem med fuld fart - og det medfører også en masse aktivitet og festligheder.

For et par uger siden kunne Arctic Business Netværk byde på kaffemik i forbindelse med, at netværket kom på plads i Det Arktiske Hus - og i morgen den 26. august er det så Det Grønlandske Hus, der kalder til reception kl. 14 - 16. Her bliver der taler af direktør Søren Stach Nielsen og bestyrelsesformand Lise-Lotte Terp, ligesom der naturligvis bliver budt på kaffe, kage og musikalsk underholdning.

Den 9. september kl. 14 går det så løs igen med en fælles reception for Det Arktiske Hus som sådan. Indtil nu er det foruden Arctic Business Network og Det Grønlandske Hus også Arctic Consensus, AAU Arctic, Arctic Educational Network og Grønlands Rejsebureau, der får til huse i det spændende arktiske miljø midt på Vesterbro i det centrale Aalborg.

24. august 2016

Byggeskik-konference med fokus på samarbejde

Klar til renoveringsopgaven

Arktisk Byggeskik II samler deltagere
fra hele den grønlandske byggebranche.
Arktisk Byggeskik II løber af stabelen i Nuuk 14. september 2016. Konferencen samler repræsentanter fra hele den grønlandske byggebranche.

Grønland står i de kommende år overfor betydelige investeringer i boligsektoren. En stor del af de offentlige udlejningsboliger er nedslidte, og der er behov for gennemførelse af omfattende renoverings- og saneringsarbejder. På konferencen Arktisk Byggeskik I i februar blev det anslået, at investeringsbehovet ligger i størrelsesordenen 10 til 12 milliarder kroner.

Det er baggrunden for konferencen Arktisk Byggeskik II, der holdes i Nuuk den 14. september. Her er det planen, at visioner og praktiske erfaringer skal gå hånd i hånd, når repræsentanter fra alle dele af den grønlandske byggebranche – bygherrer, entreprenører, rådgivere, ingeniører, leverandører og myndigheder – mødes for at diskutere, hvordan den store opgave skal løses til størst gavn for det grønlandske samfund.

Konferencen arrangeres af den grønlandske regering, Naalakkersuisut, DTU’s Center for Arktisk Teknologi og Arctic Business Network i fællesskab.

- Vi ønsker at samle alle gode kræfter, så den store opgave løftes bedst muligt.  Vi lægger stor vægt på innovation og udvikling, men vi skal samtidig benytte os af de mange erfaringer, som allerede er samlet i Grønland. Vi har en stor og dygtig byggesektor, hvor mange virksomheder har været i Grønland i adskillige år og derfor har stor erfaring med de mange udfordringer, som det grønlandske klima og infrastrukturen giver. Opgaven er stor, så der er behov for et stærkt samarbejde over Atlanten med danske og udenlandske aktører, der kan bidrage til en konstruktiv debat med viden, erfaringer og inspiration, siger Naalakkersuisoq for Boliger, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen.

- Det er på tide at komme i gang. Opgaven kan ikke udskydes længere, så der er et stort behov for at få lavet en helhedsplan, der fastslår opgavens størrelse, finansiering, metoder og tidshorisont. Der skal træffes nogle afgørende valg – blandt andet om i hvilket omfang, der skal renoveres eller bygges nyt. Det er især vigtigt at få fastslået finansieringsbehovet og ikke mindst hvor pengene skal komme fra, ligesom vi skal have gearet hele uddannelsessystemet, så vi udnytter lokal arbejdskraft bedst muligt, siger Tove Lading fra DTU Artek, der blandt andet står bag uddannelsen af arktiske ingeniører.


- Arctic Business Network har påtaget sig at facilitere processen med at dele viden om, hvordan arktisk byggeskik kan udvikles og formes i fremtiden. Det gør vi, fordi vi tror på samarbejde – ikke blot mellem virksomheder på begge sider af Atlanten, men også på et vidtgående samarbejde mellem virksomheder og det grønlandske selvstyre. Renoveringsopgaven rummer også et stort potentiale for virksomheder, der vil være med til at udvikle nye metoder og produkter, som kan effektivisere renovering og nybyggeri i arktiske områder, siger Poul Hededal, formand for Arctic Business Network, der er et erhvervsnetværk for virksomheder på begge sider af Atlanten. 

Et tilløbsstykke

Stor interesse for hjerneflugtsprojekt

Der er stor forhåndsinteresse for
Verena Hupperts hjerneflugtsprojekt.
Det blev lidt af tilløbsstykke, da Verena Huppert, studentermedhjælp ved Artic Consensus, tirsdag eftermiddag præsenterede sin kandidatopgave for et større publikum.

I opgaven undersøger Huppert, hvad man kan gøre for at forhindre den såkaldte hjerneflugt fra den grønlandske hovedstad, Nuuk, og drager sammenligninger med den tilsvarende indsats i Charlottetown i den canadiske provins Prince Edward Island. Her har man oprettet et særligt departement, der skal koordinere indsats for at bevare den højtuddannede arbejdskraft i byen.

- Der er et klart behov for en koordineret indsats, siger Andes Læsøe fra Læsøe Consulting, der er medlem af Arctic Business Network.

- Verena har undersøgt problemet med hjerneflugt ganske grundigt, og hun kommer oven i købet med nogle forslag til at løse problemet. Jeg er helt overbevist om, at hendes hovedopgave er et godt afsæt til en eventuel PhD-opgave, hvor man komme i dybden med analysen, mener Læsøe.

Præsentationen blev overværet af godt en snes tilhørere, dels i mødelokalet i Det Arktiske Hus i Aalborg og dels via en videostreaming til blandt andet Grønland, hvor flere medarbejdere fra den grønlandske hovedstadskommune Kommuneqarfik Sermersooq lyttede med. Og nede i Tyskland var også Verenas mor med på linjen, da datteren præsenterede sit projekt.

Verena Huppert skal forsvare sin afgangsopgave på Aalborg Universitet i den kommende uge.

23. august 2016

Det virker! Men hvorfor?

Fokus på netværk og klynger

Stine Bylin Bundgaard har skrevet sin PhD-afhandling
 med ABN som case.
Arctic Business Network sætter sig selv under lup, når netværket i morgen holder efterårssæsonens første medlemsmøde.

Netværket har allieret sig med Stine Bylin Bundgaard, PhD-studerende på Aalborg Universitet, som på baggrund af sin afhandling vil holde oplæg om, hvordan relationer opstår, udvikles og vedligeholdes. Stine har igennem de seneste fire år haft ABN som case og vil derfor også kunne sige mere om, hvad ABN har gennemlevet som netværk og de nye muligheder, som er opstået.

Herefter vil Bolette van Ingen Bro, direktør i Cluster Excellence Denmark, give sit bud på hvilke nye værktøjer og vinkler, som virker for netværk og klynger i dag, og hvordan der kan tænkes strategisk i netværk, herunder vinklen ”Netværk-med-netværk” – som ABN fx har gjort siden 2014. Fremfor alt vil hun komme ind på den øgede politiske bevågenhed omkring dannelse og udvikling af netværk og klynger og årsagerne hertil.

Emnet er højaktuelt, da ABN i det tidlige forår opnåede certificering som EU-anerkendt klynge. På dette netværksmødet vil der derfor blive lejlighed til at se nærmere på, hvad ABN som netværk har som sine styrker og anbefalingerne til det videre arbejde.

Mødet foregår i Det Arktiske Hus på Vesterbro i Aalborg onsdag den 24. august kl. 15 - 17. Mødet gentages den 7. september i Nuuk, hvor det vil foregå hos Rambøll, Imaneq 22, klokken 16 til 18.

19. august 2016

Rift om grønlandsk arbejdskraft

Stabile arbejdsmuligheder året rundt er en forudsætning for et godt arbejdsliv

Jens K. Lyberth: - De unge er velkomne til at
 starte arbejdslivet hos Royal Greenland.
- Der bliver rift om kvalificeret grønlandsk arbejdskraft i fremtiden – og derfor er det vigtigt, at arbejdsgiverne giver såvel specialarbejdere som faglærte medarbejderne mulighed for at udvikle sig gennem for eksempel udvekslingsophold og praktikpladser. Det kan blandt andet ske gennem et tæt samarbejde i netværk som Arctic Business Network.

Det mener Jens K. Lyberth, der er direktør for HR og eksterne relationer i den grønlandske fiskerikoncern Royal Greenland.

- Som landsdækkende og international virksomhed har vi i Royal Greenland nogle særlige muligheder for at bidrage til at hjælpe den grønlandske ungdom til et godt liv med stabile arbejdsforhold. Heldigvis er der øget fokus på den store gruppe af unge herhjemme, som hverken er i beskæftigelse eller under uddannelse. Den gruppe er mere end velkomne til at starte deres arbejdsliv hos os og mange af dem vil formentlig have viljen og evnerne til at komme ind i nogle uddannelses- og udviklingsforløb, som sikrer arbejde året rundt, siger Lyberth og slår fast:

Medarbejderne trives, når virksomheden
kan tilbyde arbejde hele året.
- Alle erfaringer viser, at medarbejderne trives og udvikles bedst, hvis vi kan tilbyde arbejde hele året. Derfor prøver vi i høj grad at tilpasse kapaciteten og tilrettelægge produktionen, så det bliver muligt.

- Vi har en kerne af medarbejdere, som har beskæftigelse det meste af året. Vore udfordringer bliver ofte meget store, når vi bliver nødsaget til at tage ekstra arbejdskraft ind i sommerperioden, hvor mange af de rette kompetencer ikke er til stede for at udføre jobbet optimalt. Af forståelige grunde vil mange nyde sommeren på andre måder.

Derfor er Royal Greenland også nødt til at bruge importeret arbejdskraft, forklarer HR-direktøren:

- Vi kan dog ikke komme udenom at tage import af arbejdskraft ind i vore overvejelser, hvis vi ikke kan skaffe arbejdskraften herhjemmefra. Fiskerne vil gerne øge deres indtjening, og vi vil gerne have glæde af de store investeringer, som er foretaget netop for at skabe øget forædling og beskæftigelse.
Derfor har vi i sommermåneder været glade for tilførsel af ekstra sæsonarbejdere, som har søgt beskæftigelse hos os – herunder de såkaldte nordjobbere. 

- Hvis de politiske ønsker om forædling og højere værdiskabelse skal realiseres i højere grad end i dag, vil muligheden for at skaffe den nødvendige arbejdskraft være meget vigtig.  Også i højsæsonen. Og mange undersøgelser viser, at muligheder for helårsbeskæftigelse kan øge interessen for at arbejde indenfor sektoren. En bedre udnyttelse af produktionskapaciteten kan også opnås, såfremt fiskeriet tilpasses, således at der bliver en bedre balance mellem fiskerikapacitet og produktionskapacitet, siger Jens K. Lyberth.

Polarforskere går i luften

Fokus på droner og satellitter

Droner og satelliter giver forskerne nye muligheder.
"Droner, satellitter og andre nye platforme i polarforskning" bliver overskriften på dette års danske polarforskningskonference, der finder sted på DTU i dagene 1. og 2. november.

Konferencen, der er en årlig tilbagevendende begivenhed, er et samlingssted for danske, grønlandske og færøske forskere, der beskæftiger sig med polarforskning. Sidste år blev konferencen arrangeret af Aalborg Universitet og samlede flere end 100 deltagere fra både forskningverdenen og erhvervslivet.

I oplægget til årets polarforskningskonference hedder det:

"2016 er året, hvor Danmark får en strategi for arktisk forskning, uddannelse og innovation samtidig med en strategi for rummet og droner. De nye strategiske rammer giver anledning til at sætte fokus på hvilke muligheder, der ligger i nye teknologiske platforme og hvordan teknologiske platforme kan understøtte eller forbedre polarforskningen på tværs af forskningsfelter og fagområder. Ambitionen med årets Polarforskningskonference er at fremme konkrete nye ideer og samarbejder, der udnytter droner, satelllitter og andre nye platforme på tværs af forskningsdiscipliner."

Programmet byder blandt andet på Konferencen byder på en præsentation af den nye strategi for arktisk forskning, uddannelse og innovation ved Minister for uddannelse og forskning, Ulla Tørnæs og som nævnt et stærk fokus på de nye nationale strategier for rummet og droner.

Yderligere oplysninger om årets polarforskningskonference kan findes på Polar DTU's hjemmeside.