14. maj 2019

Genvalg til bestyrelsesmedlemmer

Fredelig generalforsamling


Dirigent Thor Suhr (nr. to fra venstre) havde et let job.
Årets generalforsamling i Arctic Business Network, som foregik i Nuuk mandag eftermiddag,
foregik fredeligt og var overstået på tre kvarter.

Dagsordenen fulgte vedtægterne -og der var ingen indkomne forslag, så dirigent Thor Suhr fra Nuna Advokater havde et let job.

Formand Poul Hededal indledte med at byde velkommen til nye medlemmer: Deres Auto, Inuit Recruitment og XPloration Services.

Genralforsamlingen samlede en god snes medlemmer.
Hededal aflagde en beretning, der vidnede om mange spændende arrangementer, men også om en forening, der hviler på et forholdsvist spinkelt grundlag. Formanden fremhævede arrangementer i 2018 som delegationsrejserne til København og Island - og fremhævede den slags aktiviteter som et eksempel på værdien af et erhvervsnetværk.

Bestyrelsesmedlemmerne Poul Hededal og Allan Frost var på valg. Begge modtog genvalg med akklamation.

Der var genvalg til formand Poul Hededal (i midten) og
 bestyrelsesmedlemmet Allan Frost, der deltog
på telefon fra Danmark.
Efter generalforsamlingen var der netværksmøde i samarbejde med Arctic Consensus, hvor der var mulighed for at seniorådgiver Jari Vilén fra EU's tænketank, European Political Strategi Centre.

9. maj 2019

Generalforsamling

Den årlige status

Bestyrelsen fotograferet på generalforsamlingen i Nuuk
 for to år siden. Fra venstre formand Poul Hededal,
næstformand Henrik Rafn, Allan Frost og Jens K. Lyberth. 
Det er generalforsamlingstid - og på mandag er det Arctic Business Networks tur.

Traditionen tro i ulige år foregår generalforsamlingen i Grønland, nærmere bestemt på Hotel Hans Egede i Nuuk kl. 15.00 lokal tid.

Sekretariatet har desuden sørget for, at interesserede medlemmer i Danmark og andre steder i Grønland kan deltage i generalforsamlingen via konferencetelefon. Det kan man alt sammen få meget mere at vide om ved at kontakte netværkssekretariatet.

Dagsordenen vil følge vedtægterne.

Samme dag som generalforsamlingen har netværksmedlemmerne mulighed for at deltage i en netværksmiddag på Restaurant Unicorn. Også her kan man få mere at vide ved at kontakte sekretariatet.

Fokus på EU

Arktisk dialogmøde

Jari Vilén. Foto: Wikipedia
Arctic Business Network inviterer i samarbejde med Arctic Consensus til et spændende seminar i Nuuk, hvor man kan høre mere om EU og Arktis.

Overskriften er EU's Arctic Policy - a Role for Business. Dagens taler er ambassadør Jari Vilén, der er seniorrådgiver i EU's tænketank, European Political Strategi Centre, i arktiske spørgsmål. Vilén er ved at lægge sidste hånd på et papir, som skal forberede den kommende nye EU-kommission på de arktiske spørgsmål. Jari Vilén vil dele sine tanker med mødedeltagerne og lægge op til diskussion om, hvordan erhvervslivet kan bidrage den sammenhæng.

Jari Vilén stammer fra den finske del af Sápmi og har før sin diplomatiske karriere ved EU været medlem af det finske parlament og desuden minister for udenrigshandel og EU-anliggender.

Dialogmødet foregår i direkte forlængelse af generalforsamlingen i ABN.

Læs mere om mødet her.

Flere biler

Trængsel på de grønlandske veje

Fem på stribe af den i Grønland meget
 populære Toyota Rav 4.
Den grønlandske bilpark er vokset betydeligt de seneste år. Det meddeler Grønlands Statistik i en ny opgørelse.

Ved årsskiftet den 1. januar 2019 var der 5.025 registrerede personbiler i Grønland. Det svarer til en stigning på 9,7 procent. eller 445 personbiler i forhold til året før. Antallet af personbiler har været støt stigende hen over årene. Personbilerne fordeler sig med 3.238 private personbiler og 1.787 erhvervsregistrerede personbiler.

Antallet af øvrige motorkøretøjer, privatejede såvel som erhvervsregistrerede, er steget markant siden den pålagte nummerpladeregistrering i 2013.

Ifølge politiets årlige statistik blev der nyregistreret 2.610 motorkøretøjer i 2018. Det svarer til et fald 0,5 pct. i forhold til 2017, men ti gange mere end antallet af nyregistreringer i 2012, hvor der blev nyregistreret 262 motorkøretøjer. Den markante stigning i forhold til 2012 skyldes, at alle hidtil uregistrerede entreprenørmaskiner, påhængsvogne, sættervogne, traktorer m.m. blev pålagt nummerpladeregistrering i 2013.

Styrket samarbejde

Formalisering

Formaliseret samarbejde mellem Arktisk
 Økonomisk Råd og Arktisk Råd. Foto: ACS
Samarbejdet mellem Arktisk Økonomisk Råd og Aktisk Råd blev styrket i forbindelse med Arktisk Råds ministermød i Rovaniemi.

Direktørerne for de væsentligste arktiske samarbejdsorganer, Nina Buvang Vaaja, Arctic Council og Anu Fredrikson, Arctic Economic Council, underskrev et såkaldt Memorandum of Understanding forud for ministermødet. Formålet er at formalisere samarbejdet mellem de to organisationer, der begge har sekretariat i Tromsø i Nordnorge.

- Begge organsisationer har som mål at styrke sikkerhed og velfærd blandt de arktiske folk samt sikre en levende og bæredygtig udvikling i regionen. Med den ny aftale er vi kommet et væsentligt step nærmere at nå disse mål, sagde Nina Buvang Vaaja.

- En af vores ambitioner er at sikre et forretningsperspektiv på Arktisk Råds arbejde. Vi ser derfor frem til et tættere samarbejde om bæredygtig økonomi, udvikling og den blå økonomi, Anu Fredrikson.

Under det finske formandsskab i Arktisk Råd, der sluttede i forbindelse med ministermødet, har Arktisk Økonomisk Råd været dybt engageret i det task force-arbejde, som Arktisk Råd har gennemført med henblik på især at styrke den digitale infrastruktur i den arktiske region.


Kabale på plads

Ændringer i Kalaallit Airports

Statens repræsentanter er nu på plads i bestyrelsen
for Kalaalllit Airports International. Foto: Kair
De tre selskaber i Kalaallit Airports koncernen, Kalaallit Airports Holding A/S, Kalaallit Airports Domistic A/S og Kalaallit Airports International A/S, holdt 7. maj 2019  ordinære generalforsamlinger.

Som følge af aftalen med den danske stat om medfinansiering af lufthavnene, som giver staten ret til at udpege to bestyrelsesmedlemmer i Kalaallit Airports International A/S har Naalakkersuisut samtidig besluttet at reducere antallet af bestyrelsesmedlemmer i Kalaallit Airports Holding A/S og i Kalaallit Airports Domestic A/S til de samme fire bestyrelsesmedlemmer, som er udpeget af Naalakkersuisut til bestyrelsen i Kalaallit Airports International A/S. Det betyder at Louise Hasle og Peter Christiansen udtræder af bestyrelsen i alle tre selskaber.

De øvrige fire bestyrelsesmedlemmer i Kalaallit Airports Holding A/S og Kalaallit Airports Domistic A/S blev genvalgt, så bestyrelsen nu består af Jóhannus Egholm Hansen (Formand), Aviâja Lyberth Lennert, Jákup Sverri Kass og Finn Gaarsmand

Der er ligeledes afholdt generalforsamling i Kalaallit Airports International A/S. I denne bestyrelse valgte generalforsamligen de fire medlemmer af moderselskabet bestyrelse, sammen med to medlemmer udpeget af den danske stat. Dt drejer sig om Merete Eldrup og Marlene Haugaard.

Merete Eldrup, som har været direktør for TV2 gennem en årrække, har betydelig bestyrelseserfaring, blandt andet fra virksomheder indenfor realkredit, ingeniørbranchen og mediebranchen. Marlene Haugaard, som er Senior Vice President hos entreprenørvirksomheden NCC (Danmark) har betydelig erfaring fra byggebranchen og er blandt andet bestyrelsesmedlem i Københavns Lufthavn.

6. maj 2019

Arktisk topmøde

Ministermøde i ishockeyhal

Rovaniemis ishockeyhal er de seneste dage omdannet
 til et internationalt konferencecenter for de arktiske
 udenrigsministre. Foto: ACS
Tirsdag mødes udenrigsministrene fra de otte arktiske stater og repræsentanter fra seks organisationer for de oprindelige folk i Arktis med formændene for Arktisk Råds seks arbejdsgrupper for at konkludere på rådets arbejde i de forløbne to år med finsk formandsskab. Det sker i den finske by Rovaniemis ishockeyhal.

Det bliver dog næppe så dramatisk som en ishockeykamp, da alle beslutninger i Arktisk Råd tages i enighed. Det sætter grænser for, hvad der kan besluttes - og især den amerikanske administration er i disse år tilbageholdende i de klimaspørgsmål, der traditionelt altid har spillet en afgørende rolle i rådets arbejde.

Udover at godkende en lang række rapporter fra Arktisk Råds arbejdsgrupper skal ministrene også blandt andet snakke om det stigende antal naturbrande i de arktiske områder. det er et område, som flere af arbejdsgrupperne har taget opefter de mange brande i 2018.

Ministermødet markerer afslutning på det finske formandsskab. Formandsstolen går på skift mellem de otte arktiske stater, og formandsskabet går nu videre til Island for de kommende to år.

Fra Rigsfællesskabet deltager udenrigsminister Anders Samuelsen, Naalakkersuisoq for udenrigsanliggender Ane Lone Bagger og den færøske handels- og udenrigsminister Poul Michelsen.
Arktisk råd består af Kongeriget Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island, Rusland, USA og Canada samt repræsentanter for de arktiske folk, blandt andre Inuit Circompolar Council og Samerådet.

Udover medlemsstaterne og de permanente repræsentanter for de arktiske folk er en lang række lande og organisationer tilknyttet som observatører. Observatørlandene er Frankrig, Tyskland, Italien, Japan, Holland, Kina, Polen, Indien, Sydkorea, Singapore, Spanien, Schweiz og Storbritannien. EU har siden 2013 søgt om observatørstatus, men afgørelsen herom er udskudt på ubestemt tid. Indtil videre har EU dog ret til at overvære møderne i Arktisk Råd. Der er i alt 13 mellemstatslige organisationer med observatørstatus, blandt andre Nordisk Ministerråd og NAMMCO. Desuden har 12 NGO'er observatørstatus, blandt andre UArctic og WWF. Der er ikke nye ansøgere til det kommende ministermøde.

Pompeo til Nuuk

Stort politiopbud i vente

Stort sikkerhedsopbud i vente, når amerikansk
udenrigsminister gæster Grønland. Foto: Wikipedia
Nuuk kommer sikkert til at stå på den anden ende, når den amerikanske udenrigsminister Michael Pompeo kommer på besøg i den grønlandske hovedstad.

Der forventes et omfattende sikkerhesopbud, og beboerne i den grønlandske hovedstad må forberede til på masser af politi i gadebilledet.

Grønlands Politi får assistance af Rigspolitiet og danske politikredse i forbindelse med besøget, fortæller politimester Bjørn Tegner Bay til Nuuk Ugeavis. Politiet vil derfor være massivt til stede i gadebilledet, men herudover vil Bay ikke give yderligere oplysninger af sikkerhedsmæssige årsager.

Der vil under besøget i Nuuk blive gennemført et møde mellem formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen og den amerikanske udenrigsminister. Videre mødes Pompeo med Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender Ane Lone Bagger og den danske udenrigsminister Anders Samuelsen. Der forventes på møderne diskuteret fælles prioriteter i Arktis og Grønland.

Den amerikanske udenrigsminister mødes også med Air National Guard i Kangerlussuaq, der, som omtalt forleden, er en amerikansk flyverenhed, som fra Kangerlussuaq giver støtte til international arktisk forskning i Grønland.

Udskiftninger på bestyrelsesbænken

Nye i Royal Greenlands bestyrelse

Nye bestyrelsesmedlemmer i Grønlands
 største virksomhed.
På generalforsamlingen i Royal Greenland blev der skiftet ud i bestyrelsen for den selvstyreejede fiskekoncern, der er blandt verdens største på området.

Ind træder to grønlandske erhvervskvinder og en kendt dansk erhvervsmand. Den ene af kvinderne er Stifteren af TLS Ressourcer, Tina Lynge Schmidt, der blandt andet har en bachelor i administration på Ilisimatusarfik, HD i organisation og ledelse. Det drejer sig desuden om iværksætteren Krissie Berthelsen Winberg, der er kvinden bag de to cafeer Esmeralda og Pascucci i Nuuk Centrum.

Den kendte danske erhvervsmand er Niels Smedegaard, der indtil for nylig var direktør i DFDS, men som nu satser på en bestyrelseskarriere, blandt andet som formand for lavprisselskabet Norwegian Air Shuttle - og altså nu også som bestyrelsesmedlem i Royal Greenland.

De nye medlemmer afløser Sara Heilmann, Tim Ørting Jørgensen og Åse Aulie Michelet.

I smult vande

Generalforsamling i Royal Arctic Line

Royal Arctic Line er blevet mere pålideligt,
konstaterer bestyrelsesformand Ulrik Blidorf.
Det er generalforsamlingssæson i de selvstyreejede grønlandske selskaber. På generalforsamlingen i Royal Arctic Line kunne formanden for bestyrelsen, advokat Ulrik Blidorf fortælle, at selskabet efter længere tids turbulent sejlads nu er på vej ind i smult vande, fortæller virksomheden i en pressemeddelelse:

- I 2018 var pålideligheden af sejlplanen den højest registrerede nogensinde, 88 % mod 36 % i 2017, og har kun været påvirket af is, vind og vejr, mens stabiliseringen af rederiets booking system i slutningen af 2017 har betydet serviceforbedringer allerede tidligt i året, konstaterede formanden.

Royal Arctic Lines koncernresultat for 2018 viser et overskud før skat på 24,1 mio. kroner og 14,1 mio. kroner efter skat, sammenlignet med et underskud før skat i 2017 på 7,5 mio. kroner og et negativt resultat på 6,6 mio. kroner efter skat. Årets resultat er på linje med ledelsens forventninger for året, og med et rekordresultat fra datterselskabet Arctic Umiaq Line efter skat på DKK 5,7 mio. (2017: DKK 4,5 mio.) opnår Royal Arctic Line et koncernresultat som må siges at være meget tilfredsstillende i forhold til forventningerne og den omstillingsproces Royal Arctic Line befinder sig i.

Der blev næsten i overensstemmelse med traditionen i de grønlandske selvstyreselskaber også skiftet ud på bestyrelsesbænken. I den siddende bestyrelse blev bestyrelsesmedlemmerne Tanja Nielsen og Amma Knudsen erstattet af Minannguaq Zeeb og Stefan Buch og bestyrelsen for Royal Arctic Line består nu af: formand Ulrik Blidorf, Erik Østergaard, Mai-Lill Ibsen, Minannguaq Zeeb og Stefan Buch.