29. april 2015

Mary og Frederik i Østgrønland

Kronprinsparret på hundeslædetur

Kronprinsparret nyder solen på forpladsen
på lufthavnen i Nerlerit Inaat. Foto: Mittarfeqarfiit
Lufthavnspersonalet på den ellers øde og stille lufthavn i Nerlerit Inaat 40 km vest for Ittoqqortoormiit fik uventet besøg tirsdag aften, meddeler Mittarfeqarfiit på Facebook.

Det var kronprinsparret, der noget overraskende dukkede op i Grønlands mindste lufthavn. Her mellemlandede de på vej nordpå til Danmarkshavn, hvor parret skal på en privat slædetur.

Kronprins Frederik, Steen Rohde og Mary foran
Tvin Otteren, der skal bringe kronprinsparret
til Danmarkshavn. Foto: Mittarfeqarfiit
Begivenheden blev naturligvis foreviget. Det er lufthavnsmedarbejderen Steen Rohde, der fik lov at tage et par billeder af og sammen med kronprinsparret.

Kronprins Frederik fik en plads i alle grønlænderes hjerte, da han i 2000 deltog i Sirius-ekspeditionen, der førte ham hele vejen nord om Grønland på hundeslæde - og det er derfor en særdeles rutineret slædekører, der nu har inviteret konen et smut til Danmarkshavn for at køre slæde.

Nordens største byggeplads

Kiruna skal flyttes

Kirunas centrum må vige for minedriften.
I sidste uge begyndte svenskerne at rive den nordsvenske mineby Kiruna ned. Byens står oven på en jernmine, og den skal derfor flyttes.

Operationen, der forventes at blive Nordeuropas største byggeplads i mange år frem, er blevet nødvendig, fordi jorden under byen er gennemhullet af minegange efter mange års minedrift på stedet. Det har gjort undergrunden så ustabil, at det er blevet nødvendigt at flytte den ellers relativt nye by på størrelse med Nuuk med cirka 18.000 indbyggere.

Planlægningen har været i gang siden 2004. Siden 2007 har man arbejdet med infrastruktur og den fremtidige kloakering, men det var først onsdag i sidste uge, at det fysiske arbejde gik i gang med nedrivningen af de første boligblokke. Det drejede sig om bebyggelsen Ullspiran fra slutningen af 60'erne med 148 lejligheder.

Vinteridyl på gågaden i Kiruna. 
I alt skal 3000 lejligheder, flere hoteller, 200.000 m2 kontorlokaler, skoler og hospitaler rives ned i forbindelse med flytningen af Kiruna. Også byens gamle rådhus skal væk, og der skal bygges et helt nyt. Det måtte opgives at flytte det gamle, og det nye skal stå færdigt i 2017. Oprindeligt havde man håbet, at det var muligt at flytte den markante bygning, der stilmæssigt kan minde om rådhuset i Århus, og i sin tid blev kåret som Sveriges flotteste bygning. Også selve bykernen rives ned og flyttes tre kilometer mod øst.

- Helst ville vi kunne lukke centrum på fredag og åbne igen mandag med et nyt, men der er mange ting at ordne og tage stilling til, siger Christer Winsa fra Kirunas kommune til SVT.

Det store flytteprojekt ventes afsluttet omkring år 2030.

Kirunas gamle mine Malmbjerget i fuldmånelys.
Der er brudt jernmalm i området gennem adskillige år. Jernminen havde stor strategisk betydning under anden verdenskrig, og var en medvirkende årsag til, at Norge blev besat af tyskerne. En stor del af jernmalmen udskibes via Narvik i Norge.

Oprindeligt blev malmen brudt i overfladen, men siden tresserne har man arbejdet under jorden i ned til en kilometers dybde - og det er disse minegange, der nu har gjort området så ustabilt, at en flytning af byen er blevet aktuel.

Sådan forestriller arkitekterne fra
White sig Kirunas nye centrum. Foto: White
Kiruna, der betyder rype på samisk, er grundlagt som by omkring 1900-tallet. Hele byens historie er uløseligt forbundet med mineselskabet LKAB, der også har haft stor indflydelse på både standarden og indretningen af den gamle by, der i mange år blev betragtet som en mønsterby af sin art. Det er også LKAB, der finansierer en stor del af byflytningen cirka tre kilometer mod øst.

Kiruna har ambitioner om fortsat at være en mønsterby. Tegningen af byens nye centrum er lagt i hænderne på arkitektfirmaet White, der blandt andet satser på, at en stor del af den kollektive trafik skal foregå via svævebaner. White kalder planen for "Kiruna 4-ever". Firmaet har produceret en video om det store projekt:


Læs mere om flytningen af Kiruna på LKAB's hjemmeside.

Læs om flytningen af Kiruna på Whites hjemmeside.

Fotografen Kjell Törmä har lavet en hjemmeside, hvor han dokumenterer Kirunas historie og flytningen.

28. april 2015

Begrænset kendskab til Arktisk Råd

Folk i Rusland, Finland og Island frygter militær konflikt i Arktis

Lavt kendskab til Arktisk Råd.
Halvdelen af den islandske befolkning har en klar opfattelse af Arktisk Råds arbejde, mens kun godt 10 procent af befolkningen i Rusland, Norge og Sverige kan svare ja til det spørgsmål. Den laveste andel tegner Finland sig for med 8, mens hele 28 procent af den danske befolkning er bekendt med Arktisk Råds arbejde.

Det kan man læse i en stor undersøgelse, som Munk-Gordon Arctic Security Program offentliggjorde i sidste uge før Arktisk Råds ministermøde i Iqaluit. Undersøgelsen er den hidtil største af sin art og omfatter flere end 10.000 interviews i de otte arktiske stater. Undersøgelsen er gennemført i april og blev sidst gennemført i 2010.

Undersøgelsens deltagere har besvaret en lang række spørgsmål om Arktis. Blandt andet kan man læse, at især indbyggerne i Rusland, Island og Finland finder, at truslen om en militærkonflikt i Arktis er stigende, mens indbyggerne i de øvrige arktiske lande har en markant lavere tro på en mulig konflikt.

Det kan også læses, at især svenskerne og islændingene er positive over for at suspendere det arktiske samarbejde med Rusland på grund af Ukraine-konflikten. Den opfattelse - men med modsat fortegn - deles kun af fem procent af russerne.

71 % af canadierne mener, at Northwestpassagen er canadisk farvand og ikke internationalt, mens kun seks procent af danskerne støtter den canadiske opfattelse.

Undersøgelsen "Rethinking the Top of the World, Volume 2" hovedtal kan ses her.

Seashow-forberedelser

Deltagere lærte om grønlandsk kultur og geografi

Deltagerne i Seashow 2015 på skolebænken
for at lære mere om Grønland.
Forberedelserne til Seashow2015 er godt i gang. Forleden mødtes en snes af deltagerne i Det Grønlandske Hus i Aalborg for at høre mere om programmet og for at lære lidt om Grønland.

- Man må ikke bruge bruge et spørgende "ikke" i Grønland, belærte husets projektleder Anne Louise Berg deltagerne. For en grønlænder tager denne danske talemåde for pålydende, og så går der kage i kommunikationen.

Projektlederen fortalte også om grønlandsk mimik og kropssprog og understregede betydningen af den non-verbale kommunikation.

Søren Stach, der er direktør i Det Grønlandske Hus i Aalborg, gav en indføring i den grønlandske geografi og kom især ind på forskellene mellem Ilulissat, Aasiaat, Sisimiut, Maniitsoq og Nuuk, som er de byer, årets Seashow besøger.

Det er nu tredje gang, at DGH-Aalborg står bag den sejlende uddannelsesvejledning i Grønland. Foreløbig har en god håndfuld institutioner og virksomheder tilmeldt sig turen, men der er endnu ledige pladser.

Interesserede kan læse mere om Seashow 2015 på DGH-Aalborgs hjemmeside.

27. april 2015

USA i front

EU fortsat udelukket fra Arktisk Råd

Ministermødet foregik i Nunavuts parlamentsbygning.
Traditionen tro er mødet også et udstillingsvindue
 for traditionel kultur. Foto: Arktisk Råd
 Arktisk Råd har fået nyt formandsskab.

På ministermødet i Iqaluit fredag overtog USA førertrøjen i Arktisk Råd fra Canada. Den nye formand for Arktisk Råd, USAs udenrigsminister John F. Kerry slog fast, at der kun er et Arktis, og at alle, USA, andre arktiske nationer, oprindelige folk og samfund, bør stå sammen for at sikre en en ansvarlig forvaltningregionen.. Temaet for USAs formandsperiode er One Arctic: Shared Opportunities, Challenges and Responsibilities.

Det vakte noget opsigt ved ministermødet, at Rusland havde sendt miljøminister Donskoi i stedet for udenrigsminister Lavrov, men den danske udenrigminister Martin Lidegaard ser det i et positivt aspekt:

- Jeg ser Ruslands beslutning om ikke at blive helt borte fra ministermødet som udtryk for vilje til dialog, sagde udenrigsminister Martin Lidegaard (R) til Ritzau op til mødet om sin russiske kollegas afbud.

Danmarks miljøminister Martin Lidegaard i
samtale med John Kerry og den afgående formand
Leona Aglukkaq. Foto: Arktisk Råd
EU har i mange år bejlet til en observatørpost i Arktisk Råd, men også denne gang trak EU en nitte. Beslutningen blev udskudt, fordi man i Arktisk Råd ønsker en nærmere afklaring af observatørernes rolle, inden man træffer en endelig beslutning. EU har gennem årene gjort det meget svært for sig selv i arktiske sammenhænge blandt andet på grund af fællesskabets holdning til sælfangst, men denne gang har EU's holdning til Rusland sikkert også spillet ind.

Kongeriget Danmark var udover udenrigsminister Martin Lidegaard også repræsenteret af den færøske Lagmand Kaj Leo Johannesen og naalakkersuisut Vittus Qujaukitsoq. Det forrige ministermøde i Arktisk Råd blev i sin tid boykottet af Grønland, men Qujaukitsoq ser ingen grund til boykot. Tværtimod er han meget tilfreds med det arktiske samarbejde:

- Samarbejdet med Canada under landets formandskab har været godt, og Grønland har kunnet deltage fuldt ud i Arktisk Råd arbejdet i de sidste to år. Under Canadas formandskab er det lykkedes at skabe gode resultater for de arktiske folk. Især vil jeg fremhæve Canadas arbejde med at skabe øget regionalt samarbejde om mental sundhed, hvor Grønland har deltaget aktivt, øget fokus på traditionelle levemåder og brugen af traditionel og lokal viden samt etablering af et såkaldte Arktisk Økonomisk Råd, sagde Vittus Qujaukitsoq efter mødet.

23. april 2015

Anorthosit-udvinding til næste år

Grønlands næste mine er tæt på udvindingstilladelse

Flemming Knudsen er blandt andet formand for
Arctic Business Networks råstofgruppe.
- Grønland har bestemt en stor fremtid som mineland - og vi håber at starte en produktion af anorthosit nær Kangerlussuaq til næste år.

Det fortalte Flemming Knudsen, bestyrelsesmedlem i Hudson Resources og formand for Arctic Business Networks råstofgruppe onsdag på et møde i ABN.

Hudson Resources har netop søgt udvindingstilladelse til projektet og håber at kunne beskæftige cirka 60 medarbejdere, når først anlægget er oppe at køre. Hertil kommer 30 til 40 mand i anlægsfasen.

Flemming Knudsen regner med, at mange af de ansatte bliver lokalt uddannet arbejdskraft fra råstofskolen i Sisimiut. Som led i forhandlingerne om udvindingstilladelsen er Hudson Resources også indstillet på at støtte skolens arbejde.

Mødet samlede en lille snes deltagere.
Der bliver tale om et åbent brud cirka 80 km fra Kangerlussuaq, og det er Flemming Knudsens vurdering, at minen rummer anorthosit til mindst 100 års produktion. Anorthosit bruges i dag i glasfiberproduktionen - blandt andet til vindmøllevinger.

Flemming Knudsen forklarede, at mindre mineprojekter som anorthositprojektet og rubinminen ved Qeqertarsuatsiaat har stor værdi for det grønlandske samfund. I modsætning til storskalaprojekterne griber de ikke så voldsomt ind i de små grønlandske bysamfund. Udover den konkrete beskæftigelse og indtægter giver de mindre mineprojekter også Grønland værdifuld viden om råstofindustrien.

Evan Christensen fra EY Aalborg og Anders Læsøe
 fra Læsøe Consulting. I baggrunden Mary Arctica.
Mødet i Arctic Business Network havde samlet knap en snes medlemmer. Udover Flemming Knudsen kunne deltagerne høre netværksleder Ellen Arnskjold, som fortalte om arbejdet med at udvikle netværket.

Arnskjold kunne berette om medlemsfremgang og om planerne for efteråret.

- Vi vil skabe værdi for medlemmerne blandt andet gennem konferencer og en øget kommunikationsindsats, fortalte Arnskjold.

Mødet blev holdt hos Royal Arctic Logistics på Grønlandshavnen - og midt under mødet kunne mødedeltagerne observere Mary Arcticas afgang bound for Nanortalik.

Læs mere om Hudson Resources anorthosit-projekt ved Kangerlussuaq her.

22. april 2015

USA overtager formandsskabet

Ministermøde i Arktisk Råd

Den russiske udenrigsminister Lavrov har meldtafbud
til Arktisk Råds ministermøde i Iqaluit. Her ses Lavrov
 ved ministerrådsmødet i Tromsø i 2009 i samtale med
den daværende norske udenrigsminister Jonas Gahr Støre
 og daværende danske udenrigsminister Per Stig Møller.
Fredag og lørdag er der ministermøde i Arktisk Råd. Mødet, der er det højeste organ i Arktisk Råd, finder sted hvert andet år.

Ministrene mødes fredag i Iqaluit, hovedstaden i den canadiske Nunavut-provins på Baffin Island vest for Grønland og Davis-strædet. Mødet markerer afslutningen af den canadiske formandsperiode. De otte lande i Arktisk Råd skiftes til at have formandsskabet og i kulissen står USA klar til at overtage "The Galve" - en høvdinghammer fra Alaska, som er symbol på formandsskabet.

På mødet vil ministrene vedtage "The 2015 Iqaluit Dclaration", som er et papir, der fremhæver resultaterne af de forgangne to års arbejde i rådet og udstikker retningslinierne for de kommende to år.

Arbejdet i Arktisk Råd har i høj grad været upåvirket af den stigende spænding mellem Rusland og omverdenen, men det har vakt opsigt, at Rusland stiller med miljøminister Sergei Donskoi i stedet for udenrigsminister Lavrov, der ellers har været en fast deltager i møderne gennem mange år.

Danmark, Grønland og Færøerne er repræsenteret af udenrigsminister Martin Lidegaard, Naalakkersuisoq Vittus Qujaukitsoq og Lagmand Kaj Leo Johannesen.

Udover ministre fra de otte medlemslande vil der også være repræsentanter for de seks permanente medlemmer - organisationer, der repræsenterer de oprindelige folk i Arktis, ligesom observatørlandene og -organisationerne naturligvis vil være repræsenteret.

21. april 2015

ABN-møder i Nuuk og Aalborg

Minedrift og rekruttering i netværket

Flemming Knudsen vil fortælle om et mineprojekt,
 som er godt på vej til at blive virkelighed.
Onsdag bliver store mødedag i Arctic Business Network, hvor netværket inviterer til møder i både Aalborg og Nuuk.

I Aalborg bliver det med fokus på Hudson Ressources, som netop nu har et grønlandsk projekt på vej mod udnyttelsesfasen.

Formand for ABN råstofgruppen, Flemming Knudsen, som også er bestyrelsesmedlem af efterforskningsselskabet Hudson Ressources vil give mødedeltagerne en opdatering på den seneste udvikling, hvor Hudson Ressources netop har indgivet ansøgning om udnyttelsestilladelse på et af selskabets projekter ved Kangerlussuaq.

Flemming Knudsen vil samtidig også give et bud på udsigterne for mineindustri i Grønland, og han vil komme ind på centrale emner omkring uddannelse og beskæftigelse.

Mødet i Aalborg finder sted onsdag den 22. april kl. 15 til 18 i Royal Arctic Logistics lokaler på Grønlandshavnen.

I Nuuk byder netværket på det tredje møde i møderækken om rekruttering af arbejdskraft til Grønland, hvor Lena Lauridsen præsenterer bogen Inussuk - Pejling mod Grønland og lægger op til debat. Mødet i Nuuk foregår i Bank Nordiks mødelokale kl. 15 til 17.

17. april 2015

Kalaallit Aalborgimittut

Stor interesse for teaterstykke

Der var stor interesse for informationsmødet i
Tamassa. Foto: Tine Ilum, Aalborg Teater.
Godt 40 interesserede fra det grønlandske miljø i Nordjylland mødte torsdag op til de to informationsmøder, som Aalborg Teater havde indkaldt til som led i forberedelserne til stykket "Grønlændere i Aalborg - Kalaallit Aalborgimittut".

Stykket er endnu ikke skrevet, men skal handle om konkrete grønlænderes oplevelser i det nordjyske, og det er så meningen, at de involverede skal spille sig selv på de skrå brædder.

- Nu gennemfører vi så interviews med dem, som har meldt sig, så vi kan komme i gang med at lave en ramme for handlingen. Derefter følger naturligvis en øveperiode, hvor deltagerne skal lære nogle af skuespillernes tricks og arbejdsmetoder, men vi kan naturligvis ikke lave skuespillere ud af folk på et par måneder. Det er derfor, vi understreger, at de medvirkende ikke skal  spille, men være sig selv på scenen, siger dramaturg Jens Christian Lauenstein Led fra Aalborg Teater.

- Det har været to spændende møder, som viser en utrolig bredde i det grønlandske miljø, men fælles for alle er, at de lever et liv med dobbelt identitet. For nogle er det uden problemer, mens det for andre er mere problematisk, fortæller dramaturgen, der ser stykket som en stor udfordring.

- På scenen skal der normalt ske en masse for at holde publikum fanget, men hvordan formidler vi så den grønlandske virkelighed, hvor man kan være sammen uden at snakke?

Aalborg Teater ønsker med "Grønlændere i Aalborg - Kalaallit Aalborgimittut" at nuancere billedet af grønlændere i Danmark. Teateret lægger sig dermed i slipstrømmen på for eksempel Aalborg Historiske Museum, der i øjeblikket huser udstillingen "Grønlandske øjeblikke" om velintegrerede grønlændere i Aalborg.

"Grønlændere i Aalborg - Kalaallit Aalborgimittut" skal instrueres af instruktøren Nicolei Faber. Stykket får premiere den 21. november 2015 og er planlagt til at spille dagligt i en måned.

16. april 2015

Dronningens fødselsdag

Dagen markeres også i Grønland

Dronning Margrethe har ofte besøgt Grønland. Her bliver
hun modtaget i Nuuk.
Det er almindeligt kendt, at Kongehuset har en høj stjerne blandt den grønlandske befolkning - og Dronningens fødselsdag bliver da også markeret på flere måder.

Som altid byder Sermersooq og Naalakkersuisut på kanonsalutering i Kolonihavnen i Nuuk kl. 12. I anledning af den halvrunde dag er programmet udvidet med blandt andet underholdning for børnene - og så byder Air Greenland, Arktisk Kommando og Politiet på helikopteropvisning.

Opvisningen har den helt særlige årsag, at det netop i disse dage er 50 år siden, at den første S-61 helikopter ankom til Grønland. Denne helikopter var i mange år synonym med flyvning i Grønland og har ligesom dronningen en stor plads i den grønlandske bevidsthed.

Det nye frimærke.
Post Greenland markerer dagen med et nyt frimærke - selvfølgelig med Dronning Margrethe i grønlandsdragt som motiv. Filatelia motiverer udgivelsen i en pressemeddelelse:

"Der er ægte og dybtfølte bånd mellem kongehuset og det grønlandske folk. Relationerne stikker dybt. Første gang, Hendes Majestæt Dronningen besøgte Grønland, var i 1960 i hendes daværende egenskab af Tronfølger. Siden har Dronningen foretaget et utal af Grønlandsbesøg, fyldt med gensidig glæde og respekt.

Ud over et børnehjem i Tasiilaq er også Prinsesse Margrethe Skolen i Upernavik navngivet efter vores regent. De grønlandske børn har således en meget stor plads i HM Dronningens hjerte. Således er hun også protektor for Foreningen Grønlandske Børn.

Der er således mange indlysende årsager til, at HM Dronningen og resten af Kongehuset er og også i fremtiden vil være et naturligt samlingspunkt for det moderne Grønland."

15. april 2015

Aalborg Teater søger grønlandske medvirkende

Teaterforestilling om grønlændere i Aalborg

Aalborg Teater søger grønlandske
 medvirkende til teaterstykke om Aalborg.
Aalborg Teater vil til efteråret producere en forestilling om grønlændere i Aalborg. Teaterstykket får titlen "Kalaallit Aalborgimittut - Grønlændere i Aalborg".

I den forbindelse efterlyser teatret mennesker, der kan tænke sig at deltage i teaterstykket.

Opsætningen foregår i det såkaldte borgerscene-regi, der ikke stiller særlige krav om teatererfaring.

 - Vi søger mennesker, der er født, har boet eller arbejdet på Grønland, men også borgere, der har et særligt forhold til denne verdens største ø. På Borgerscenen skal borgerne aldrig lade som om, de er noget andet end det de er, altså ikke spille skuespil, men derimod bidrage med deres egne historier og erfaringer med emnet, her Grønland. Borgerne kommer med indholdet, og vi står klar med vores teater og dets kunstneriske form og ramme. fortæller teatret, der holder to informationsmøder for alle, der er interesseret og kan tænke sig at medvirke.

Møderne foregår torsdag den 16. april kl 14.00 i Tamassa i Aagade og kl. 19.00 på Aalborg Teater.

Det er naturligvis de mange grønlændere i Aalborg-området og byens tilknytning til Grønland, der er baggrund for teaterstykket, fortæller teatret i indkaldelsen til informationmøderne:

"Grønland er sne, is og julemandens hjemland. Siriuspatrulje, slædefart og Dronning Margrethe i nationaldragt. Det er elefantøl, vaklende selvstyre og verdensrekord i selvmord. Men Grønland er også et sted midt i Aalborg. Her bor ca. 1300 borgere, der er født på Grønland. De er studerende, erhvervsaktive, pensionister, arbejdsløse. De er nordjyder med rod i et land, der er 50 gange større end Danmark. Et land Danmark har haft enorm indflydelse på – på godt og på ondt. Kalaaleq betyder på grønlandsk ”menneske” eller ”grønlænder”, men hvad vil det sige at være kalaallit Aalborgimiittut, dvs. grønlænder i Aalborg? Det spørger vi om i denne forestilling på borgerscenen."


Jagten på talenter til Grønland

Ledige jobs i Grønland skal besættes hurtigere

Mødet i den grønlandske repræsentation i København
var velbesøgt. Blandt andet deltog en repræsentant for
 DJØF, der er en af de hlt store leverandører af
 arbejdskraft til Naalakkersuisut.
Der går for lang tid, fra en medarbejder rejser og til en ny begynder. Det betyder, at en masse historik går tabt, og man mange gange skal "opfinde den dybe tallerken en gang til". Derfor er vigtigt at effektivisere rekrutteringen til grønlandske arbejdspladser.

Det var konklusionen, da Arctic Business Network mandag havde inviteret til endnu et møde om rekruttering af arbejdskraft til Grønland. Mødet, der foregik på Grønlands repræsentation i København, er det andet ud af tre møder med forfatteren Lena Lauridsen, der netop har skrevet en bog om at flytte til Grønland.

På mødet i København drejede debatten sig især om de mange ubesatte stillinger i den offentlige sektor og især Naalakkersuisut, Selvstyret. Her går afgørende historik tabt, fordi stillingerne ofte er ubesatte lang tid ad gangen.

- ABN har taget emnet om rekruttering og fastholdelse af arbejdskraft i Grønland op, fordi det er et emne som igen og igen bliver debatteret. Med dette arrangement ønsker vi at bidrage til debatten og pege på mulige værktøjer, som virksomheder og organisationer kan gøre brug af – både når der skal hentes nye folk til stillinger i Grønland og når der skal planlægges en indsats for at fastholde arbejdskraften, siger natværksleder Ellen Arnskjold fra Arctic Business Network, der er glad for Lena Lauridsens nye bog:

- Lena Lauridsens bog er en god huskeliste for alle, som kender det grønlandske arbejdsmarked indefra, men som med hendes bog får en reminder om alle de forhold, som nye skal forberedes til. Indsatsen med at forberede folk er afgørende vigtig for starten og længden på opholdet vil alt andet lige blive meget bedre og længere.

På mandagens møde fik deltagerne også en introduktion til de kurser, som Naalakkersuisut tilbyder alle danske nyansatte, inden de flytter til Grønland. Introduktionen blev givet af Naalakkersuisuts kursusleder Kim Falck-Petersen, der i øvrigt kunne fortælle, at der er en stigende tendens til, at også private virksomheder benytter selvstyrets kurser.

14. april 2015

Grønlandsk bogstjerne på ordfestival

Niviaq Korneliussen charmerede det nordjyske publikum

Niviaq Korneliussen vakte stor opsigt med sin debutroman.
Aalborg lægger stor vægt på at være porten til Grønland. Det giver sig blandt andet udslag i, at Grønland bliver tænkt med i mange af byens store arrangementer.

Igen i år var der et grønlandsk islæt på den nordjyske ord-festival Ordkraft, der i weekenden blev holdt for femte gang.

Sidste år kunne man møde Nuuks tidligere kommunalbestyrelsesmedlem Maria Meyer, der fortalte om sine erindringer - og i år præsenterede Ordkraft debutanten Niviaq Korneliussen, der i efteråret vakte stor opsigt blandt anmelderne med sin roman "Homo Sapienne". Romanen kastede blandt andet en nominering til Nordisk Råds Litteraturpris af sig.

Niviaq Korneliussen læste op og blev interviewet to gange under ordfestivalen, der byder på optrædender af stort set alt, hvad der rører sig på den danske bogscene.

Selv om Niviaq Korneluussen konkurrerede med den
 kendte danske forfatter Benny Andersen, var der
 kun få tomme stole til hendes første optræden i Aalborg.
Den unge psykologistuderende fra Århus tog al virakken i stiv arm og gjorde god reklame for Grønland med sin charmerende og selvsikre optræden, der står i voldsom kontrast til personerne i hendes roman, der både er usikre og vrede.

Grønland er verdens største ø, men i litterær henseende en absolut lilleputter. Derfor er det også bemærkelsesværdigt, at den nordjyske ordfestival bruger ressourcer til også at dække dette hjørne af Rigsfællesskabet uden litterære traditioner - vel at mærke med et stærkt fokus på romanen og forfatteren og ikke politiske og historiske sammenhænge. Eneste plet på arrangementet var, at det lykkedes konferencieren at få Niviaqs ganske enkle og mundrette fornavn galt i halsen.

13. april 2015

Sommerens konkurrence

Nye flyvetilladelser

Greenland Express forsøgte sig sidste år med
 en rute mellem Aalborg og Kangerlussuaq. Men flyet
tilbragte mere tid på jorden end i luften.
I lighed med sidste år er der også denne sommer lagt op til konkurrence i luften om passagererne til og fra Grønland.

Naalakkersuisut har netop givet en såkaldt trafikpolitisk tilladelse til, at Greenland Express Group og Aluu Airlines kan flyve internt i Grønland.

Naalakkersuisut har samtidig besluttet, at indgive et positivt høringssvar til Trafikstyrelsen om, at Aluu Airlines og Greenland Express Group kan udføre kommercielle ruteflyvninger til og fra Grønland.

 - Jeg har stor forventning til, at både Aluu Airlines og Greenland Express Group nu snarest kan planlægge, annoncere og påbegynde salg af sæder på deres kommende ruter både internet i Grønland og til og fra Grønland. Jeg har en forventning om, at øget konkurrence i luften vil skærpe priserne til gavn for de rejsende. Jeg har ligeledes en stor forventning om, at øget sædekapacitet vil give endnu flere turister mulighed for at besøge vores storslåede land. Endelig forventer jeg at vores landsmænd får det lettere ved at komme ud i den store verden og hjemtage ideer, erfaringer og oplevelser som kan være det grønlandske samfund til stor gavn, siger Knud Kristiansen.

Ved Naalakkersuisuts beslutning er der nu fire operatører, som vil kunne udføre kommercielle ruteflyvninger til og fra Grønland. Dette er Aluu Airlines, Greenland Express Group, Air Greenland og Air Iceland.

Sidste sommer forsøgte Greenland Express sig med en rute mellem Aalborg og Kangerlussuaq med mellemlanding i Keflavik. Efter ganske få afgange måtte selskabet kaste håndklædet i ringen, men har altså mod på at prøve igen i år. Men denne gang ikke fra Aalborg, men fra Billund.

10. april 2015

Rejsebureau på Grønlandshavnen

 Aalborg og Nordjylland er et stort, potentielt marked, mener Grønlands Rejsebureau

Grønlands rejsebureau vil gøre det nemmere
 for nordjyske erhvervsfolk, der skal til Grønland.
På billedet fra Kangerlussuaq er det en del af deltagerne
 i sidste års business-ekspedition, der var arrangeret
af Arctic Business Network i samarbejde
 med Grønlands Rejsebureau.
Grønlandshavnen på Aalborg Havn er meget passende blevet adressen for en ny afdeling af rejsebureauet med samme fornavn. Grønlands Rejsebureau, der har afdelinger i København og Grønland.

Rejsebureauet tror på et stort marked i det nordjyske og vil på havnen hjælpe de nordjyske virksomheder med at effektivisere forretningsrejserne til Grønland – og udvide forretningen:

- Vi vil rigtig gerne vokse, og vi ved, at der er mange nordjyske virksomheder, der har gode samarbejder med virksomheder i Grønland. Vi ser derfor Nordjylland som et spændende marked for os, og vi glæder os til at komme ud og være helt tæt på vores nordjyske kunder og servicere dem endnu bedre, fortæller Tina Delin Mogensen, afdelingschef i Grønlands Rejsebureau.

Satellitkontoret på Aalborg Havn åbnede den 1. april 2015, hvor to medarbejdere tre dage om ugen vil være klar til at yde hjælp med alt fra bestilling af flybilletter og hotelovernatninger til planlægning af besøg i Grønland.

Som basishavn for trafik til og fra Grønland er Aalborg Havn en oplagt placering for rejsebureauets nye afdeling, der ifølge Aalborg Havn kan være med til at styrke forholdet mellem grønlandske og nordjyske virksomheder:

- Vi er glade for samarbejdet med Grønlands Rejsebureau, som vil være med til at forstærke vores tætte relation med de mange grønlandske virksomheder. Samtidig understreger samarbejdet havnens rolle som centrum for samhandel med Grønland, siger adm. direktør i Aalborg Havn A/S Claus Holstein. Foruden Aalborg Havn samarbejder Grønlands Rejsebureau allerede med andre virksomheder på Grønlandshavnen, blandt andre Arctic Group og Arctic Import, hvis primære markeder udgøres af de nordatlantiske lande.

Grønlands Rejsebureau har i alt 30 ansatte på kontorer i Danmark og Grønland samt et rejselederteam på 60 mand. Bureauet er medlem af Arctic Business Network.

Nordatlantiske erhvervsmuligheder

Folketingsgruppe vil udvikle shipping og turisme i Grønland og på Færøerne

Konferencen om nordatlantiske erhvervsmuligheder
foregår i Landstingssalen på Christiansborg.
"Erhvervskonferencen vil stille skarpt på erhvervsmuligheder indenfor shipping og nye sejlruter i Arktis fra Europa til Asien, samt nye muligheder for udvikling af turismeerhvervet i Grønland og Færøerne."

Sådan lyder det i en invitation fra Folketingets arktiske arbejdsgruppe, der lægger op til en debat om erhvervsmulighederne i den nordatlantiske region. Konferencen er blevet til på baggrund af den stigende internationale interesse for området og forventninger om et voksende økonomisk potentiale i Arktis.

Konferencen foregår mandag den 20 april kl. 13 - 16.45 i Landstingsalen på Christiansborg og byder på oplæg og paneldebat med politikere og erhvervsfolk fra Færøerne, Grønland og Danmark.

Tilmelding kan ske til jf@ft.dk senest torsdag d. 16. april kl. 12.00

Invitation og program til konferencen "Nye erhvervsmuligheder i Nordatlanten" kan ses her.

9. april 2015

Livligt medlemsmøde

Nordjyske virksomheder foretrækker grønlandsk arbejdskraft

Arctic Business Networks medlemsmøde bød på en
 livlig debat om at arbejde i Grønland.
Debatten var livlig, da Lena Lauridsen onsdag præsenterede bogen Inussuk - Pejling mod Grønland for de nordjyske medlemmer af Arctic Business Network.

Lena Lauridsens bog er tænkt som en håndsrækning til alle, der ønsker at arbejde i Grønland. Bogen kommer med en række gode råd, konkrete facts og checklister, som kan være nyttige i den situation.

Lena Lauridsens bog er en håndsrækning
til alle, der vil arbejde i Grønland.
- Det er vigtigt at være godt forberedt både fra den jobsøgendes og fra arbejdsgivers side, forklarede Lena Lauridsen. Rekruttering af en ny medarbejder til Grønland koster nemt 300.000 kroner, så det er vigtigt at ramme rigtigt.

Den efterfølgende paneldebat var interessant, blandt andet fordi de nordjyske virksomheder ikke ser de store problemer i rekrutteringen til Grønland.

Direktør Allan Frost, Arctic Import, direktør Poul Erik
Nørnberg, Stark Kalaallit Nunaat og direktør Ole Bøgh
Ulriksen , Blue Water deltog i den efterfølgende
paneldebat.
- Jobbene i Grønland er meget attraktive for medarbejderne i Blue Water. Typisk får man et mere alsidigt job og en større berøringsflade end ved udstationering til for eksempel New York. På plussiden tæller også, at det grønlandske samfund er et godt sted for børn, fortalte direktør Ole Bøgh Ulriksen fra Blue Water.

Heller ikke direktør Poul Erik Nørnberg fra Stark Kalaallit Nunaat ser de store problemer:

- I videst muligt omfang ansætter vi medarbejdere, der er i Grønland i forvejen, men ellers er det vigtigste at være ærlig om, hvordan der er i Grønland. For mange bliver et job i Grønland jo en oplevelse for livet.

Poul Erik Nørnberg fik opbakning fra Allan Frost fra Arctic Import, der også hellere vil ansætte lokal arbejdskraft.

Carina Kjær Busk fra Danes Worldwide
tilbyder online danskundervisning.
Mødet i Arctic Business Network bød også et kort oplæg af Carina Kjær Busk fra foreningen Danes Worldwide. Foreningen støtter danskere over hele verden og altså også Grønland.

Hun kunne fortælle, at de problemer, som danskere i Grønland oplever med børnenes skolegang, langt fra er enestående. Derfor har foreningen i samarbejde med Undervisningsministeriet lavet et online-undervisningsprogram, der især fokuserer på eleverne færdigheder i skriftlig dansk.

Danes Worldwide tilbyder også konfirmationsforberedelser og konfirmation på en særlig sommerskole.

Læs mere om Inussuk - Pejling mod Grønland her.

Læs mere om Danes Worldwides danskundervisning her.

8. april 2015

Medlemsmøde om Future Greenland

Forprang i Nuuk

ABN holder medlemsmøde i Nuuk den 4. maj
forud for Future Greenland.
Tiden nærmer sig for Future Greenland - den største og vigtigste grønlandske erhvervskonference i Grønland, der løber af stabelen i dagene 6. og 7. maj i Nuuk.

Arctic Business Network er ved konferencen repræsenteret af netværksleder Ellen Arnskjold og redaktør Jesper Hansen.

Forud for Future Greenland holder ABN møde mandag den 4. maj kl 15-18, hvor der vil være ordinært medlemsmøde og et egentlig arrangement, som følger op på medlemmernes ønske om nærmere fokus på brugen af sociale medier i erhvervsmæssigt sammenhæng - især for små og mellemstore virksomheder.

Sekretariatet hører gerne, hvis du skal deltage i Future Greenland - og måske har tid og lyst til at deltage i ABN's møde i Nuuk - en god anledning for at mødes med nogle af netværkets lokale medlemmer i Grønland.

 Skriv til: contact@arcticbusinessnetwork.com

Læs mere om Future Greenland 2015.

Nyt om Seashow 2015

Informationsmøde på trapperne

Seashow 2015 foregår ombord på Sarfaq Ittuk. Foto: AUL
I Det Grønlandske Hus i Aalborg er de i øjeblikket travlt beskæftiget med forberedelserne til det kommende Seashow 2015.

- Konceptet bliver det samme som i 2011 og 2013 – vi bor og overnatter på skibet Sarfaq Ittuk, og sejler mellem et udsnit af byerne i Grønland. I byerne vil der være ”Åbent skib”, hvor interesserede kan komme og få information om de repræsenterede uddannelsesinstitutioner og erhvervsvirksomheder. I pauserne vil der være mulighed for at lave aftaler med samarbejdspartnere, hvile eller udforske byerne på egen hånd, oplyser Anne Bang fra Det Grønlandske Hus i Aalborg.

- Derudover har vi lavet et program, hvor vi kommer med forslag til aktiviteter i byerne. Når vi kommer tættere på afrejse, vil der ligge et præcist program over aktiviteter vi arrangerer tilpasset deltagernes ønsker.

DGH-Aalborg holder informationsmøde om Seashow 2015 torsdag den 23. april kl. 14 - 16.

- Her vil du få flere informationer om turen, samt et mere detaljeret program. Derudover fortæller vi om Grønland og grønlandsk kultur, siger Anne Bang.

Læs mere om Seashow 2015 på hjemmesiden.

Seashow 2015 har også en Facebookside.

Port(al) til arktisk forskning

Nu bliver det grønlandske feltarbejde nemmere

Den ny hjemmeside understøtter logistikken, hvis
forskere har lyst til at studere grønlandske fugle på fjeldet.
Den store port - Isaaffik - er navnet på en ny hjemmeside, der skal gøre det lettere at lave forskningsekspeditioner i Grønland. Hjemmesiden giver et samlet overblik over mulighederne - ikke mindst for den svære logistik - når forskerne skal væk fra skrivebordet og ud i den barske, grønlandske natur. Ideen er blandt andet, at de mange forskere skal kunne hjælpe hinanden og trække på hinandens logistik, når turen går mod nord.

Samtidig skal Isaaffik fungere som et forum for udveksling af ideer og bidrag til undervisning, forskning og uddannelser, oplyser Forsknings- og udviklingsministeriet.

Udviklingen af hjemmesiden er sket på tværs af danske, grønlandske og færøske universiteter og forskningsinstitutioner samt det danske forsvar.

- Det arktiske miljø forandrer sig meget i disse år, og der er behov for markant mere forskning i, hvordan vi bedst håndterer de her omvæltninger. Med den nye hjemmeside kan vi lettere dele vores viden og styrke vores samarbejde på tværs af Rigsfællesskabet, så vi sammen kan tage kampen op mod klimaforandringerne, siger uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen.

Hjemmesiden er blevet til på baggrund af den øgede interesse for Arktis i disse år. Ændringer i klimaet åbner både nye muligheder og nye udfordringer for et økosystem, der rummer enorme ressourcer og livsgrundlaget for den arktiske befolkning.

Olie, mineraler og mulige nye sejlruter bidrager til den politiske opmærksomhed om Arktis, men det er dyrt og omstændeligt at operere i et område, hvor der kun findes en begrænset infrastruktur.

Webportalen dækker derfor et behov for at koordinere og facilitere de samlede arktiske aktiviteter i forhold til den bedst mulige udnyttelse af for eksempel transportmuligheder, feltstationer og udstyr. 

Se den nye arktiske webportal på: www.isaaffik.org

7. april 2015

Gør kulturmødet til en positiv oplevelse

Første medlemsmøde efter påsken

Kangerlussuaq er de flestes første møde med
 Grønland - men det er ikke altid, at vejret
er så godt som på billedet. Hvad gør man
så? Det giver Lena Lauridsen gode om,
Påsken er forbi, og vi er igen trukket i arbejdstøjet...

Arctic Business Network lægger hårdt ud med et medlemsmøde i morgen eftermiddag i Aalborg.

Mødet har overskriften "Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i Grønland".

Mødet byder på et møde med forfatteren Lena Lauridsen, der netop har udgivet bogen "Inussuk - Pejling mod Grønland" og efterfølgende paneldebat om bogen og de problemstillinger, som bogen rejser.

Lena Lauridsens bog, der udkom i slutningen af marts, er en personlig skildring af en danskers møde med Grønland og er fuld af gode råd til arbejdstagere og arbejdsgivere om, hvordan man gør mødet med Grønland til en god oplevelse.

Mødet i Aalborg foregår hos Royal Arctic Logistics, Vejdybet 16 i Aalborg Øst i mødelokale 1 på første sal.

Mødet gentages 13. april i København og 22. april i Nuuk.