18. januar 2019

Megaprojekter på programmet

Grønlandskonference

Der er altid stor interesse for Nuna Advokaters
og Hortens Grønlandskonference, der i år
handler om "megaprojekter".
Nuna Advokaters og Hortens årlige Grønlandskonference sætter i år de grønlandske megaprojekter på dagsordenen. Det sker under overskriften "Realisering af megaprojekter i Grønland - De gode erfaringer".

Det bliver både til et tilbageblik på det store søkabel-projekt og den nye havn i Nuuk, men samtidig kigges der også fremad på de nye kommende storprojekter, som lufthavnsudvidelserne i Nuuk og Ilulissat og Siorarsiorfik-udbygningen af den grønlandske hovedstad.

Projekterne kræver massive investeringer, der skal finansieres, og har væsentlige og langvarige indvirkninger på det omgivende samfund. Mange brikker skal falde på plads undervejs i forberedelsesarbejdet og processerne, hvor blandt andet. finansiering spiller ind som en væsentlig faktor for at realisere de ønskede mål med projekterne, hedder det blandt andet i oplægget til konferencen.

Grønlandskonferencen byder blandt andet på oplæg af Naalakkersuisoq Vittus Qujaukitsoq, der er finansminister i den grønlandske regering, Tele-Post-direktøren Kristian Davidsen, Johannus E. Hansen, der er formand for Kalaallit Airports samt Maliina Abelsen, der er kommerciel direktør i Air Greenland og formand for bestyrelsen i Visit Greenland. Konferencen ledes af Martin Breum.

Nuna Advokaters og Hortens Grønlandskonference finder sted i København fredag den 1. marts.

Yderligere oplysninger og tilmelding kan ske på Hortens hjemmeside.

Film om arktisk teknologi

DTU Byg på YouTube

DTU Byg fortæller i ny film om de arktiske udfordringer.
DTU Byg, der blandt andet står bag Artek og de grønlandske ingeniøruddannelser i Sisimiut har netop lanceret en lille film på YouTube, hvor man kan se mere om den del af DTU's forskning og uddannelse, der retter sig mod Arktis.

- Det handler om ingeniørkunst under ekstreme forhold., men mange af de arktiske erfaringer kan bruges andre steder og på andre breddegrader, fortæller Niels-Jørgen Aagaard, institutdirektør på DTU Byg, i filmen.

Den nye film kommer kommer blandt andet ind på de mange udfordringer, som sne, frost, blæst og ikke mindst den smeltende permafrost giver byggeriet i Grønland.

Befolkningstallet falder

Ny befolkningsprognose i Grønland

Der bliver færre grønlændere - og de
bliver ældre, spår Grønlands Statistik
.
Indbyggertallet i Grønland vil falde i de kommende ti år, spår Grønlands Statistik i ny analyse af befolkningsudviklingen.

"Det samlede folketal vil i løbet af de kommende 10 år blive reduceret med 2,6 procent fra de nuværende 55.877 personer til omkring 54.400 i 2028. Der vil være langt flere over 65 år, hvilket vil forstærkes i løbet af 2030’erne, hvor de store årgange fra 1960’erne alle har passeret de erhvervsaktive aldre. Aldersgruppen 45-54 vil være omkring 30 procent. mindre end i dag i 2048. Det samlede folketal kan over de kommende 30 år blive reduceret med omkring 15 pct. fra de nuværende 55.877 personer til omkring 48.100 i 2048.," skriver Grønlands Statistik i den nye analyse.

Grønlands Statistik understreger, at denne type fremskrivninger er forbundet med betydelig usikkerhed.

Hele analysen kan ses på Grønlands Statistiks hjemmeside.


Den gode vilje

Konference om sociale indsatser

Willum Fonden støtter mange aktiviteter i Grønland.
Her er det et kollegium til den grønlandske
 ingeniøruddannelse ved Artek. Nu inviterer
fonden til konference om de sociale indsatser i Grønland.
Hvordan får man mere effekt af de sociale indsatser i Grønland? Det spørgsmål stiller en af de helt store spillere i den sammenhæng, Willum Fonden, sig selv i øjeblikket.

Derfor inviterer fonden til en konference i Sisimiut den 12. og 13. marts, hvor spørgsmålet vil blive diskuteret.

Willum Fonden fortæller, at man ønsker at samle alle relevante aktører med interesse for udvikling af sociale indsatser i Grønland.

- På den måde kan vi forhåbentlig sammen facilitere en retning for endnu bedre sociale indsatser i Grønland i fremtiden, hedder det i indbydelsen.

Indbydelse til konferencen kan ses her.

11. januar 2019

Stort program for 2019

ABN-programmet for det kommende år

ABN byder på et stort og spændende program for 2019.
Arctic Business Network har netop offentliggjort sit program for 2019 - og det bliver et aktivt år for ABN-medlemmerne med ikke mindre end 15 planlagte møder og arrangementer i både Grønland og Danmark.

Der er lagt op til masser af netværksaktiviteter i det kommende år med vidensudvikling, god praksis og praktisk erfaringsudveksling blandt arktiske virksomheder som det centrale omdrejningspunkt.

Årsprogrammet byder først og fremmest på en stribe virksomhedsbesøg i Grønland og Danmark - og så er der jo årets højdepunkt, generalforsamlingen, der i år finder sted i Nuuk den 13. maj forud for Future Greenland-konferencen.

ABN's 2019 program kan downloades her. Og man kan også følge med på ABN's hjemmeside, efterhånden som programpunkterne nærmer sig.

Traditionsrig nytårsreception

For ambassadører, ministre og ikke mindst Grønlands venner

Blandt gæsterne var en lang række ambassadører
og også den danske udenrigsminister
Anders Samuelsen. Foto: Tusagassiivik
Naalakkersuisut holdt traditionen tro nytårsreception på Grønlands Repræsentation i København torsdag den 10. januar 2019.

Udover Kim Kielsen var Naalakkersuisut repræsenteret af Naalakkersuisoq for Finanser og Nordisk Samarbejde Vittus Qujaukitsoq og Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Kirke og Udenrigsanliggender Ane Lone Bagger.

 Nytårsreceptionen var todelt, og i den første var ambassadører, bestyrelsesmedlemmer, ministre og andre med, mens anden del blev holdt for dem, som kaldes Grønlands venner.

Formanden for Naalakkersuisut understregede i sin tale, at det for Naalakkersuisut er vigtigt, at have gode diplomatiske forbindelser til Grønlands nærmeste nabolande samt til strategiske og økonomisk samarbejdspartnere. Han nævnte også hovedbudskabet i sin nytårstale befolkningen i Grønland:

 ”Essensen af min nytårstale i Grønland var, at Naalakkersuisut – sammen med Grønlands befolkning - vil stræbe efter, at løfte vores land uddannelsesmæssigt, socialt og ikke mindst økonomisk. Når det er gjort, kan vores børn eller børnebørn få et godt grundlag til at tage stilling til Grønlands fremtid.”

Grønlandsk deltagelse i Artic Frontiers

Olie og seafood

Royal Greenlands administrerende direktør
Mikael Thinghuus deltager i en paneldebat om
fødevaresikkerhed ved Arctic Frontiers.
Den 20. til 24. januar er Tromsø for 13. gang vært for Arctic Frontiers, der er en de mest betydningfulde arktiske konferencer.

I år er Grønland repræsenteret ved Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Kirke og Udenrigsanliggender Ane Lone Bagger og administrerende direktør for Royal Greenland Mikael Thinghuus.

Bagger taler ved konferencens såkaldte session VI den 22. januar, hvor temaet er olie- og gasudvindingen i Arktis. Blandt de centrale spørgsmål er, om vi har den fornødne viden og teknologi til at udvinde råstoffer i Arktis på en bæredygtig måde.

Mikael Thinghuus deltager - ligeledes den 22. januar - i en paneldebat om arktisk seafood og fødevaresikkerhed.

Programmet for den store konference og de mange talere kan ses på Arctic Frontiers hjemmeside.

9. januar 2019

Rejer flyttes til Tyskland

Tættere på de store markeder

Royal Greenlands fabrik i Cuxhaven. Foto: Wikipedia
Royal Greenland overvejer at flytte en del af produktionen fra Danmark til Tyskland, meddeler selskabet på sin hjemmeside.

Den del af de grønlandske rejer, der ikke kan færdigpakkes til detail og foodservice i Grønland, er gennem en del år blevet pakket i lejede faciliteter på Østhavnen i Aalborg i Danmark. Her produceres der også rejer i lage.

Lejekontrakten udløber i slutningen af 2019, og Royal Greenland er derfor i færd med at se på det optimale set-up, der kan servicere det europæiske marked bedst muligt og optimere produktionen. -

De vigtigste markeder for vores detail - og foodserviceprodukter findes i de store europæiske markeder. Vi er derfor i færd med at se på mulighederne i Cuxhaven i Tyskland, hvor vi allerede pakker færdigvarer til de europæiske kunder, siger produktionsdirektør Lars Nielsen, og fortsætter:

- Vi kan i Cuxhaven opnå en del synergi ved sammenlægning, herunder en markant lavere husleje. I de kommende uger vil der pågå en del yderligere dialog og analyse af mulighederne. I starten af februar forventer Royal Greenland, at en endelig beslutning er på plads. Virksomheden håber, at finde en god løsning for så mange medarbejdere som muligt.

Royal Greenland beskæftiger på nuværende tidspunkt cirka 50 medarbejdere på Langerak samt en gruppe vikarer. Royal Greenlands aktiviteter i Danmark tæller, ud over pakkeriet i Aalborg Øst, kontorfaciliteter i Svenstrup syd for Aalborg. Her administreres blandt andet salg, logistik, markedsføring og finans af de internationale markedsaktiviteter.

En eventuel flytning af produktionen får ingen konsekvenser for Royal Greenlands administration i Svenstrup. Billeder

Udbud af vand

Mulighed for udvindingsrettigheder i Grønland

Grønland byder på masser af rent vand.
Naalakkersuisut har netop inviteret selskaber til at byde på rettighederne til kommerciel udnyttelse af vand og is i fem områder i det vestlige Grønland.

 Udbuddet handler om adgang til verdens største ferskvandsressource og ikke mindst til drikkevand med en exceptionel god smag og renhed, hedder det i udbudsmaterialet.

Et udvindingsområde ligger ved Paamiut, to områder ligger nær Nuuk, mens to ligger ved Maniitsoq. Lokaliteterne er udvalgt, da der her løber rent vand ud i store mængder, og da områderne er let tilgængelige.

Som noget helt nyt bydes områderne ud i en udbudsrunde, og der offentliggøres en teknisk faglig rapport udarbejdet af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS). Rapporten beskriver de feltundersøgelser, der er foretaget samt ikke mindst analyseresultaterne vedrørende vandmængder og kvalitet m.m. Udbudsrunden åbner den 7. januar 2019 med frist for modtagelse af ansøgninger senest den 1. august 2019.

Yderligere oplysninger på Naalakkersuisuts hjemmeside.

Nytårskur i Aarhus

Nytårstradition på havnen

Jørn Holbech, direktør i det grønlandske hus i Aarhus,
benyttede nytårskuren til en snak med Helle Rathke
Andersen fra ABN's sekretariat.
Grønland fik et ord med på vejen, da Aarhus Havn mandag holdt nytårskur.

- Vi glæder os til at byde Royal Arctic Line velkommen på havnen i løbet af efteråret, sagde havnedirektør Jakob Flyvbjerg Christensen i sin velkomst, hvor han i øvrigt glædede sig over, at 2018 har været havnens hidtil bedste år.

Nytårskuren samlede omkring 150 deltagere fra det jyske erhvervliv, der benyttede lejligheden til at networke. Arctic Business Network var repræsenteret ved Helle Rathke Andersen fra sekretariatet og informationsmedarbejder Jesper Hansen.

Udover Flybjergs velkomst bød arrangementet på et fagligt indlæg ved CEO Carsten Jensen fra Molslinien, der blandt andet kunne fortælle om nogle af overvejelserne bag rederiets "Kombardo"-koncept.

I øvrigt er et besøg på Aarhus havn en del af programmet for det kommende år i Arctic Business Network.