22. marts 2019

Ny turismepolitik

Skilte giver bedre vilkår for turister

Kommunalbestyrelsen vil lave bedre skiltning i Nuuk.
Kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq har i 2019 afsat to millioner kroner til forbedring af vilkår inden for turisme. Pengene skal blandt andet gå til fornyelse af vandreruter.

Det skal også være lettere for turister at kunne finde rundt i Nuuk. Der har længe været efterspørgsel på bedre skiltning. Det er nu blevet godkendt af kommunalbestyrelsen.

Kulturskiltning og vejviser-skilte, der kan vise hvor den nærmeste bank, toilet eller udsigtspunkt er henne, er et must for turister, skriver Kommuneqarfik i en pressemeddelelse.

"Derfor vil alle i fremtiden kunne se flere skilte rundt omkring i bybilledet, der viser vej", hedder det.

Borgmester Asii Chemnitz Narup er glad for det nye initiativ:

- Bedre skiltning og bedre vandreruter er bare et af mange tiltag. Kun med en målrettet indsats kan vi nærme os samme turismeboom, som Færøerne og Island oplever, siger borgmesteren i Kommuneqarfik Sermersooq.

Det er ikke kun Nuuk, som får gavn af nye tiltag inden for turisme. Der skal også sikres, at bygderne får glæde af de turister, som hvert år kommer til Grønland. Ved at afsætte en del af midlerne til at opbygge nye faciliteter i bygderne bliver de en vigtig medspiller i turismesektoren.

På sit møde den 12. marts vedtog kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq også en ny turismepolitik.

Turismepolitikken har følgende fem ambitioner:
- Turisme for alle
- De rette rammevilkår og kompetencer
- Stærke destinationer
- Naturen og kulturen som ressource og nationalskat
- Turisme som økonomisk, socialt og miljømæssigt bæredygtigt erhverv.

Ny arbejdsgruppe

Forsvaret satser på Kangerlussuaq

Forsvaret vil gerne blive i Kangerlussuaq, siger
 forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen.
Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen har meddelt Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Kirke og Udenrigsanliggender Ane Lone Bagger, at forsvaret umiddelbart ønsker at forblive i Kangerlussuaq, selv om lufthavnene i Nuuk og Ilulissat bliver udbygget.

Forsvaret begrunder ønsket i vejrforhold, forsvarets flytyper og opgaveløsningen.

Naalakkersuisut har i denne forbindelse sammen med Forsvarsministeren besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal afdække konsekvenserne og mulighederne i relation til Forsvarets fremtidige tilstedeværelse i Kangerlussuaq.

 Arbejdsgruppen forventes at afslutte sit arbejde sommeren 2019.

I en kommentar siger borgmester Malik Berthelsen fra Qeqqata Kommunia:

 Jeg synes, at fremtiden tegner lyst for Kangerlussuaq og Qeqqata Kommunia. Vi er klar til at overtage Kangerlussuaq Lufthavn og forbedre infrastrukturen med en vej mellem Kangerlussuaq og Sisimiut. Det glæder jeg mig til, at samarbejdet med Forsvaret og Naalakkersuisut om, siger Berthelsen.

Bæredygtig turisme

Hiking Destination No 1

Destination Arctic Circle får bæredygtighedspris for sit
arbejde med at udvikle turismen i blandt andet Sisimiut.
Destination Arctic Circle, der er en del af Arctic Circle Business, har netop fået årets bæredygtighedspris i Qeqqata Kommunia. Hæderen gik et projekt, som styrker bæredygtig turisme. Med hæderen fulgte et diplom og en bevilling fra kommunens bæredygtighedskonto på 100.000 kroner, som skal bruges til det videre arbejde med bæredygtig turismeudvikling.

- Vi har fokuseret på at fortælle om Destination Arctic Circle til resten af Grønland og til det internationale marked. Vi har haft fokus på at have en god dialog med alle turismeoperatører, hvor de har haft gavn af vores rådgivning og kompetenceudviklingsaktiviteter, som har betydet flere turismeaktiviteter i regionen. Vi har ligeledes markeret og udviklet nye vandreruter i regionen og ser frem til at udbygge vores førerposition som ”Hiking destination no. 1” i Grønland, siger direktør Juliane Henningsen, Arctic Circle Business.

Vicekommunaldirektør Laust Løgstrup, Qeqqata Kommunia motiverede valget og fremhævede en række af Arctic Circle Business' aktiviteter, blandt andet brobygning i Kangerlussuaq, formidling af Kangerlussuaq med fokus på amerikanerhistorien, InuitArt festival i Maniitsoq og afmærkning af vandrerute fra Itinneq nedover Sarfannguit til Sisimiut.

20. marts 2019

Kina som global stormagt

Trusler og muligheder

Kina er på vej til at blive en arktisk stormagt.
Det grønlandske erhvervsliv kan nu høre mere om Kinas rolle i fremtiden. Det sker på et gå-hjem-møde 21. marts i Nuuk, som foregår hos Grønlands Erhverv.

Oplægsholder er sikkerhedspolitisk rådgiver i PET i Grønland, Lena Aviaaja Rosing, der vil fortælle om de trusler og muligheder, Grønland står over for i sit engagement med Kina, hvis population og økonomi er henholdsvis 25.000 og 5.000 gange større end Grønlands. Rosing vil blandt andet fortælle om Kinas globale ambitioner, særligt i Arktis og Grønland, samt hvordan Kina anvender politiske, økonomiske, militære og kulturelle virkemidler til at fremme sin agenda.

Lena Aviaaja Rosing siger i invitationen, at hun vil øge opmærksomheden på de udfordringer, der udspringer af kinesiske investeringer, cyberspionage, industrispionage, illegitim tilegnelse af intellektuel ejendom, holdningspåvirkning og Kinas ambitioner om en stærk arktisk tilstedeværelse.

Invitation til mødet kan ses på Grønlands Erhvervs hjemmeside.

Gang i olieefterforskningen

Planer om nye boringer

Nu skal der ledes efter olie i Østgrønland.
Nu skal der igen efter nogle års pause igen ledes efter olie i Grønland. Naalakkersuisut har udstedt en efterforsknings- og udnyttelsestilladelse til Greenland Gas and Oil Limited (GGO) til et onshore område på Jameson Land i Østgrønland.Tilladelsen dækker et område på cirka 2600 km2.

GGO er en UK-baseret olie- og gasefterforskningsselskab, der fokuserer på Grønland. Det er selskabets strategi at udvikle licensområdet på Jameson Land til et producerende oliefelt. Selskabet planlægger i tæt dialog med myndighederne at gennemføre et efterforskningsprogram, der blandt andet omfatter boringer inden for to år.

Foruden tilladelsen til Greenland Gas and Oil er der netop blevet meddelt to forundersøgelsestilladelser til det internationale seismiske selskab TGS-Nopec Geophysical Company ASA til at indsamle geofysiske data i havområder i Vest- og Nordgrønland.

Naalakkersuisoq Aqqalu Jerimiassen er glad for, at det nu ser ud til, at der igen kommer gang i olieefterforskningen i Grønland:

- Med den seneste tilladelse er det blevet klart, at det er lykkedes at vende den negative udvikling, hvad angår oliefterforskning i Grønland. Der er nu ansøgt henholdsvis meddelt i alt 4 nye efterforsknings- og udnyttelsestilladelse på olieområdet siden midten af 2018.

Ny super1 i Island

Satser på bæredygtighed

Med den anden Super1-butik i Reykjavik styrker
Arctic Group væksten i Nordatlanten. Foto: Arctic Group
Der var kø, og der var gratis påskeæg til de første kunder, da islandske Sigurður Pálmi Sigurbjörnsson åbnede sin anden Super1-butik i Reykjavik.

Sigurbjörnssons butikker er en del af Super1-konceptet, som Arctic Group står bag. Arctic Group er blevet valgt som hovedleverandør for detailkæden på Island, og med aftalen fortsætter Arctic Group sin vækst på det nordatlantiske marked. Super1-konceptet findes i forvejen i Grønland og på Færøerne.

- Vi har arbejdet næsten 24 timer i døgnet, fortæller Sigurður Pálmi Sigurbjörnsson. Butikken er nummer to i rækken af foreløbig tre planlagte butikker.

Den islandske købmand og Arctic Group satser på bæredygtighed i sortimentet:

- Vi satser på mere variation i produkterne og længere åbningstider. Samtidig fokuserer vi på produkter i mindre pakker samt økologiske og miljøvenlige produkter. Vi har små pakker, og så kan du købe alt hvad du behøver og gå hjem istedet for at tage bilen, siger Sigurbjörnsson.

Grønland på forårsmesse

Samarbejde om grønlandske specialiter

Marianne Bjerre og Brian Ekstrøm serverede grønlandske
specialiteter på forårsmessen i Bella Centret. Privatfoto
Copenhagen Beer, der står for den danske markedsføring af blandt andet Greenland Ice Cap Water, og Kvann Kompagniet, der gennem en årrække har produceret grønlandske specialiteter især baseret på kvan og timian, gik i weekenden sammen om en stand på forårsmessen i Bella Centret i København.

De to virksomheder bød på smagsprøver på blandt andet Greenland Ice Cap Waters vand fremstillet af smeltet indlandsis, kvanbrødssnacks og en ny gin fremstillet på arktiske urter. Produkterne blev godt modtaget af gæsterne på messen, der noterede 74.000 besøgende i tællerapparatet.

- De danske forbrugere er meget glade for grønlandske specialprodukter. Desværre er kendskabet for ringe til de grønlandske lækkerier. Det vil vi gøre noget ved. Derfor gik vi sammen om standen, siger Brian Ekstrøm fra Copenhagen Beer.

Samarbejdet mellem Copenhagen Beer og Kvann Kompagniet er nyt, men en rigtig god ide, mener Marianne Bjerre fra Kvann Kompagniet:

- Når de to virksomheder har aftalt at samarbejde med salg og markedsføring, er det ud fra overbevisningen om, at fælles kræfter når længere, og forskellige erfaringer og kompetencer giver et bedre fundament for succes og fortsat vækst. Det er en stor styrke at kunne bringe hinandens netværk i spil, når der skal sælges og markedsføres med produkter, som er nye og måske lidt anderledes, siger Marianne Bjerre.

15. marts 2019

Optimisme i Sermersooq

Fuld gang i beskæftigelsen

Optimismen i byggebranchen især
i Nuuk er stor, viser ny analyse.
Der forventes fortsat vækst de kommende 12 måneder på et niveau der ligger over niveauet for det første halvår af 2018. Det viser en ny erhvervsanalyse, som Sermersooq Business Council præsenterede torsdag.

Det er især byggeriet og turistbranchen som forventer vækst, hvorimod fiskeriet ikke oplever den samme optimisme som i 2017. Rapporten viser også, at virksomhederne forventer stigninger i både råvarepriser og egne salgspriser, ligesom der er forventninger om flere ansatte i virksomhederne de kommende 12 måneder. Det er primært byggeriet der ligger over gennemsnittet, mens fiskeriet og turismen forventer at holde niveau.

Analysen rummer en særskilt rapport om mulighederne for at tiltrække arbejdskraft. Heri hedder det blandt andet, at virksomhederne har både en vilje og et ønske om at kunne ansætte lokale medarbejdere frem for at tilkalde arbejdskraft.

Virksomhederne er desuden villige til at investere i en opkvalificering af en ny medarbejder lige fra dag 1, hvis dette er nødvendigt. Flere virksomheder anvender tilbud om opkvalificering som fastholdelses-incitamentet i 2018 end i 2017.

Sermersooq Business Councils erhvervsanalyser kan downloades her.

TV-dokumentar om Arktisk Kommando

TV-stjerner

Første program fortæller blandt andet om
optagelsesprøven til Sirius. Foto: Sirius
Torsdag den 21. marts har DR premiere på en ny dokumentarserie om Arktisk Kommando. Serien fortæller over fire torsdage om kommandoens mange gøremål, der udover suverænitetshævdelse og en række militære opgav også omfatter mange bidrag til det grønlandske civilsamfund - især når det brænder på.

Kommandoen giver hvert år en hjælpende hånd til mange skibe, deltager i eftersøgninger og ydede en massiv assistance, da tsunamien for snart to år siden ramte Uummannaq-området.

I omtalen af seriens første afsnit, der sendes 21. marts kl. 20.45 skriver DR blandt andet:

"En ung rypejæger er meldt savnet i Sydgrønland. Arktisk Kommando sender et Challengerfly afsted for at deltage i eftersøgningen. Hvert år søger Arktisk Kommando stationsspecialister og nye ansatte i slædepatruljen Sirius. 57 aspiranter møder op i Frederikshavn. Et krævende udskilningsforløb går i gang og kun få af ansøgerne vil ende med at få opfyldt deres drøm: en udstationering i Nordøstgrønland."

Turiststop på Island

Nedslidning

De islandske myndigheder har lukket for turister ved
 Fjadrargljufur. Foto:Visit South Iceland
Den stigende interesse for Arktis blandt turister er blevet en udfordring for de mest besøgte steder. Forleden meddelte de færøske myndigheder, at man lukker for turisters adgang til øerne i en weekend i april, og nu har de islandske miljømyndigheder besluttet at lukke for offentlighedens adgang til stier ved fjeldkløften Fjadrargljufur.

Stedet er blevet et populært turistmål, efter at Justin Bieber brugte det i en musikvideo, og stedet blev sidste år besøgt af 300.000 turister, der slider voldsomt på den godt to kilometer lange sti langs fjeldsiderne.

- I perioder med tøvejr bliver stien til ufremkommeligt mudder. Det får besøgende til at træde over vores hegn og gå parallelt med stien, som hurtigt ødelægger plantelivet, siger Daniel Freyr Johnson, rådgiver i Islands miljømyndighed.

Fjadrargljufur-kløften er dog ikke den eneste naturattraktion, som de islandske myndigheder har lukket på grund af presset fra turisterne. Et stigende antal seværdigheder er blevet lukket midlertidigt  de senere år.

 Fjadrargljufur-kløften vil efter planen bliv åbnet igen 1. juni.