19. december 2018

Fokus på forretningsudvikling

Julehilsen fra Netværksbestyrelsen

ABN-formanden Poul Hededal.
Arctic Business Network har i det snart forgangne år haft stort fokus på forretningsudvikling med blandt andet en lang række en-til-en møder i netværket. Både bestyrelsen og sekretariatet har deltaget i møderne med medlemsvirksomheder og der er desuden gennemført forretningsudviklings-møder mellem medlemsvirksomheder. Det er en fokus, vi vil fastholde og udvikle i det kommende år.

I oktober var netværket medarrangør af en delegationstur til Island ved hjælp af medlemsvirksomheder, sekretariatet og vore samarbejdspartnere – ikke mindst Arctic Consensus. Turen blev en succes, hvor deltagerne kom hjem med mange gode kontakter i bagagen. Vi besøgte blandt andet Eimskip, det dansk-islandske handelskammer, Orbicon Arctic, Matis, Iceland Ocean Cluster og Faxaflóahafnir (Reykjavik Havn). Der var desuden indlagt tid til individuelle møder og masser af networking. Tak til alle deltagere og arrangørerne for den store indsats.

Programmet for det kommende år er ved at være på plads. Det bliver et ambitiøst program med op imod 20 netværksmøder – 10 på hver side af Atlanten. På nuværende tidspunkt har vi 16 netværksmøder planlagt og positivt tilsagn fra følgende: Visit Greenland, Visiobox, CSR Greenland, Kommuneqarfik Sermersooq, Xploration Services, Sundhedsvæsenet i Grønland, Mittarfeqarfiit, Aalborg Zoo, Bunker43, Nukissiorfiit, Air Greenland, COWI, Siemens samt Aarhus Havn og Lundsøe. Du vil høre mere om programmet, når vi offentliggør det umiddelbart efter årsskiftet.

Tidligt i det nye år vil vi også afsløre et nyt og spændende initiativ, der vil sikre ABN endnu større gennemslagskraft, endnu flere og mere interessante medlemsmøder og –aktiviteter og i det hele taget øge ambitionerne for netværkets arbejde.

 I bestyrelsen er vi altid åbne for ideer til netværksmøder, så hvis du og din virksomhed har noget på hjerte, ønsker at invitere til netværksmøde eller måske har en ide til et tema, så er det blot at kontakte sekretariatet, der hjælper med alt det praktiske.

 Rigtig god jul og godt nytår til Jer alle.

På bestyrelsens vegne
Formand Poul Hededal

Innovation og virksomhedsfinansiering i Arktis

Ny rapport

Ny rapport anbefaler samarbejde
 om markedsføring i Arktis.
Udenrigsministeriet har offentliggjort en ny rapport om virksomhedsfinansiering i Arktis. Rapporten kommer med en række konkrete anbefalinger til, hvordan de arktiske lande og institutioner kan fremme innovation, entreprenørskab og virksomhedsfinansiering i Arktis.

Den ny rapport anbefaler forbedrede finansieringsmuligheder for små og mellemstore virksomheder, fælles samarbejde om markedsføring, øget fokus på yngre iværksættere samt fyrtårnsprojekter for at tiltrække international kapital.

Udenrigsministeriet har bestilt den eksterne konsulentrapport med en kortlægning af eksisterende nationale og internationale finansieringsfaciliteter for opstart, mikro-, små og mellemstore virksomheder i Arktis. Samtidig kommer rapporten med en række konkrete anbefalinger til at forbedre innovation, entreprenørskab og investeringsklima i Arktis, i form af både nye initiativer og bedre anvendelse af eksisterende finansieringsmuligheder. Kortlægningen og anbefalingerne skal støtte det fremadrettede arbejde med bæredygtig økonomisk udvikling i først og fremmest Arktisk Råd og Arktisk Økonomisk Råd.

Rapporten kan downloades fra Udenrigsministeriets hjemmeside.

Erhvervsråd i syd

Nyt grønlandsk erhvervsråd

Erhvervsrådet i Kommune Kujalleq skal blandt andet
 lave en udviklingsplan for erhvervslivet i kommunen.
14. december var der stiftende generalforsamling i et nyt erhvervsråd, der dækker Kommune Kujalleq.

Rådets første bestyrelse består af Rasmus Christian Rasmusen, der blev valgt som formand. Desuden borgmester Kiista P. Isaksen, Poul Erik Frederiksen fra Nanortalik, Johan Arne Fleischer fra Qaqortoq, Pavia Fontain fra Narsaq og Storch Lund fra Narsarsuaq.

Den vigtigste opgave for Erhvervsrådet er at lave en udviklingsplan inden for erhvervs- og arbejdsområdet i Kommune Kujalleq.

- Det er vigtigt for mig at vende udviklingen i Sydgrønland mod en positiv retning gennem et godt samarbejde, derfor er det vigtigt med et tæt samarbejde mellem virksomhederne og ledelsen. Jeg glæder mig og er klar til at tage roret i erhvervsrådet, siger den nyvalgte formand, der i mange år har drevet turismevirksomheden 60º North.

Ny samarbejdsaftale

Bedre forhold for grønlandske studerende

Anna Lynge, formand for Det Grønlandske Hus i Aalborg.
Naalakkersuisut har indgået en ny samarbejdsaftale med de grønlandske huse i Danmark.

Aftalen uddyber samarbejdet i forhold til nutidige og fremtidige behov. Dette gælder navnlig i forhold til Husenes administration af de grønlandske uddannelsesstøtteregler og vejledningen af de uddannelsessøgende. Men det gælder også for Husenes vejledningsopgaver i forhold til grønlandske efterskoleelever. Aftalen erstatter samtidig den gældende aftale fra 2006.

- En af mine store interesseområder er uddannelse, hvilket jeg har gjort til mit daglige virke - jeg underviser voksne - og er glad for at give mennesker mulighed for faglig udvikling, men jeg er ligeså meget interesseret i frivillige hverv, hvorfor jeg også gør en indsats for at forbedre forholdene for grønlandske studerende i Danmark. I denne forbindelse er jeg stolt over at være medvirkende til at sikre en aftale, der løber over de næstkommende år, siger forkvinden for Det Grønlandske Hus i Aalborg, Anna Lynge, i en kommentar til den nye aftale.

Arktisk delegation i Folketinget

Kontinuitet og indflydelse

Folketinget nedsætter Arktisk Delegation.
En række medlemmer af Folketinget har stillet forslag om at tingets arktiske arbejdsgruppe til en egentlig delegation.

Forslaget vil betyde,at der skabes større kontinuitet i arbejdet og øge muligheden for indflydelse på det arktiske område og få mulighed for at påvirke udviklingen i det arktiske samarbejde, hedder det i forslaget.

Det skal blandt andet ske ved, at delegationen deltager aktivt på møder, seminarer og konferencer, hvor arktiske spørgsmål diskuteres. Delegationen skal blandt andet deltage i møderne i den arktiske parlamentarikerkonference og vælge Folketingets repræsentant i den arktiske parlamentarikerkomité.

Den nye delegation skal have 12 medlemmer. Forslagsstillerne finder, at det vil være naturligt, at de nordatlantiske medlemmer, folketingsmedlemmerne valgt i Grønland og på Færøerne, bliver medlemmer af delegationen, uafhængigt af regeringssammensætningen og af, hvilket flertal der er i Folketinget.

Forslagsstillerne finder endvidere, at det bør tilstræbes, at der til den arktiske delegation vælges to medlemmer fra Grønlandsudvalget, to medlemmer fra Færøudvalget, to medlemmer fra Forsvarsudvalget, to medlemmer fra Udenrigsudvalget og fire medlemmer fra Nordisk Råds delegation.

Forslaget blev fremsat af Henrik Dam Kristensen fra Socialdemokratiet sammen med to andre socialdemokrater, to medlemmer fra Dansk Folkeparti, en venstremand, to konservative samt de to færøske medlemmer af Folketinget og Aaja Chemnitz Larsen fra IA.

TV-debut for unge grønlændere

Rejer, hellefisk og hø

DR-vært Timm Vladimir viser, hvordan man selv
 kan røge de grønlandske specialiteter. Foto: DR/screendump
Selv om årets udgave af DR's traditionelle Julehilsen til Grønland i år foregik i København i modsætning til de to forrige år, hvor det skete i Musikkens Hus i Aalborg, var der også et nordjysk islæt i programmet.

Det var Arctic Street Food, der er et nyt initiativ fra Det Grønlandske Hus i Aalborg. En række unge sælger grønlandske specialiteter med et street food-tvist ved større begivenheder fra en ombygget pølsevogn.

Danmarks Radio havde bedt Arctic Street Food om at lave en gave til alle deltagerne. Det blev et henkogningsglas med blandt andet rejer og hellefisk samt lidt hø, så brugerne selv kunne røge lækkerierne derhjemme.

I udsendelsen, der blev vist sendt lørdag den 15. december, bar de unge fra Arctic Street Food varerne ind i studiet - og værten, Timm Vladimir, gav en hurtig instruktion. Det var i øvrigt også Arctic Street Food, der stod for traktementet ved den traditionsrige efterfest.

11. december 2018

Avataq søsat

Royal Greenlands største trawler

Avataq i havnen i Bilbao. Foto: RG
Den grønlandske nationalsang Nunarput utoqqarsuanngoravit gjaldede over højttalerne på det spanske værft Astilleros de Muruetai, Bilbao den 23. november, da man søsatte den anden af Royal Greenlands to nye trawlere, Avataq.

Royal Greenlands hidtil nyeste på stammen har en længde på 82,30 meter og er 18 meter bred. Trawleren bliver dermed det største skib i Royal Greenlands trawlerflåde, får en lastkapacitet på 2.850 kubikmeter. Trawleren, der skal erstatte trawleren Qaqqatsiaq, bliver et kombinationstrawler til fangst af både rejer og hellefisk, får plads til en besætning på cirka 30 personer og skal sejle i de grønlandske farvande og Barentshavet.

- Jeg så skibet imens den endnu stod på værft, og det var et fantastisk syn, fordi det er så stort, siger driftschef i Royal Greenlands trawlerafdeling, Johan Berthelsen, og han fortsætter:

 - Byggeriet af begge trawlere, Avataq og Sisimiut er godt i gang. Det rå ydre i begge skibe er nu færdigbygget, så nu skal de topmoderne fabrikker og det øvrige indvendige inventar installeres. Det er planen, at Avataq skal i drift ultimo 2019.

Den anden af de to nye trawlere, Sisimiut, blev søsat i maj 2018 og forventes at komme i drift i maj 2019.

Gang i ny mine

Hudson i produktion

Det hvide er ikke sne, men anorthosit. Foto: Hudson
Efter flere års anlægsarbejder er Hudson Greenland nu gået i gang med produktionen i Grønlands nye mine ved White Mountain nær Kangerlussuaq. Minen producerer anorthosit, der blandt andet bruges i glasfiber, maling og CO2-neutralt cement.

Hudson Greenland oplyser, at det første sprængte anorthosit malm er kørt fra minen til procesanlægget.

I Naalakkersuisut er der stor glæde over, at Grønland efter mange års satsning på råstofbranchen nu har to aktive miner.

- Det har stor betydning, at Grønland nu er en minenation med to aktivt producerende miner. Rubinminen ved Qeqertarsuatsiaat og nu altså også anorthosit-minen ved Kangerlussuaq. En fordobling af aktive miner i Grønland vil på sigt betyde både flere arbejdspladser og flere råstofindtægter til landskassen. Produktionsstarten i Kangerlussuaq skal derfor betragtes som en vigtig milepæl, siger Naalakkersuisoq for Råstoffer og Arbejdsmarked, Erik Jensen.

Engelsk via Skype

Bygdebørn bliver bedre til engelsk

- How do you do, Granny, siger eleverne i bygden
Sarfannguit. Foto: Qeqqata Kommunia
Eleverne i bygden Sarfannguit nær Sisimiut er netop begyndt med fjernundervisnings-værktøjet The Granny Cloud, hvor man via Skype og elevernes Ipads lærer engelsk ved at tale med engelsktalende lærere fra andre lande.

De andre bygder i kommunen er også begyndt - og resultaterne er gode, viser de første tests.

I Qeqqata Kommunia begyder undervisningen i engelsk i 1. klasse, men da man mangler engelsklærere, har man indarbejdet The Granny Cloud som en del af undervisningsmetoden i Qeqqata Kommunias bygder.

The Granny Cloud begyndte i Atammik og er nu spredt ud til flere af Qeqqata Kommunias bygder, hvor det blandt andet bruges flittigt i Napasoq. I Sarfannguit begyndte man i fredags, hvor 11 elever fra 4. klasse og op hver fredag i en halv time taler engelsk med lærere fra Canada eller USA.

-Vi håber også, eleverne her får gavn af det, nu snakkes der i hvert fald mere engelsk, siger skoleder i Sarfannguit, Anna Lise Kreutzmann.

The Granny Cloud er en organisation baseret på frivillige engelsklærere til børn med begrænsede uddannelsesressourcer og koordineres fra Indien.

Forskningshub på vej

På finansloven

Professor Minik Rosing er idemanden bag
 det arktiske forskningshub i Grønland.
Regeringen har afsat tre millioner kroner i finansloven for næste år til at etablere et forskningshub, der skal koordinere og styrke den arktiske forskning i Grønland.

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers havde gerne set en større bevilling, men idemanden bag projektet, professor Minik Rosing, er godt tilfreds:

- Det er betryggende at høre, at der i første omgang ikke er tale om flere penge. Det er nemlig vigtigt, at hubben vokser organisk, i takt med at behovet og interessen for at bruge hubben stiger. Det er bedre, end at man bygger en masse op først, siger professoren til den grønlandske radioavis.

Ordene faldt i forbindelse med den danske polarforskerdag, der i år var arrangeret af AAU Arctic og foregik i København den 6. december.

6. december 2018

Spændende energiprojekter

ABN besøgte Nukissiorfiit

Teknisk direktør Mogens Nielsen
fortæller om grønlandske energiprojekter.
Det grønlandske energi- og forsyningsselskab Nukissiorfiit har en vision om at forsyne Grønland med vand og energi uden brug af fossile brændstoffer. Det kunne medlemmerne af Arctic Business Network høre mere om, da netværket onsdag havde inviteret til medlemsmøde hos Nukissiorfiit.

Teknisk direktør Mogens Nielsen fortalte om virksomheden og især om de to nye grønlandske energiprojekter.

I bygden Igaliku i Sydgrønland har man opstillet både solpaneler og vindturbiner. Planen er, at Igaliku om sommeren hovedsagelig skal forsynes med el fra solpaneler og vindkraft. Sol og vindkraft er ikke stabile, så en batteribank skal sikre en jævn forsyning over døgnet.

I Sisimiut er Nukissiorfiit netop blevet færdig med at opstille to vindmøller, der skal fungere som et testcenter for vindmølleenergi i Grønland.

Herudover er man i gang med at anlægge et helt nyt forsyningsanlæg i bygden Qeqertat nær Qaanaq, hvor der de seneste år har været et omfattende fiskeri. Det er planen, at elværk, olietankanlæg og teleforbindelser skal være klar i 2019 og i 2020 kommer så også vandforsyning. Det er et udfordrende projekt både på grund af logistikken og den korte anlægssæson godt 1200 km nord for polarcirklen.

Desuden arbejder Nukissiorfiit på at undersøge mulighederne for at anlægge en række mindre vandkraftværker til at forsyne bygderne Qeqertarsuatsiaat, Qassiarsuk, Atammik, Arsuk, Ittoqqortoormiit, Kulusuk, Narsaq Kujalleq (Narsamijit) , Kapisillit, Kangerlussuaq, Oqaartsut samt  Isortoq,
Nogle af ABN-medlemmerne under besøget hos Nukissiorfiit,
der naturligvis har den grønlandske julestjerne tændt i mødelokalet.