19. december 2018

Arktisk delegation i Folketinget

Kontinuitet og indflydelse

Folketinget nedsætter Arktisk Delegation.
En række medlemmer af Folketinget har stillet forslag om at tingets arktiske arbejdsgruppe til en egentlig delegation.

Forslaget vil betyde,at der skabes større kontinuitet i arbejdet og øge muligheden for indflydelse på det arktiske område og få mulighed for at påvirke udviklingen i det arktiske samarbejde, hedder det i forslaget.

Det skal blandt andet ske ved, at delegationen deltager aktivt på møder, seminarer og konferencer, hvor arktiske spørgsmål diskuteres. Delegationen skal blandt andet deltage i møderne i den arktiske parlamentarikerkonference og vælge Folketingets repræsentant i den arktiske parlamentarikerkomité.

Den nye delegation skal have 12 medlemmer. Forslagsstillerne finder, at det vil være naturligt, at de nordatlantiske medlemmer, folketingsmedlemmerne valgt i Grønland og på Færøerne, bliver medlemmer af delegationen, uafhængigt af regeringssammensætningen og af, hvilket flertal der er i Folketinget.

Forslagsstillerne finder endvidere, at det bør tilstræbes, at der til den arktiske delegation vælges to medlemmer fra Grønlandsudvalget, to medlemmer fra Færøudvalget, to medlemmer fra Forsvarsudvalget, to medlemmer fra Udenrigsudvalget og fire medlemmer fra Nordisk Råds delegation.

Forslaget blev fremsat af Henrik Dam Kristensen fra Socialdemokratiet sammen med to andre socialdemokrater, to medlemmer fra Dansk Folkeparti, en venstremand, to konservative samt de to færøske medlemmer af Folketinget og Aaja Chemnitz Larsen fra IA.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar