19. december 2018

Innovation og virksomhedsfinansiering i Arktis

Ny rapport

Ny rapport anbefaler samarbejde
 om markedsføring i Arktis.
Udenrigsministeriet har offentliggjort en ny rapport om virksomhedsfinansiering i Arktis. Rapporten kommer med en række konkrete anbefalinger til, hvordan de arktiske lande og institutioner kan fremme innovation, entreprenørskab og virksomhedsfinansiering i Arktis.

Den ny rapport anbefaler forbedrede finansieringsmuligheder for små og mellemstore virksomheder, fælles samarbejde om markedsføring, øget fokus på yngre iværksættere samt fyrtårnsprojekter for at tiltrække international kapital.

Udenrigsministeriet har bestilt den eksterne konsulentrapport med en kortlægning af eksisterende nationale og internationale finansieringsfaciliteter for opstart, mikro-, små og mellemstore virksomheder i Arktis. Samtidig kommer rapporten med en række konkrete anbefalinger til at forbedre innovation, entreprenørskab og investeringsklima i Arktis, i form af både nye initiativer og bedre anvendelse af eksisterende finansieringsmuligheder. Kortlægningen og anbefalingerne skal støtte det fremadrettede arbejde med bæredygtig økonomisk udvikling i først og fremmest Arktisk Råd og Arktisk Økonomisk Råd.

Rapporten kan downloades fra Udenrigsministeriets hjemmeside.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar