6. oktober 2015

Maritime Arctic Platform søsat

Arctic Business Network retter blikket mod Maritime Arctic Platform

Maritime Arctic Platform samler erhvervsliv, offentlige
 myndigheder og uddannelses- og forskningsverdenen
 i en fælles platform, så Rigsfællesskabet kan profitere
 på den hastige udvikling i Arktis. Foto: SIMAC
Netværksleder Ellen Arnskjold var blandt deltagerne, da Maritime Arctic Platform mandag blev præsenteret på DTU. Arrangementet var et led i Maritime Days 2015.

Målet for Maritime Arctic Platform er at udvikle en platform, der kan realisere det kommercielle potentiale for rigsfællesskabets maritime erhverv. Det handler kort og godt om at få del i de aktiviteter, der forventes i det fremtidige Arktis - og det kræver samarbejde mellem såvel offentlige myndigheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet.

- Nøgleordet for at få del i de fremtidige, arktiske potentialer er samarbejde. En indsats kunne derfor være at etablere et mere formaliseret samarbejde mellem virksomheder, forskningsinstitutioner og eventuelt offentlige aktører. Det vil i de kommende år kunne sikre et forum til udveksling af erfaringer og skabelse af nye tiltag, der kan sikre en løbende tilpasning til de arktiske markeders udvikling, hed det i præsentationen af den nye platform.

Blandt andet vil Maritime Arctic Platform blive et godt forum for debatter om den fremtidige lovgivning og regulering af sejlladsen i Arktis. Derfor vil organisationer som EU og Arctic Economic Council også blive blandt aktørerne i det fremtidige samarbejde.

Netop lovgivningen i form af den nye polarkode var emnet for et indlæg af  Jan Askholm fra Simac i Svendborg, der er et af medlemmerne i Arctic Business Network. Askholm fortalte om, hvordan den nye polarkode påvirker uddannelsen af maritime medarbejdere.

- Vi vil også tage polarkoden op på et kommende møde i Arctic Business Network. Den 5. november holder vi et møde i Aalborg, hvor Jan Askholm vil være blandt indlederne, fortæller Ellen Arnskjold.

Det var Polar DTU, som stod bag mandagens præsentation. Projektet er udviklet i samarbejde mellem Den Danske Maritime Fond, Polar DTU og CBS.

En lang række virksomheder og organisationer har deltaget i interviews i forbindelse med projektudviklingen. Det er blandt andre udover SIMAC, også grønlandske virksomheder som True North Gems Greenland, Royal Arctic Line og Royal Greenland.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar