1. september 2015

Greenland Holding genvælger bestyrelse

Bestyrelsen konstitueret
Bestyrelsesformand Christian Motzfeldt og
 næstformand Taitsiannguaq Olsen.
Bestyrelsen for Greenland Holding A/S har konstitueret sig, og i den forbindelse er Taitsiannguaq Olsen, divisionschef i Royal Arctic Havneservice, udnævnt til næstformand, meddeler selskabet i en pressemeddelelse.

På generalforsamlingen i juni blev bestyrelsen genvalgt, og det er bestyrelsesformanden glad for.

- Vi arbejder med store og langsigtede investeringer, så det er vigtigt med kontinuitet og folk med erhvervsmæssig erfaring i bestyrelsen, siger Christian Motzfeldt, der selv er direktør for Vækstfonden i København.

Greenland Holdings hjemmeside oplyses det, at virksomhedens formål er at være interessent i Interes­sentskabet "Greenland Contractors af 21. februar 1994" samt yde rådgivning og konsu­lentbistand i forbindelse med afslutning af vand­ kraftværket i Qorlortorsuaq samt at medvirke til at understøtte Naalakkersuisut's målsætninger om erhvervsfremme, som fremlægges på den ordinæ­re generalforsamling. Selskabets midler skal i den forbindelse forvaltes på forretningsmæssige vilkår og forsvarlig vis.

Greenland Holding er 100 % ejet af det grønlandske selvstyre.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar