14. september 2015

Erhvervslivet støtter erhvervsuddannelserne

Grønlandsk erhvervsliv ansætter mange lærlinge

Fredagens ABN-møde i Nuuk foregik i
Ledelsesakademiets nye lokaler.
Det grønlandske virksomheder er rigtigt gode til at ansætte lærlinge - og da der er mangel på arbejdskraft i Grønland, er det en god løsning. Jo flere, der uddannes, jo mindre behov for arbejdskraft udefra.

Det slog Karsten Klausen fra Grønlands Erhverv fast, da han talte på Arctic Business Networks møde fredag i forbindelse med, at Seashow 2015 gæstede Nuuk.

Karsten Klausen ridsede udviklingen de seneste år op:

Selv om finanskrisen som sådan ikke har ramt Grønland, har de to seneste år budt på stagnation. Det skyldes blandt andet, at euforien og forventningerne til store råstof- og olieprojekter er taget af. Stagnationen betyder også, at de store byggeriprojekter lade vente på sig. Byggeriet har stor betydning for alle erhverv, sagde arbejdsgiverrepræsentanten, der ikke lagde skjul på, at den grønlandske økonomi i dag bygger snævert på fiskeri og bloktilskud.

Direktør Ulla Lynge præsenterede
 Sermersooq Business Councils mange aktiviteter.
Direktør Ulla Lynge, Sermersooq Business Council, præsenterede erhvervsrådets aktiviteter.
- Sermersooq er en stor kommune med mange typer virksomheder og forskellige udfordringer.

Sermersooq Business Council ønsker vækst både i eksisterende og nye virksomheder.
Erhvervsrådet i Sermersooq har identificeret et stort paradoks.

- Uddannelse er nødvendigt, men mange virksomheders medarbejdere har ikke tid til at deltage i kompetenceudviklingen. Der er rådet i dag i gang med at etablerere et vikarkorps af arbejdsparate arbejdsledige.

- Samarbejde er nødvendigt, for succes bygger på samarbejde, slog Ulla Lynge fast.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar