21. september 2015

Mange bud på Grønlands fremtid

IA samlede de grønlandske studerende

Konferencen blev indledt med en såkaldt video-event,
 hvor de studerende lavede bidrag med mobil-kameraerne.
- Interessen har simpelthen været overvældende, så vi på et tidspunkt måtte lukke for tilmeldinger. Det har vi aldrig oplevet før, forklarede et glad folketingsmedlem for Inuit Ataqatigiit, Aaja Chemnitz Larsen forud for lørdagens "Grønland 2025".

Konferencen foregik i Fællessalen på Christiansborg,
hvor Oscar Matthiesens fresco af grundlovsforsamlingen
 fra 1915 gav inspiration til samtale og fordybelse.
Konferencen, som var arrangeret i samarbejde med de grønlandske studenterorganisationer Ili-ili og Avalak, var rettet mod de grønlandske studerende, der skulle komme med et bud på fremtidens Grønland. Det skete i konkurrenceform, hvor de studerende var delt i fire grupper, som skulle komme med forslag til løsning af konkrete opgaver i relation til Grønlands fremtid.

En af deltagerne havde en god forklaring på den store interesse blandt de studerende:

- Det er jo lige så godt som en jobsamtale, sagde hun.

Hvis det er rigtigt, er der store muligheder for det grønlandske erhvervsliv, for der blev gået til den i løbet af eftermiddagen. Både med gode spørgsmål og spændende løsningsforslag.

Vinderne blev gruppen, som arbejdede med turisme. De kom med et forslag til Arctic Trail - vandreturen mellem Kangerlussuaq - som de forestiller sig gjort mere tilgængelig gennem apps og en kørselsordning.

De fire grupper fik hjælp af mentorer fra erhvervslivet.

Aaja Chemnitz Larsen, MF, Inuit Ataqatigiit,
havde taget initiativ til konferencen - og var
et populært mål for mobilkameraerne.
Arctic Business Networks formand, direktør Poul Hedemann, havde påtaget sig hvervet som mentor i den gruppe, der skulle arbejde med innovation. I gruppen for investeringer var det direktør Karsten Høy fra Greenland Holding og direktør Mikael Thinghuus fra Royal Greenland gav gode råd til fiskerigruppen. Endelig var det direktør Anders Stenbakken og radiomanden Georg Julin, der inspirerede turismegruppen.

Forslagene blev bedømt af en dommerkomite bestående af Aaja Chemnitz Larsen, arbejdsgiverdirektør Brian Buus Pedersen, Christian Keldsen, Air Greenland og konsulent Anne Mette Christiansen, CSR Greenland.

IA Folketingimi har allerede annonceret, at arrangementet gentages til næste år i Nuuk.

Konferencen havde Arctic Business Networks netværksleder Ellen Arnskjold som faciliator.

Deltagerne lytter til velkomsttalerne.
Avalaks formand Bjørk Lange Kristensen bød velkommen
 på vegne af de grønlandske studerende i Danmark.
Arctic Business Networks formand, Poul Hededal, var
 mentor for den gruppe, der arbejdede med innovation.
Karsten Høy fra Greenland Holding fortalte
 om det grønlandske investeringsmiljø.
Mikael Thinghuus og fiskerigruppen holdt til i Christiansborgs
Grønlandsværelse, der til daglig er hjembase for Grønlandsudvalget.
Turismegruppen lytter opmærksomt til oplægget,
 der blev leveret af radiomanden Georg Julin.
Mentorgruppen bestod blandt andet af Karsten Høy,
Georg Julin, Anders Stenbakken og Poul Hededal.
ABN's netværksleder Ellen Arnskjold var ordstyreren,
 der guidede deltagerne i gennem programmet.
#KN2025

Ingen kommentarer:

Send en kommentar