25. september 2015

Svag optimisme at spore

Den årlige rapport fra Økonomisk Råd tager temperaturen på den grønlandske økonomi

Der så småt ved at komme gang
 i bygge- og anlægssektoren igen.
Der er en svag optimisme at spore hos Grønlands Økonomiske Råd, der onsdag barslede med det årlige helbredstjek på den grønlandske økonomi.

"Der er udsigt til en vis fremgang i den økonomiske aktivitet. Fremgangen kommer efter tre år med tilbagegang. Den væsentligste årsag til bedringen er en gunstig indkomstudvikling drevet af stigende priser på fisk og skaldyr samt en normalisering af niveauet for bygge- og anlægsinvesteringerne", hedder det i rapportens indledning.

Men træerne vokser ikke ind i himlen, for der er fortsat stor usikkerhed om udviklingen. Grønland er fortsat meget afhængig af indtægterne fra fiskeriet, og faldende fiskepriser kan hurtigt vende udviklingen, advarer rådet.

Det konstateres, at arbejdsløsheden fortsat er høj, og at der er udfordringer på grund af uddannelsesniveauet, klimaet og manglende incitimenter på området.

Rådet er grundlæggende tilfreds med Naalakkersuisuts forslag til finanslov for 2016 og de kommende år, men løfter også pegefingeren:

"Tidligere finanslove har haft en tilsvarende profil for de offentlige finanser, hvor fremtidige reformer skulle sikre overskud på de offentlige finanser. Imidlertid er disse tiltag blevet udskudt og det har skabt en tendens med underskud på de offentlige finanser. Det er vigtigt for tilliden til den økonomiske politik, at dette ikke gentager sig."

Økonomerne er også bekymret over  forskydningerne i befolkningsudviklingen:

"Folketallet har ligget nogenlunde konstant på 56-57.000 personer i de seneste årtier, men under denne stabile overflade er der hastige forandringer. Gennemsnitsalderen er stigende. Der bliver færre unge og flere ældre. Samtidig ændrer bosætningsmønsteret sig. Unge flytter fra yderområderne og mod de større byer. Lokaliteter med få indbyggere affolkes til fordel for lokaliteter med højere folketal og befolkningen derfor gradvist koncentreres i de større byer", hedder det i rapporten, og det får konsekvenser:

"Befolkningsudviklingen medfører en demografisk sårbarhed, f.eks. i form af et faldende antal beboere eller markant ændring i alderssammensætningen. Flere ældre, færre erhvervsaktive, fraflytning og en stadig mere skæv kønsfordeling præger især en række mindre samfund i yderområderne."

 Økonomisk Råd blev nedsat af Naalakkersuisut i 2009 og årets rapport er den sjette i rækken. Økonomisk Råd ledes af et formandskab på seks personer. Formand er professor ved Aarhus Universitet Torben Andersen og næstformand er direktør Ulla Lynge fra Sermersooq Business Council.

Her kan du læse Økonomisk Råds rapport, Grønlands Økonomi 2015.

Vi vil i den kommende uge følge op på rapporten her på bloggen.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar