11. september 2015

Ny mine i Grønland

Udvindingstilladelse til Hudson i Qeqqata

Den gamle hvalfangerby Sisimiut kan
 nu også kalde sig mineby
.
Det vakte glæde og jubel hos medarbejderne i Qeqqata kommunia og erhvervslivet i Arctic Circle Business, da Naalakkersuisut onsdag meddelte udvindingstilladelse til Greenland A/S (Hudson). Samtidig har Naalakkersuisut godkendt IBA-aftalen indgået mellem Grønlands Selvstyre, Qeqqata Kommunia og Hudson.

"Som forudsætning for godkendelsen af udnyttelsestilladelsen samt IBA-aftalen, har Naalakkersuisut på dagens møde ligeledes godkendt Hudsons endelige VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet) og VSB (Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed) redegørelser. VVM-redegørelsen og VSB-redegørelsen har været i offentlig høring fra den 22. marts 2015 og frem til den 29. maj 2015 og samtlige høringssvar kan findes i deres fulde længde på Selvstyrets officielle høringsportal", skriver Nalakkersuisut i en pressemeddelelse.

 Hudson indgav i marts 2015 en ansøgning om udnyttelse af mineralet anorthosit i et 96 km2 stort område kaldet Naajat beliggende ved Qaqortorsuaq i Qeqqata Kommunia mellem Sisimiut og Kangerlussuaq.

- Hudson projektet er et godt eksempel på, at de grønlandske myndigheder, herunder Qeqqata Kommunia og råstofmyndighederne, effektivt kan arbejde sammen med mineindustrien og finde fælles løsninger. Forudsætningen for det gode og effektive samarbejde har været, at rammerne for ansøgningen er klare og transparente. Ligeledes har Hudson selvfølgelig lavet sit hjemmearbejde godt og levet op til samfundets krav. siger Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer Andreas Uldum.

I anlægsfasen, som forventes at vare cirka et år, forventes det, at arbejdskraftbehovet vil være 20 personer, hvoraf omtrent halvdelen vil være lokal arbejdskraft. I driftsfasen forventes det, at arbejdskraftbehovet årligt vil være ca. 60 medarbejdere i de 20 år, som minen foreløbigt er planlagt til at være i drift. Det er målet, at opnå minimum 80 % lokal arbejdskraft gennem hele driftsfasen. Ud over de ansatte ved selve minen forventes projektet at givet beskæftigelse i en række lokale virksomheder, som servicerer og yder tjenester til Hudsons aktiviteter.

Den lokale forankring af projektet er blevet forhandlet i en IBA aftale mellem Hudson, Qeqqata Kommunia og Naalakkersuisut. Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq fremhæver centrale hovedtemaer i IBA aftalen:

- Jeg er glad for at det endnu engang er lykkedes at sætte inddragelse af lokal arbejdskraft, inddragelse af lokale virksomheder, herunder lokale leverancer, opkvalificering og uddannelse af lokalbefolkningen højt på dagsordenen i IBA aftalen.

 Endvidere skal Hudson iht. IBA-aftalen indbetale årlige beløb til en social- og kulturfond og en uddannelsesfond. De økonomiske vilkår for minevirksomheden er opkrævning af de til enhver tid gældende indkomstskatter, selskabsskatter og udbytteskat. Derudover vil en royalty på 2,5 %, som opkræves af Naalakkersuisut i forbindelse med salg af malmen betyde, at Hudson uanset projektets afkast, betaler et minimumsbeløb til Grønlands Selvstyret for hvert år minen er aktiv.

Minen ligger nær lufthavnen i Kangerlussuaq.

Vi vender tilbage til mineprojektet i den kommende uge her på ABN-bloggen.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar