28. september 2015

Rejerne på vej frem

Positive forventninger til rejebestanden

Rejebestanden ved Grønland har det godt. Foto: Wikipedia
90.000 tons rejer for 2016. Sådan lyder biologernes anbefaling til rejefiskeriet i Vestgrønland i 2016.

Anbefalingen til rejefiskeriet i Vestgrønland er 30.000 tons højere i forhold til 2015-rådgivningen på 60.000 tons. Grønlands Naturinstituts undersøgelser i 2015 viser, at der er et stort antal små rejer på vej ind i fiskeriet, og det må derfor forventes, at biomassen af rejer vil stige i de kommende år.

Dermed ser det ud til, at de seneste ti års negative udvikling i rejebestanden i Vestgrønland er vendt.

Forøgelsen af rejebiomassen i Vestgrønland og det større antal små rejer beror på forskellige forhold.

Dels formodes de faldende fangster fra 2008 - på grund af faldende kvoter - at have lettet fiskeritrykket og dermed indhugget i biomassen. Yderligere kan det høje antal hunner i bestanden gennem flere år have resulteret i en høj produktion af nye rejer.

Den internationale videnskabelige arbejdsgruppe, der udarbejder rådgivninger, har i 2015 forbedret sin beregningsmodel for rejebestanden. Modellen er under stadig udvikling og bliver løbende forbedret.

Rådgivningen om fiskeri på rejer i Østgrønland i 2016 er 2.000 tons og er uændret i forhold til 2015.

Læs mere om rejerådgivningen for 2016.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar