2. september 2015

Fokus på rummet

Arktiske rummuligheder

Grønland kan profitere på satellitter, mener DTU.
Foto: DTU
Mens danskerne følger landets første astronauts rumfærd, diskuterer man på DTU betydningen af satellitovervågning i Arktis.

Tidligere har DTU Space slået fast, at satellitter og droner hver for sig og særligt til sammen har et betydeligt potentiale til at løse en række af Forsvarets og civilsamfundets opgaver i Arktis. Samtidig kan en satellit- og dronebaseret infrastruktur i Arktis bruges som katalysator for en bæredygtig økonomisk udvikling.

- Vores delrapport identificerer fire hovedområder, hvor satellitter og droner kan bidrage til både Forsvarets og det civile samfunds opgaveløsning i Arktis: Kommunikation, overvågning, navigation og kortlægning. Vi vil meget gerne have inputs og kommentarer til delrapporten – lige fra de meget konkrete ønsker til de større perspektiver på problemstillingen. Vi ønsker at kvalificere vores fremadrettede arbejde så godt som muligt ved at inddrage viden fra såvel forskningskolleger som erhvervsliv, der har interesse i infrastrukturen i den nordlige del af rigsfællesskabet, forklarer Jens Olaf Pepke Pedersen, seniorforsker ved DTU Space og hovedforfatter på delrapporten om potentialet for multiuse i Arktis.

DTU indbyder nu både erhvervsliv og forskere til at bidrage til den endelige rapport om droner og satelitter i Arktis, som skal være færdig til årsskiftet. Det sker på to workshops, hvor den første, der er målrettet forskningsverdenen holdes onsdag den 2. september, mens den anden workshop, der er målrettet erhvervslivet, holdes tirsdag den 8. september.

Læs mere på DTU's hjemmeside.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar