16. september 2015

Stærkere samarbejde på erhvervsfronten

Se hvad samarbejdsaftalen mellem Nuuk og Aalborg betyder for erhvervslivet

Den nye erhvervsaftale bliver en genvej til EU for Nuuk.
Under Aalborg-dage i Nuuk blev der underskrevet en ny samarbejdsaftale mellem Kommuneqarfik Sermersooq og Aalborg kommune.

-  Aftalen lægger vægt på at skabe et solidt fundament for vækst og udvikling i begge kommuner, understregede de to borgmestre, Aasi Chemnitz Narup og Thomas Kastrup Larsen.

Med aftalen er det besluttet, at de to kommuner skal samarbejde yderligere inden for erhverv, uddannelse, velfærd, sundhed, børn og skole, kultur og sport.

På erhvervsområdet er der indgået aftale om syv konkrete samarbejdstiltag, hvor Arctic Consensus såvel som partnergruppen bag spiller en aktiv rolle:

1. Fælles vækst- og investeringspulje (investeringer i tiltag som skaber vækst og beskæftigelse i begge kommuner)

2. Eksport for grønlandske virksomheder (rådgivningsbistand og eksportsparring gennem BusinessAalborg)

3. Erhvervsservice for grønlandske virksomheder i Aalborg/Danmark (rådgivningsbistand, iværksætterindsats gennem BusinessAalborg)

4. Genvej til EU (nemmere adgang til EU-finansierede projekter gennem NordDanmarks EU-Kontor)

5. Mere turisme (samarbejde om at udløse Grønlands turisme potentiale)

6. Vækstkorridor skaber vækst og beskæftigelse (effektiv infrastruktur skaber jobs, klynger, netværk skaber udvikling)

7. Samarbejde om vækstpartnerskabsaftale vedr. det arktiske område (Erhvervs- og Vækstministeriet har indgået aftale med Vækstforum Nordjylland om at styrke samarbejdet mellem Grønland og Danmark baseret på erfaringer fra Arctic Business Network og Aalborg Havn)

Direktør i Aalborg Havn, Claus Holstein udtrykker tilfredshed med aftalen og ser Aalborg Havn som en vigtig spiller:

 - Som partner i Arctic Consensus er vi i Aalborg Havn glade for den nye samarbejdsaftale, hvor vi deltager aktivt i at fremme samarbejdet mellem Grønland og Aalborg på erhvervsområdet. Som havn har vi en særlig interesse i det første punkt i aftalen om den fælles vækst- og investeringspulje, hvor vi har kig på investeringer i for eksempel bygningsanlæg både i Grønland og Aalborg.

 Aalborg Dage i Nuuk arrangeredes i samarbejde mellem Det Grønlandske Hus i Aalborg, Arctic Consensus og Sermersooq Business Council. Også Arctic Business Network deltog i arrangementet.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar