30. september 2014

Dialogen fortsætter

Nyt om Arctic Economic Council

Canadas ambassadør i Danmark, André 
François Giroux, taler ved 
Arctic Dialoque.
Det nydannede erhvervssamarbejde mellem de arktiske lande i Arktisk Råd, Arctic Economic Council, er på dagsordenen, når Arctic Consensus fredag den 3. oktober inviterer til endnu et møde under Arctic Dialoque-paraplyen.

På mødet bliver der blandt andet lejlighed til at høre den canadiske ambassadør i Danmark, André François Giroux, fortælle om de canadiske erfaringer med at udvikle erhvervsmiljøet i Arktis under det canadiske formandsskab i Arktisk Råd.

Jan Fritz Hansen, vicedirektør i Danmarks Rederiforening, som deltog i det stiftende møde i Arctic Economic Council tidligere på året, vil fortælle om, hvad der skete på mødet.

Vicedirektør Niels Tanderup Kristensen fra Dansk Industri vil supplere med at fortælle om en netop gennemført delegationsrejse til Canada.

Endelig vil Helen Kibsgaard fra Horten-Nuna Law orientere om de nye grønlandske royalty-regler.

Mødet er et samarbejde mellem Arctic Consensus og Arctic Cluster of Raw Materials. Det foregår hos Dansk Industri, H. C. Andersens Boulevard 18 i København.

Tilmelding kan ske via dette link.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar