5. september 2014

AEC etableret

AEC har valgt fire fokuspunkter

Tom Paddon fra Canada er Arctic Economic
 Councils første formand. Foto: ArcelorMittal
Arctic Economic Council er nu en realitet, hedder det i en pressemeddelse udsendt torsdag aften.

Etableringen skete som planlagt på et møde i Iqaluit 2. og 3. september, hvor repræsentanter fra det arktiske erhvervsliv deltog.

Arctic Economic Council er blevet til på initiativ af Arktisk Råd og har til formål at støtte business to business-aktiviteter samt fremme en bæredygtig økonomisk udvikling i området. AEC skal også være et forum, hvor best practices, tekniske løsninger og standarder kan deles.

- Det er en vigtig begivenhed for det arktiske erhvervsliv. Vi vil fokusere på fire temaer, som er centrale i en ansvarlig og bæredygtig udvikling af den arktiske økonomi. Vi vil etablere stærke handelsforbindelser mellem de arktiske stater, tilskynde til offentligt og privat samarbejde i infrastrukturprojekter, skabe stabile og forudsigelige rammevilkår og sikre udveksling af viden og data mellem erhvervslivet og den akademiske verden, siger den nyvalgte formand for Arctic Ecnomic Council, Tom Paddon.

Her på bloggen vil vi  i den kommende tid bringe flere artikler om AEC og i øvrigt følge rådets arbejde tæt.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar