29. september 2014

Oliebranchen lægger mærke til samarbejde

Nordatlantisk samarbejde om olie- og gasuddannelse

Hans Hinrichsen: Vi sender et signal,
som oliebranchen lægger mærke til.
Tórshavn var i begyndelsen af september rammen for et seminar om miljø og sikkerhed i olie- og gassektoren. Forelæser var Øystein Forsvoll fra Stavanger, som er specielist på området.

Seminaret havde 80 deltagere og blev holdt på Vinnuháskulin i Tórshavn. Skolen er den færøske partner i FING, der et netværk for uddannelsesinstitutioner inden for olie og gas på Færøerne, Island, Norge og Grønland.

Blandt deltagerne var Hans Hinrichsen fra Sanaartornermik Illiniarfik i Sisimiut. Skolen huser blandt andet de grønlandske uddannelser inden for råstoferhvervet - og var et målene, da Arctic Business Network besøgte Sisimiut på business-ekspeditionen tidligere på året.

80 studernde hørte om sikkerhed i
 olie- og gassektoren. Foto: NORA
Den grønlandske skole er en del af FING-netværket, som primært tager sigte på at overføre viden fra den veludviklede norske olie- og gassektor til de vestnordiske lande.

Hans Hinrichsen betragter samarbejdet i netværket som en døråbner:

- Gennem samarbejdet kan vi tilbyde uddannelser af højere kvalitet, som oven i købet har en positiv signalværdi, for samarbejdet viser vores ambitioner om at bidrage med lokale kompetencer - og det er et signal, der bliver lagt mærke til i branchen, siger Hinrichsen.

Udover Sanaartornermik Illiniarfik og Vinnuháskulin består netværket af Stavanger Offshore Tekniske Skole og Vermenntaskólin a Akureiri fra Island.

FING-netværket støttes af NORA - Nordisk Atlantsamarbejde som er en mellemstatslig organisation under Nordisk Ministerråds regionalpolitiske samarbejdsprogram. NORA-regionen består af Grønland, Island, Færøerne og Kystnorge (de ni norske kystfylker fra Finnmark i nord til Rogaland i syd). NORAs hovedsekretariat er beliggende i Tórshavn på Færøerne.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar