10. september 2014

Erhvervsråd ønsker vækst

Sermersooq Erhverv ser nærmere på Tasiilaq

Sermersooq Erhvervsråd ønsker vækst i Tasiilaq.
- Bestyrelsen for Sermersooq Erhverv finder det nødvendigt, at samfundet sætter større fokus på projekter og initiativer med direkte vækstpotentiale, således, at disse initiativer på kort såvel som på langt sigt kan bidrage med vækst og beskæftigelse ikke kun i Kommuneqarfik Sermersooq, men også i det øvrige Grønland.

Det siger Martin Ben Shalmi, der er formand for erhvervsrådet i hovedstadskommunen. Rådet har netop holdt møde i Tasiilaq og besøgte også bygderne Kulusuk, Tiniteqilaaq og Sermiligaaq.

- Det er nødvendigt, at investere i fremtiden og ikke kun fokusere på fortiden. Det er også nødvendigt med investeringer i billiggørelse, fremfor fastholdelse og udvidelse af serviceniveauet. Endvidere er det nødvendigt, at intensivere de offentlige investeringer, eksempelvis på boligområdet, til fordel for fastholdelse af beskæftigelse i byggebranchen og ikke mindst med henblik på at fastholde den private investeringsparathed, siger Martin Ben Shalmi.

En ændring af beflyvningen kan hjælpe Østgrønland.
Sermersooq Erhverv mener, at den østgrønlandske region har godt fat i turismeerhvervet, samt at fangsterhvervet fortsat er det primære erhverv i bygderne. Man mener, at regionen har et stærkt behov for reel vækst og ikke kun vækst skabt af yderligere offentlige arbejdspladser og peger på en en ændring af beflyvningsmønsteret til Østkysten, som kan øge antallet af turister ikke blot til Tasiilaq-området, men også til Ittoqqortoormiit-området. 

Erhvervsrådet vurderer, at der i Tasiilaq-området udover turisterhvervet er et potentiale i fiskerierhvervet, og at en kommercialisering af fangererhvervet, eksempelvis i form af nicheproduktioner til hjemmemarkedet er nødvendig.

- Bestyrelsen har med selvsyn konstateret, at Østgrønland har stor interesse for udenlandske turistoperatører, hvilket er glædeligt. Myndighederne bør dog sikre, at alle regler overholdes, så der skabes lige forhold mellem udenlandske og indenlandske operatører og samfundet sikres de lovbestemte indtægter fra erhvervet, siger Shalmi.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar