1. oktober 2014

Kolde kartofler

Succesfuldt forsøg med kartoffelavl på Disko

Kartoffelavl er et grønlandsk vækst-erhverv.
For få år siden var kartoffelavl i Grønland ren hobbyvirksomhed, men i de seneste år har det udviklet sig til en gedigen forretning i Sydgrønland.

Nu avles der også kartofler i Nordgrønland. Det er Søren Kristiansen fra bygden Knagerluk nord for Qeqertarsuaq på Disko, der i år har forsøgt sig - og det er blevet en succes, fortæller Tamanut Avaannii.

Søren Kristiansen har forsøgt sig med to marker med mulighed for kunstvanding fra en nærliggende sø. Jorden er af fin beskaffenhed og årets høst blev på 400 kg kartofler.

- Jeg har bevist, at det kan lade sig gøre at dyrke kartofler og for den sags skyld andre grøntsager langt mod nord, men endnu er der lang vej til, at det kan blive en forretning, forklarer Søren Kristiansen til Tamanut Avaannii.

- hvis man skal leve af, skal det være i større stil - og det kræver store investeringer, siger Kristiansen, der endnu ikke har taget stilling til, om forsøget også skal fortsætte næste.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar