31. oktober 2014

Penge til MARCOD

ABN-medlem sikrer driften

Direktør Christine Lunde, MARCOD
Der er glæde og stolthed i Frederikshavn-virksomheden MARCOD (Maritimt Center for Optimering og Drift) i disse dage. Det maritime erhvervsliv, flere nordjyske kommuner og havne, Den Danske Maritime Fond og Vækstforum Nordjylland støtter økonomisk videreførelse af centret i 2015.

- Det er vi naturligvis rigtigt glade for. Det betyder, at vi kan fortsætte vores arbejde med at understøtte udviklingen i de nordjyske små og mellemstore maritime virksomheder. Vi kan ligeledes fortsætte med at facilitere og udvikle de maritime netværk i flere af de nordjyske havne for de områder, som er vigtige for virksomhedernes vækst”, siger Christine Lunde, direktør i MARCOD.

Netop MARCODs evne til at drive netværk er for nylig blevet anerkendt af organisationen European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA), hvor MARCOD har opnået bronze certificering som europæisk klyngeorganisation.

Marcod har også blikket rettet mod Arktis. Virksomheden er medlem af Arctic Business Network og stod landt andet bag en konference om arktisk sejllads og IMOs nye polarkode i foråret.

- MARCOD vil i 2015 fokusere på at samle den maritime klynge i Nordjylland med henblik på at styrke relationerne tværregionalt, opnå større innovation og forretningsmæssige synergier, koordinere aktiviteter og viden samt styrke samarbejdet mellem erhvervet og uddannelsesinstitutionerne. Vi vil ligeledes arbejde på en forretningsmodel, der i højere grad sikrer brugerfinansiering fra 2016 og frem”, siger MARCODs bestyrelsesformand Poul Knudsgaard.

MARCOD er etableret ultimo 2010 med støtte fra Fornyelsesfonden, Vækstforum Nordjylland samt stiftelseskapital fra 6 stiftere. I 2015 støttes MARCOD af Vækstforum Nordjylland, Den Danske Maritime Fond, Thisted Kommune, Hjørring Kommune, Aalborg Kommune og Frederikshavn Kommune, havnene i Hanstholm, Hirtshals, Aalborg, Frederikshavn og Skagen samt to maritime netværk . MARCOD har base i Frederikshavn og centret har i alt seks ansatte og en ph.d.-studerende fra Aalborg Universitet.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar