22. oktober 2014

Polarkodens miljødel godkendt

Polarkoden holder kursen

Polarkøden skal blandt andet beskytte miljøet i Arktis.
FN’s søfartsorganisation, IMO, godkendte i sidste uge miljøkapitlet i polarkoden. Hermed er et internationalt regelsæt for sejlads i polarområder på trapperne, oplyser Søfartsstyrelsen på sin hjemmeside.

En international bindende regulering for sejlads i Arktis er næsten på plads, efter IMOs miljøkomité (MEPC) i sidste uge godkendte miljødelen af den kommende polarkode. Det omfatter strengere miljøkrav for skibe, der sejler i polarområder, herunder et totalforbud mod udledning af olie eller kemikalier. Derudover bliver der skærpede udledningskrav til kloakspildevand og affald.

Den sikkerhedsmæssige del af koden blev allerede godkendt af søsikkerhedskomitéen (MSC) i foråret 2014. Hermed mangler blot vedtagelse af polarkoden af henholdsvis søsikkerhedskomitéen og miljøkomitéen i foråret 2015, hvorefter koden forventes at træde i kraft 1. januar 2017.

Referat af mødet i IMO's miljøkomite kan læses her.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar