16. februar 2016

Polarfronten lukker

Bladdøden fortsætter

Polarfronten er truet af bladdøden.
I sidste måned drejede den sydgrønlandske avis Tamanut Kujataani nøglen om, og nu er turen kommet til det populærvidenskabelige blad Polarfronten. Bladet står over for lukning, skriver bladet i sit seneste nummer, der udkom mandag.

Siden 1997 har Polarfronten populærformidlet om polarforskning. De første mange år som papirblad udgivet af Dansk Polarcenter, siden 2012 som digitalt e-magasin udgivet af Det Grønlandske Selskab.

- Bladet har været bindeled mellem de forskellige polarforskningsmiljøer i Danmark og er blevet læst af en bred skare af Grønlands- og forskningsinteresserede. Det skulle det gerne blive ved med, men som tingene står nu, ser det desværre ud til, at dette er det sidste, ordinære nummer af magasinet – i hvert fald i denne omgang. Det er ikke lykkedes os at finde midler til en fremtidig drift, men vi arbejder naturligvis videre på sagen, lyder det forhåbningsfyldt fra redaktionen.

Polarfronten har været et væsentligt bidrag til blandt andet undervisningen i folkeskolen, der nu må se sig om efter andre kilder til det højaktuelle arbejde med Arktis.

Læs det foreløbigt sidste nummer af Polarfronten.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar