24. februar 2016

ABN certificeret

Netværkets historie er enestående

Sådan ser det nyerhvervede certifikat ud.
Arctic Business Network er netop blevet certificeret af den europæiske klynge- og netværksvirksomhed ESCA, der har belønnet det transatlantiske erhvervsnetværk med et bronze-stempel, der gælder for de næste to år.

Det er sket efter en såkaldt ”benchmarking”-analyse, hvor ESCA har analyseret ABN’s styrker og svagheder. Certificeringen er fulgt af en fyldig rapport med anbefalinger til den fremtidige udvikling af netværket.

Rapporten slår fast, at Arctic Business Network er ganske enestående i europæisk sammenhæng i kraft af netværkets bemærkelsesværdige lange historie og en bred medlemsskare, der repræsenterer en robust spredning på faglige områder og trods geografisk stor spredning overordnet også udviser en vis regional koncentration af medlemmer.

Der er også roser til Arctic Business Network for det løbende strategiudviklingsarbejde i et tæt samarbejde med medlemmerne.

ABN er på grund af sin historie et ganske
enestående netværk i europæisk sammenhæng.
Det er dog ikke alt, der er rosenrødt. ESCA påpeger, at netværkets finansieringsgrundlag bør styrkes. I europæisk sammenhæng ligger ABN i top, hvad angår medlemsfinansiering, men det er ESCA’s opfattelse, at klynger og netværk bør have en vis ekstern finansiering for at sikre levedygtighed på langt sigt og for at sikre, at netværket har de fornødne ledelsesmæssige og udviklingsmæssige ressourcer.

I en kommentar til certificeringen siger ABN’s netværksleder Ellen Arnskjold:

- Certificeringen er en anerkendelse af ABN’s historisk betingede udvikling og et fingerpeg om, at vi gør tingene på en fornuftig måde.

- Vi har med certificeringsrapporten fået et stærkt udviklingsredskab, så vi specielt kan få styrket nogle af netværkets svage sider, men inden vi sætter det arbejde i gang, skal vi have rapporten præsenteret for medlemmerne og sammen med dem diskuterer indsatserne. Netop den stærke involvering af medlemmerne er jo en af vores stærke sider – og det skal vi fastholde.

Certificeringsrapporten bliver præsenteret på et medlemsmøde i Nuuk onsdag eftermiddag. Mødet foregår hos Rambøll Grønland kl. 16.30. Mødet vil også byde på en præsentation ved ph.D. Stine Bylin Bundgaard, AAU, som har studeret udviklingen af netværksrelationer og blandt andet fulgt ABN over en tre-årig periode.  Stine Bylin er også en god kollega af ABN, idet hun er formand for Arctic Educational Network.

Ellen Arnskjold gør opmærksom på, at certificeringen er blevet muliggjort gennem et tilskud fra Aalborg Havn.

- Jeg vil i den forbindelse rette en stor tak til Aalborg Havn for deres store velvilje og imødekommenhed. Det er et godt eksempel på, at medlemmernes engagement er alfa og omega i al netværksdrift.

 ESCA er det europæiske sekretariat for klynge- og netværksanalyse. Sekretariatet er beliggende i Berlin og rådgiver netværks- og klyngeledelser i udvikling af organisationerne, så de bliver robuste og svarer til tidens og medlemmers krav. Siden 2008 har sekretariatet sammenlignet og certificeret flere end 800 europæiske netværk. ESCA er en del af EU’s konkurrencestyrkelses- og innovationsprogram.

Læs mere om ESCA.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar