10. februar 2016

Nuuk satser på affaldssortering

Etablerer videnscenter

Sermersooq vil sortere affald.
Kommuneqarfik Sermersooq har etableret et Videnscenter for Affaldshåndtering i Nuuk.
Nuuk har i forvejen et moderne forbrændingsanlæg, men kommunen ønsker at blive endnu bedre til at håndtere affald og at dele sin viden med resten af landet.

Medarbejderne i Videnscentret planlægger og indsamler viden om, hvordan kommunen bedst skal håndtere affaldet nu og i fremtiden. Dette gøres blandt andet ved at afprøve nye metoder af affaldshåndteringer og spildevandsrensning for at vurdere, om de kan bruges i praksis i Kommuneqarfik Sermersooqs byer og bygder.

I øjeblikket er Videnscenter for affaldshåndtering i gang med at teste et rensningsanlæg til natrenovation. Hvis den test forløber tilfredsstillende, vil sådanne anlæg om få år kunne give renere vand omkring kommunens byer og bygder.

Som et led i den nye affaldspolitik har kommunen indført affaldssortering på rådhuset i Nuuk.

Sermersooq kommunen understreger også, at al farligt affald skal sorteres fra. Det drejer sig blandt andet om eksplosivt affald, som f.eks. fyrværkeri og dynamit og anden eksplosive genstande skal afleveres til brandvæsenet og al ammunition samt våben skal afleveres til politiet.

 Al farligt affald bliver forsvarligt sorteret, pakket og sendt til videre forarbejdning i Danmark hos virksomheden Reno Nord i Aalborg.

Man kan læse mere om Sermersooqs planer på affaldsområdet i februar-nyhedsbrev fra forvaltningen for teknik og miljø.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar