2. februar 2016

Lettelser for erhvervslivet

Bopælskrav ophævet

Inatsisartut har lempet kravene til udenlandske selskaber.
Det er blevet nemmere at drive virksomhed i Grønland. Det fortæller advokat Peter Schriver fra Nuna Advokater.

- Inatsisartut har vedtaget en række ændringer til næringsloven, så det nu ikke længere er et krav, at et selskabs ledelse skal være bosat i Grønland, lige som der heller ikke længere er krav om, at et selskab skal være hjemmehørende i Grønland, siger Schriver.

Nuna Advokater har udgivet et nyhedsbrev, der fortæller mere om ændringerne.

Samtidig gør Nuna Advokater opmærksom på, at der også er blevet ændret i reglerne for brug af udenlandsk arbejdskraft, hvor man hidtil har indhentet tilladelse i den relevante kommune.

Fra 1. april vil det være en betingelse for at få tilladelse til ansættelse af udefra kommende arbejdskraft, at jobbet har været slået op på Naalakkersuisuts jobportal www.suli.gl. Portalen indeholder et ansøgningsmodul - og ansøgninger om ansættelse af udefra kommende arbejdskraft kan kun søges gennem den grønlandske jobportal.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar