21. januar 2016

Medarbejderne er en succesfaktor

Læsøe har succes med at inddrage medarbejdere i strategiudvikling

Anders Læsøe: - Inddragelse af medarbejderne
 er en væsentlig succesfaktor.
Firmaet har sin rod i det grønlandske erhvervsliv, og vi løser fortsat mange opgaver i Grønland, så vi har en klar interesse i at udvikle samarbejdet over Atlanten. Sådan forklarer Anders Læsøe fra Læsøe Consulting om baggrunden for, at virksomheden har meldt sig ind i Arctic Business Network.

- Sagt i al beskedenhed tror jeg også, at jeg kan bidrage til at udvikle det transatlantiske forretningsmiljø, siger Anders Læsøe.

Læsøe Consulting beskæftiger sig med virksomheders strategi og organisationsudvikling - vel at mærke ud fra en filosofi om, at virksomhedens medarbejdere er meget bedre end konsulenter til den slags opgaver.

- Derfor handler det mere om at facilitere processerne, så virksomheden kan gennemføre en organisk udvikling. Virksomheden kommer styrket gennem omstillingen, fordi medarbejderne har været inddraget lige fra første færd, og fordi der opbygges nye kompetencer i blandt medarbejderne, forklarer Anders Læsøe.

- Inddragelse af medarbejderne er en væsentlig succesfaktor, når virksomheder skal sadle om. Specielt i mindre samfund som det grønlandske, mener Læsøe og tilføjer, at hans erfaringer fra Grønland også kan komme danske virksomheder til gode.

- Vi kommer ikke bare farende ind ad døren og siger, hvordan tingene skal være. Vi lytter og vi holder processerne i hånden, når virksomheder skal prioritere og fokusere driften.

En af Læsøe Consultings specialer er udvikling af business cases, når virksomheder står over for store investeringer og omlægninger i driften.

- Vi går længere end den traditonelle investeringskalkule. Vi kommer også med forslag til organisations- og markedsudviklingen, så alt foregår i en styret proces uden ubehagelige overraskelser, siger Anders Læsøe.

Læsøe, der har boet i Grønland i perioden 1997-2010, har en omfattende erfaring med grønlandske selskaber. Han har i en længere årrække været ansat som underdirektør i Tele Greenland, arbejdet med Strategi og udvikling i Air Greenland. I en periode har han også været fungerende chef for det Grønlandske sundhedsvæsen.

Læsøe Consulting er stiftet i 2010 og hjemmehørende i Aalborg. Anders Læsøe er uddannet cand. merc. fra Aalborg Universitet og har sidenhen suppleret med en MBA fra Henley.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar