25. januar 2016

Kæmpemæssig renoveringsopgave i Grønland

Den grønlandske byggesektor er udfordret af store renoveringsopgaver og klimaændringerne

Punkthuse er en del af moderne arktisk byggeskik.
- Halvdelen af den grønlandske boligmasse er så nedslidt, at en renovering vil koste mellem 6 og 12 milliarder kroner i de kommende år. Det siger lektor Tove Lading fra Artek/DTU Byg.

Renoveringsopgaven er en enorm udfordring for den grønlandske byggesektor, der årligt bygger for knap en milliard kroner. Byggesektoren er ikke alene udfordret af det barske grønlandske klima, men også klimaændringerne. Det er baggrunden for, at Arctic Business Network har taget initiativ til konferencen ”Arktisk Byggeskik” som gennemføres den 4. februar 2016 i Aalborg.

Tove Lading bliver en af hovedtalerne ved konferencen, der åbnes af det grønlandske landsstyremedlem for boliger og infrastruktur, Naalakkersuisoq Knud Kristiansen.

Udover Tove Lading medvirker en række centrale aktører fra byggesektoren i Danmark og Grønland, der vil fortælle om materialevalg og byggeprocesser i Arktis. Desuden vil Ernst Jan de Place Hansen fra Statens Byggeforskningsinstitut og Aalborg Universitet orientere om det kommende grønlandske bygningsreglement.

- Man kan ikke bare overføre danske normer og traditioner til det grønlandske byggeri på grund af klimaet, klimaændringer og den kendsgerning, at alt skal importeres – både materialer, maskiner og kompetencer -og at man ikke bare lige kan rekvirere en maskine, en komponent eller en specialist med kort varsel.

- Det er imidlertid Arctic Business Networks opfattelse, at byggeri og infrastruktur i Arktis bør opføres i en standard, som svarer til andre steder i verden, til sammenlignelige priser, og under behørig hensyn til miljøsikring i en sårbar natur, siger direktør Poul Hededal, Rambøl, der er formand for Arctic Business Network.

- I Grønland er bygge- og anlægssektoren en grundpille i det private erhvervsliv. Branchen har stor betydning for den økonomiske udvikling. Det er derfor vigtigt at opbygge et betydeligt videns- og kompetenceniveau om de mange udfordringer, som det arktiske byggeri medfører. Konferencen er et bidrag hertil, siger Hededal.

Konferencen om Arktisk Byggeskik foregår den 4. februar 2016 kl. 9.30 – 15 på Center for Logistik og Samarbejde, Langerak 15, 9220 Aalborg Øst.

Læs program for Arktisk Byggeskik.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar