10. august 2015

Vækstfonden i Grønland og på Færøerne

Nye finansieringsmuligheder

Brian Buus Pedersen hilser Vækstfonden velkommen.
En ændring i lov om Vækstfonden åbner nu op for, at også grønlandske og færøske virksomheder kan få adgang til finansieringsløsninger fra den statslige finansieringsfond.

Der er samtidig afsat en tabsramme til Vækstkaution, der giver anledning til udlån fra lokale finansieringsinstitutter på op mod samlet 65 mio. kr. til virksomheder i Grønland og på Færøerne. Med Vækstkaution kautionerer Vækstfonden for op til 75 pct. af et lån til en virksomhed, der ikke kan stille tilstrækkeligt med sikkerheder over for banken eller andre finansieringsinstitutter.

Vækstfonden vil i høj grad operere via aftaler med lokale samarbejdspartnere som banker, finansieringsinstitutter og private investorer.

Hos Grønlands Erhverv hilser direktør Brian Buus Pedersen Vækstfonden velkommen:

- Grønlands Erhver mener, at det er meget positivt, at grønlandske virksomheder nu får mulighed for at benytte Vækstfondens finansieringsløsninger. Og vi vil også se positivt på lignende initiativer, for Grønland har hårdt brug for en bred vifte af finansieringsmuligheder, som kan understøtte den innovation og erhvervsudvikling, vi har så hårdt brug for. Så får virksomheder og iværksættere, der ikke kan stille tilstrækkelig sikkerhed til at opnå finansiering i deres bank, også bedre mulighed for at realisere deres gode ideer, og det sker vel at mærke på vilkår, så der ikke bliver tale om nogen form for konkurrenceforvridning, siger Brian Buus Pedersen.

Vækstfonden er statens finansieringsfond, som stiller en række finansieringsløsninger til rådighed for danske små og mellemstore virksomheder. I Danmark er mere end 5400 danske virksomheders planer blevet medfinansieret af Vækstfonden, siden den blev etableret i 1992.

Læs mere om Vækstfonden i Grønland og på Færøerne.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar