25. august 2015

Økonomisk tilfredshed

Stigende indtægter i Grønland

Et flertal af de grønlandske husstande er
tilfredse med deres økonomiske situation.
Trods snakken om økonomisk afmatning er et flertal af grønlænderne tilfredse med deres økonomiske situation og har flere oplever stigende indkomster.

Det viser en undersøgelse, som den grønlandske avis Sermitsiaq har gennemført sammen med HS Analyse.

På spørgsmålet om hvor tilfreds man er med husstandens økonomiske situation svarer 40 procent, at de er meget tilfredse og yderligere 33 procent, at de er nogenlunde tilfredse. Samlet er 27 procent mere eller mindre utilfredse med deres økonomiske situation.

Undersøgelsen viser også, at de grønlandske husstande oplever stigende indtægter eller stabile indtægter, mens 23 procent har oplevet faldende indtægter i 2014 i forhold til 2013.

Topscorerne i undersøgelsen er gruppen af såkaldte øvrige funktionærer og fisker/fangergruppen, der begge kan vise gennemsnitlige husstandsindtægter på gennemsnitligt knap 640.000 årlige kroner. Der er store forskelle inden for fiskergruppen, og det er især fiskere i Ilulissat, Uummannaq og Upernavik der netop i øjeblikket oplever gode indtjeningsmuligheder på grund af hellefisken.

SIK- formand Jess G. Berthelsen er skeptisk over for tallene og henviser i øvrigt til, at det  er befolkningen i Sermersooq og især hovedstaden Nuuk, der trækker tallene op.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar