24. august 2015

Urantering

Forskere på turne med orientering om uran

Skolen i Igaliku har til dagligt seks elever, så der var fyldt helt
 op, da der blev holdt borgermøde om planerne for
en mine ved Kuannersuit nær Narsaq.
Udtrykket "Tailings" bliver helt sikkert et fast ord i det grønlandske sprog. Ordet dækker over affaldsprodukter fra udvinding af de såkaldte sjældne jordarter og er et helt centralt begreb i debatten for og imod netop udvindingen af de sjældne jordarter.

Ordet blev brugt godt og grundigt brugt i sidste uge, hvor der blev holdt borgermøder i Nuuk, Maniitsoq, Paamiut, Narsarsuaq og Igaliku. På møderne fortalte forskere om uran, stråling og minedrift - og ikke mindst om de metoder, man vil anvende for at forhindre forurening i forbindelse med minedriften.

Møderne er foregået i en venlig og strengt saglig atmosfære - blandt andet i Igaliku, hvor mange af spørgerne var ærligt bekymrede for naturen i nabolaget, men det er svært helt at undgå politiske markeringer, selv om møderne bevidst gennemføres uden politisk deltagelse.

Spørgelysten var stor og debatten livlig på borgermødet
 i Igaliku. På billedet er det Gert Asmund, der fortæller
 om "Tailings".
Da Inatsisartut sidste år ophævede den såkaldte nul-tolerance over for uran for at bane vej for planerne om udvinding af sjældne jordarter blandt andet ved Kuannersuit nær Narsaq i Sydgrønland, blev det samtidig besluttet at sætte en massiv oplysningskampagne med blandt andet borgermøder i gang. De første borgermøder blev holdt sidste år og igen i foråret var der møder i lighed med den seneste møderække.

På møderne i den forløbne uge bestod forskerpanelet af Per Kalvig og Kristine Thrane fra GEUS, Gert Asmund og Violeta Hansen fra DCE samt Anne Merrild Hansen fra Aalborg Universitet.

GME - Greenland Minerals and Energy - fortæller til Sermitsiaq, at man har planer om at indsende ansøgning om udvinding ved Kuannersuit i begyndelsen af det kommende år. Der er tale om et stort projekt, som vil give beskæftigelse til cirka 1.100 medarbejdere i anlægsfasen og cirka 780 medarbejdere i produktionsfasen.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar