5. august 2015

Rusland byder på Nordpolen

Russisk krav var ventet
- Der vil gå mange år, før det bliver afgjort,
om Nordpolen skal være grønlandsk.
Rusland har nu indgivet krav om blandt andet Nordpolen, som Danmark også har gjort krav på, til de kommende forhandlinger om rettighederne til havbunden i det arktiske ocean.

- Kravet har været ventet og følger i øvrigt de spilleregler, som Danmark, Norge, Canada, USA og Rusland blev enig om, da man i 2008 vedtog Ilulissat-erklæringen og dannede den gruppe af lande, der populært kaldes The Arctic Five, siger Johannes Riber Nordby fra Forsvarsakademiet.

- Selv om Ruslands udenrigspolitiske rolle er ændret, er der indtil videre ikke noget, der tyder på, at man ikke vil følge aftalen, som indebærer, at deltagerlandenes krav nu skal forhandles i FN's kommision for Kontinentalsoklens Grænser (CLCS).

Johannes Riber Nordby forventer, at afgørelsen fra FN tidligst vil foreligge om fem til seks år - og at der sikkert derefter skal ske en yderligere forhandling landene imellem om tvivlsspørgsmål.

Ilulissat-erklæringen var i 2008 et stærkt politisk signal til både de lokale befolkninger og til resten af verden om, at de fem kyststater vil handle ansvarligt, når det gælder den fremtidige udvikling i Polarhavet.

-  Landene har politisk forpligtet sig til at løse uoverensstemmelser gennem forhandlinger, og har dermed forhåbentligt en gang for alle aflivet myterne om et kapløb mod Nordpolen, hed det dengang.

Det russiske krav fik massiv omtale i gårsdagens media, og vi ville gerne have haft en kommentar fra Danmarks arktiske ambassadør Erik Vilstrup Lorenzen, der imidlertid er på ferie i øjeblikket.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar