9. januar 2015

Velbesøgte nytårsreceptioner

Kielsen udtrykte medfølelse med Frankrig

Kim Kielsen taler til det diplomatiske
korps. Foto: Ellen Arnskjold
Naalakkersuisut var torsdag vært ved de traditionelle nytårsreceptioner på Nordatlantens Brygge i København.

Arrangementet varnaturligvis præget af de voldsomme begivenheder i Paris - og Kim Kielsen åbnede sin tale med at udtrykke medfølelse med den franske befolkning.

- Vi, der er i demokratisk udviklede lande, må værne om, at ytringsfriheden ikke bliver knægtet.

I sin tale kom Kielsen ind på den udfordrede grønlanske økonomi og efterlyste investorer, der vil være med i den grønlandske udvikling:

- For Grønlands økonomi er, på lige fod med de fleste andre lande, udfordret. Derfor vil vi søge at skabe de bedste forudsætninger for en række af nødvendige og vigtige beslutninger, som skal være med til at forme økonomien i fremtidens Grønland. Jeg har netop annonceret, at det nye Naalakkersuisut vil komme med en holdbarheds- og vækstplan. Den skal sikre en økonomi i balance også på længere sigt og give øget beskæftigelse i den private sektor. Planen skal udstikke klare pejlemærker for en sammenhængende og fremadrettet politik.

- Det er vigtigt for Naalakkersuisut, at der fortsat satses på råstofområdet. Trods de lave priser på mineraler internationalt, vil Grønland fortsat udbygge og udvikle råstofsektoren, for at skabe bedst mulige rammer, som tilgodeser både vore egne, men også de internationale investorers ønsker og krav. Her er det vigtigt, at fremhæve, at Grønland fastholder ophævelsen af nultolerancen på uran. Når bare de høje internationale standarder indenfor sikkerhed, miljø og sundhed fortsat har høj prioritet, skal der være mulighed for efterforskning af mineraler, selv hvis der er uran som biprodukt. 

- Turismen skal fortsat udvikles i samarbejde med vores nabolande. Men for at udvikle turismeerhvervet har vi som land behov for at investere i infrastrukturen for at øge tilgængeligheden for turister udefra og gøre det nemmere at komme rundt i landet. Det skal være lettere og billigere at komme til og fra Grønland. Vi skal derfor have bygget enkelte nye landingsbaner og udvidet landingsbanerne i Nuuk og Ilulissat. Disse investeringer vil åbne landet op for flere turister, og dermed for erhvervsudvikling. Til det formål har vi brug for investorer, som kan se de mange muligheder landet har at byde på og vil tage et medansvar på et kommercielt grundlag, sagde Kim Kielsen.

Nytårsreceptionen foregår traditionelt i to dele. Den første del henvender sig især til Folketing, ministerier og det diplomatiske korps. Her var det værd at notere, at den internationale interesse for Grønland er stor - og det var ikke alene nabolandene i Arktisk Råd, som var repræsenteret ved begivenheden.

Også Arctic Business Network var inviteret og var repræsenteret af netværksleder Ellen Arnskjold.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar