30. januar 2015

Nye kort på hånden

Grønland skal tegnes om

Sådan tog Nordatlanten og Grønland sig
ud på et kort fra 1570. Foto: Wikipedia
En bevilling på 15 millioner kroner fra en A. P. Møller-fond sikrer digital kortlægning af Grønland, meddeler Naalakkersuisut.

Klimaændringerne og den smeltende indlandsis har skabt behov for en ny kortlægning af Grønland. Derfor skal verdens største ø nu kortlægges digitalt til gavn for blandt andet miljøet, turismen og redningsberedskabet.

I første omgang skal et pilotprojekt kortlægge et areal af Grønland på halvanden gange Danmarks størrelse i løbet af de næste tre år. Erfaringerne fra dette arbejde skal bruges til at vurdere opgaven med en samlet kortlægning af Grønland.

- Opdaterede kort vil også være til gavn for erhvervsudviklingen, Jeg er meget glad for, at vi nu får taget hul på at skabe et detaljeret og præcist digitalt kortgrundlag. Et opdateret kortgrundlag er en forudsætning for vækst og udvikling af nye erhverv, hvor vi udnytter vores lands ressourcer. Grønland er i hård konkurrence med andre lande om at tiltrække udenlandske investeringer til eftersøgning og udvinding af råstoffer og olie. Opdaterede og mere detaljerede kort er en vigtig konkurrenceparameter og en nødvendighed for at fremme investeringslysten, siger Anda Uldum, Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer.

Anda Uldum: - Nye kort er til gavn for erhvervsudviklingen.
- De nuværende kort over Grønland er fra en anden tid. De er ikke særligt nøjagtige og kan ikke bruges sammen med GPS. Kortene er for mangelfulde til blandt andet beredskab, effektiv natur- og miljøforvaltning og forureningsbekæmpelse. Det gør vi nu noget ved, og de nye digitale kort vil være en stor gevinst for både miljøet, beredskabet og grønlænderne, siger den danske miljøminister Kirsten Brosbøl.

Geodatastyrelsen er ansvarlig for kortlægningen og arbejdet udføres i tæt samarbejde med Grønlands Selvstyre og Asiaq (Grønlands Forundersøgelser). For at sikre, at kortene lever op til de mange forskellige behov, vil mange samarbejdspartnere blive involveret i arbejdet. Udgifterne til pilotprojektet finansieres af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar