27. januar 2015

Flertal støtter Grønland i Thulesagen

Livlig forespørgselsdebat og bredt flertal

Nick Nielsen, Siumut, chokerede Folketinget
ved at tale grønlandsk fra talerstolen.
Foto: Wikipedia
Sidste onsdag havde IA indkaldt udenrigsminister Martin Lidegaard til en forespørgselsdebat om den fremtidige servicering af Thule.

Det skete, efter at det før årsskiftet blev meddelt, at kontrakten for den store serviceopgave fremover skal varetages af det amerikansk ejede Exelis. Derved frygter Grønland at gå glip af store skatteindtægter og vigtige lærepladser.

Debatten var livlig under forespørgselsdebatten. Oppositionen undrede sig over, at regeringen havde taget hensyn til EU-retten i spørgsmålet, da Grønland jo ikke er medlem af EU.

Torsdag vedtog et stort flertal et forslag fra Johan Lund Olsen, IA, der skal sikre, at Thulebasen fortsat er til gavn for det grønlandske samfund. Forslaget lyder:

”Folketinget opfordrer regeringen til at (1) sikre servicekontrakthaveren ved Pituffik fortsat er dansk/grønlandsk, (2) arbejde for at sikre Grønland størst muligt afkast af amerikansk militær tilstedeværelse i Grønland herunder i form af lærepladser, beskæftigelsesmuligheder samt skatteindtægter og (3) sikre, at der ikke fremadrettet kan opstå tvivl om krav og kriterier.”

For stemte alle partier, bortset fra Dansk Folkeparti, der havde fremsat sit eget forslag og derfor undlod at stemme.

Johan Lund Olsen, IA, var tilfreds
 med forespørgselsdebatten om Thule. Foto: IA
 Efter debatten sagde Johan Lund Olsen:

- Jeg er tilfreds med debatten i dag. Noget tyder på at partierne i det danske Folketing kærer sig alvorligt om Rigsfællesskabet og at man i sådanne spørgsmål som den amerikanske militære tilstedeværelse i Grønland først og fremmest skal se på hvad der tjener Grønland bedst, i stedet for at skele alt for meget til Danmarks særinteresser, EU-hensyn og at man ikke bare kan se højt på de aftaler der er indgået mellem Grønland og Danmark samt USA på politisk plan. Lad os se fremad nu, jeg er optimistisk.

Forespørgselsdebatten bød i øvrigt på siumutteren Nick Nielsens jomfrutale i Folketinget. Efter den grønlandske regeringsdannelse før nytår afløser Nick Nielsen for Doris Jakobsen i Folketinget.

Nielsen chokerede Folketinget ved at indlede sin tale på grønlandsk, men slog dog til de danske folketingsmedlemmers beroligelse over i dansk. MF'erne havde i øvrigt masser af roser til Nick Nielsen for jomfrutalen.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar