21. januar 2015

Observatører skal sikre investeringer

Lidegaard ønsker tættere samarbejde om Arktis

Martin Lidegaard forsvarede Rigsfællessakbets
 pol-krav på Arctic Frontiers. Foto: Pernille
Ingebrigtsen, AF 2015
Sidste år var der et betydeligt fokus på det dansk-grønlandske forhold på Arctic Frontiers, hvor den daværende grønlandske landsstyreformand Aleqa Hammond var en af hovedtalerne. Interessen er noget mere afdæmpet i år, hvor den danske udenrigsminister Martin Lidegaard tirsdag talte som en af de sidste talere på konferencens politiske del.

Lidegaard tog konferencetemaet "Klima og energi" op og knyttede den fremtidige udvikling i Arktis tæt sammen med resultaterne på COP 21, der finder sted til efteråret i Paris.

Lidegaard citerede præsident Obama:

“We are the first generation to feel the impact of climate change and the last generation that can do something about it."

- Derfor må vi arbejde aktivt for at sikre en ambitiøs og global aftale i Paris. For vi får ikke en anden chance.

På den mere lokale arktiske bane slog Lidegaard til lyd for en udbygning af Arktisk Råd-landenes samarbejde om SAR og bekæmpelse af olieforurening.

Lidegaard gjorde sig også til talsmand for et håb om, at EU snart får sin obsavatørstatus i Arktisk Råd - og talte i det hele taget for øget inklusion i rådet:

- Det er centralt, hvis vi skal tiltrække de nødvendige internationale investeringer for at udvikle de arktiske økonomier. Og det er ligeledes nødvendigt at fortsætte med at udbygge det fremragende internationale samarbejde inden for arktisk videnskab og forskning.

- Vi har et stærkt grundlag for at bevare regionen som en region præget af internationalt samarbejde. I Ilulissat-deklarationen har kyststaterne forpligtet sig til at løse uenigheder gennem international ret og med fredelige midler, sagde Martin Lidegaard med henvisning til nyligt fremsatte dansk-grønlandske krav om søterritorium i Polhavet.

Spørgsmålet om polhavet kom også op i de efterfølgende spørgsmål til udenrigsministeren, hvor han måtte retfærdiggøre de dansk-grønlandske ønsker.

- Kravet om Nordpolen er ikke udtryk for danske mindreværdskomplekser, men rent videnskabeligt begrundet, svarede Lidegaard roligt.

Martin Lidegaards tale kan læses her.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar