16. januar 2015

Konkurrence om Jameson Land

To selskaber søger efterforskningstilladelse

Sandstensforekomst i Jameson Land.
Foto: Wikipedia
Det seneste års tid har der været mindre fokus på grønlandsk mineralefterforskning, men der er stadig selskaber, der ser muligheder i den grønlandske undergrund. Netop nu konkurrerer to selskaber om tilladelse til efterforskning og eventuel udnyttelse af olie og gas i Jameson Land i Østgrønland, meddeler Naalakkersuisut.

I efteråret 2014 åbnede Naalakkersuisut for muligheden for, at der kan søges om tilladelser til efterforskning og udnyttelse af kulbrinter i Jameson Land i Østgrønland. I perioden fra 1. september til 28. november 2014 har Råstofmyndigheden modtaget ansøgninger fra to af hinanden uafhængige selskaber. Begge selskaber har søgt om tilladelser til to af de tre udbudte områder, og der er derfor tale om konkurrerende ansøgninger.

 Råstofmyndigheden er nu ved at vurdere de to ansøgninger. Ansøgningerne bliver vurderet ud fra en lang række kriterier. Der bliver blandt andet set på ansøgernes tidligere erfaring med efterforskning og udnyttelse af kulbrinter, deres erfaringer fra områder med lignende forhold, økonomisk formåen og den måde hvorpå ansøgerene har til hensigt at udføre opgaven. Ansøgernes kompetencer og erfaring i forhold til sundhed, sikkerhed og miljø bliver også taget i betragtning.

Det er stadig muligt for andre selskaber at indsende ansøgninger vedr. de tre områder i Jameson Land. Såfremt Naalakkersuisut beslutter ikke at tildele rettigheder til nogle af de to firmaer, som på nuværende tidspunkt har søgt, vil nye ansøgninger komme i betragtning til de udbudte områder. Nye ansøgninger behandles i den rækkefølge de modtages. Nærmere oplysninger og udbudsmaterialet kan findes på www.govmin.gl.

Jameson Land er den halvø, der udgør nordsiden af Scoresbysundfjorden - verdens største fjord. Jameson (1774-1854) var en britisk geolog og stifter af Wernerian Society, der i 1822 finansierede William Scoresby Jr.'s ekspedition til den fjord, som siden kom til at bære hans navn.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar