13. januar 2015

Kina ikke til at komme uden om

Nordmænd kigger i krystalkuglen

Arctic Business Council i Bodø peger på den kinesiske
 økonomi som den vigtigste fakfor for udviklingen i Arktis.
 Foto: Havnen i Bodø, Wikipedia.
Den økonomiske udvikling og efterspørgslen i Kina er den vigtigste enkeltfaktor, som kan påvirke erhvervsudviklingen i arktis. Det slår en ny rapport fast.

Arctic Business Council i Bodø, som sidste år stod bag konferencen Arctic Business i den hyggelige nordnorske lufthavsby, har netop barslet med rapporten Arctic Business Scenarios 2020, hvor fire forskere kommer med deres bud på fremtidens forretningsmuligheder i Arktis.

Rapporten undersøger mulighederne i Arktis inden for olie, gas, råstofudvinding, seafood og international handel. Det sker i lyset af tre mulige scenarier for udviklingen:

1. Arktis som oliestat
2. Arktis i en grøn udvikling
3. Arktis delt i en ny kold krig.

Herudfra konkluderer forskerne Julia S. P. Loe, Daniel B. Fjærtoft, Philip Swanson and Erik W. Jakobsen, at uanset hvilket af scenarierne, der bliver fremtiden eller dele heraf, vil regionen fortsat være udfordret af et højt omkostningsniveau og mangel på infrastruktur.

De slår fast, at klimaforandringerne får stor indflydelse på fremtidens forretningsmuligheder, og at der er et stort behov for fælles standarder og regler for at gøre det muligt at designe optimale løsninger for råstofindustrien.

Netværk, samarbejde og partnerskaber er derfor nødvendige.Især skal der findes former for sameksistens mellem råstofindustrien og fødevareproduktionen i et område, hvor rammebetingelserne hurtigt kan ændre sig i takt med den teknologiske og politiske udvikling.

Endelig peger rapporten på, at den økonomiske vækst og efterspørgsel i Kina er af altdominerende betydning - ikke mindst hvis der fortsat er problemer med samarbejdet med Rusland.

P.s. Et lille suk fra redaktøren. Man skal efterhånden holde tungen lige i munden, når man arbejder med det arktisk erhvervsliv. Ordkombinationerne mellem Arctic og Business er efterhånden legio. Måske tiden er kommet til lidt mere fantasi i Arktis?

Ingen kommentarer:

Send en kommentar