12. december 2017

Tog til Tromsø

Omkostningerne ved ny jernbane analyseres

Under besættelsen arbejdede tyskerne på at udbygge
det norske jernbanenet i Nordnorge, men arbejdet blev
 ikke færdigt inden kapitulationen. Foto: Wikipedia
Akkurat som man i Danmark brugte årtier på at diskutere Storebæltsbroen, så har man i Norge i mange år diskuteret en udvidelse af det norske jernbanenet på den 400 kilometer lange strækning mellem Fauske syd for Bodø og nordover til Tromsø.

Debatten er nu blusset op igen, efter at det norske transport- og kommunikationsminister Ketil Solvik-Olsen har bestilt en ny analyse, der skal kortlægge omkostningerne og de miljømæssige konsekvenser af jernbane på strækningen.

- En jernbaneforbindelse til Tromsø vil være miljøvenlig, men det er kostbart at bygge jernbaner, så miljøgevinsten må holdes op mod de miljømæssige fordele, siger ministeren

Et overslag i 2011 pegede på, at det vil koste mellem 40 og 60 milliarder norske kroner at bygge den nye jernbanestrækning.

Drømmen om en nordnorsk jernbane var tæt på at blive realiseret under anden verdenskrig. Den tyske besættelsesmagt påbegyndte byggeriet blandt andet med russiske tvangsarbejdere, men efter det tyske nederlag blev byggeriet indstillet. Blandt andet blev der sprængt en del tunneller, der enten senere er blevet ændret til vejtunneller eller simpelthen forladt. Visse steder - blandt andet nær Knut Hamsums hjemby Hamsund - ses traceen tydeligt, ligesom der er ruiner efter flere broer.

I Tromsø har man forlængst taget forskud på glæderne. Værtshuset JTromsø Jernbanestation er et af byens mest populære mødesteder.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar