18. december 2017

Kineserne kommer

Kinas voksende engagement i Arktis skal nu undersøges videnskabeligt

Indgangspartiet til den kinesiske forskningsstation i
 Ny Ålesund på Svalbard. Foto: Wikipedia
Tre forskningscentre ved Aalborg Universitet går nu sammen om at sætte fokus på den stigende kinesiske interesse for Arktis.

Kinas interesse og ikke mindst Kinas interesse for den arktiske mineralefterforskning har givet anledning til en del diskussioner blandt andet i Grønland og Danmark.

Samtidig går interessen også den modsatte vej, og Grønland har for eksempel aktivt søgt kinesiske investorer til udbygningen af de grønlandske lufthavne.

Også den kinesiske turisme i Arktis er stigende. Det er en kærkommen indtægtskilde for lokalsamfundene, men også en trussel mod den sårbare arktiske natur. Samtidig er Grønland også begyndt at importere kinesisk arbejdskraft til fiskefabrikkerne.

Hermed er Kina blevet en aktiv spiller i Arktis på linie med de traditionelle partnere i Europa og Nordamerika.

Den udvikling skal nu diskuteres på videnskabeligt plan. Det er DIR,Center on Development and International Relations, CIRCLA, The Centre for Innovation and Research in Culture and Living in the Arctic og The Confucius Institute for Innovation and Learning ved Aalborg Universitet, der er gået sammen om en konference, der finder sted en 25. og 26. junar 2018 i Aalborg.

Interesserede kan læse mere her. 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar