6. december 2017

Ny fiskeriaftale med EU

Flere torsk og færre rødfisk til Europa

Færre grønlandske rødfisk til EU på
 grund af tilbagegang i bestanden.
Grønland har netop indgået en ny fiskeriaftale med EU. Aftalen danner grundlaget for det europæiske fiskeri ved Grønland i 2018.

Aftalen er den tredje under Fiskeriprotokollen 2016-2020, og betyder, at EU i alt kan fiske 2.100 tons torsk i Østgrønland i 2018.

EU modtager 1.054 tons færre rødfisk på grund af nedadgående rådgivning på både dybhavsrødfisk og pelagiske rødfisk. Herudover modtager EU 1.350 tons færre rejer i Østgrønland, mens bifangstkvoten også er blevet nedsat med 376 tons.

Angående lodde blev EU tilbudt 16.016 tons, hvilket er en nedgang på 3.984 tons i forhold til den indikative mængde. Mængden kan dog ændres i 2018, når der foreligger en opdateret biologisk rådgivning.

Fiskeriaftalen mellem Grønland og EU består dels af en kommercielt baseret fiskeriaftale, dels af Fiskeripartnerskabsaftalen. Den kommercielle del baserer sig på EU-fiskekvoter i grønlandsk farvand, hvorimod Fiskeripartnerskabsaftalen består af bistand til udviklingen af den grønlandske fiskerisektor.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar