12. december 2017

Snart gang i anorthosit-udvinding

Hektisk anlægssæson i det kommende anorthosit-brud ved Kangerlussuaq

Hudson Resources en nu næsten klar til at begynde
 udvindingen af anorthosit i bruddet nær Kangerlussuaq.
Foto: Hudson Resources
- Vi stiler mod at begynde produktionen i anden halvdel af 2018. Det siger James Tuer, president i Hudson Resources i en pressemeddelse, hvor selskabet gør status over aktiviteterne i den kommende anothorsit-udvinding i et åbent brud ved Kangerlussuaq.

Selskabet har haft travlt i 2017 og er nu færdig med al støbearbejdet på pladsen. Der er blevet bygget et tankanlæg til 500.000 liter fuel og mandskabsbarakker til 44 medarbejdere, ligesom havneanlægget også er færdigt. Man har allerede haft tre anløb - blandt andet af Royal Arctic Lines største containerskib, Naja Arctica. Vejnettet i området er blevet udvidet, så der nu er i alt fire kilometer vej.

Hudson oplyser også, at man er næsten færdig med den store lagerhal, der skal rumme råvaren, inden den afskibes. Anorthosit bruges som tilsætningsstof i glasfiber og maling - og man er godt i gang med forhandlingerne med de kommende aftagere.

Det er planen, at det resterende anlægsarbejde skal gå i gang i april 2018 - og så stiler man altså efter produktion i anden halvdel af 2018. Der er indgået en IBA-aftale, der sikrer den lokale beskæftigelse ved projektet.

Hudson Resources har lagt en del billeder fra arbejdet ud på selskabets hjemmeside. Her er et par smagsprøver:
Det store anlæg set fra søsiden. Foto: Hudson Resources
Beboelsesmodulerne er overtaget fra en byggeplads i Nuuk.
Foto: Hudson Resources
Så er strømmen installeret i barakkerne. Foto: Hudson Resources
Arbejderne i gang med at støbe fundamentet til
anorthosit-anlæggets store stenknuser. Foto: Hudson Resources
Det store tankanlæg, som kan rumme 500.000
 liter fuel, er færdigt. Foto: Hudson Resources

Ingen kommentarer:

Send en kommentar